Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pan Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale żył i wychowywał się w rodzinie. Szanował rodziców, okazywał im posłuszeństwo i był przez nich kochany. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie jest również drogą do świętości. Apostoł Paweł wskazuje nam na cnoty, które pomagają we wzajemnym uświęcaniu i budowaniu prawdziwego życia rodzinnego. Są nimi: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość i gotowość do wybaczenia sobie nawzajem. Wzorem takiego życia jest dla nas Święta Rodzina. Módlmy się dziś gorąco, aby takie były nasze rodziny.

W poniedziałek – ostatni dzień 2018 roku – wspomnienie św. Sylwestra, papieża.

Panu Bogu podziękujemy śpiewając „Ciebie Boga wysławiamy..” za wszelkie dobro, otrzymane od Niego i dokonane przez nas dzięki Jego łasce w ciągu całego roku, w życiu każdego z nas, w naszych rodzinach, w całej naszej Parafii św. Marii Magdaleny a szczególnie za dar konsekracji naszej świątyni. Szczególnie wyrazimy wdzięczność Bogu i ludziom – za każde poświęcenie i poniesiony trud, za życzliwość i wytrwałość, za każdą złożoną ofiarę oraz za tak wiele wyrozumiałości.

Szczerze przeprosimy za nasze grzechy i słabości, za słabość wiary i miłości, za obojętność i brak zaangażowania – nieszpory z okolicznościowym kazaniem – uwielbieniem i przebłaganiem Boga o godz. 15.30. Po nich o 16.15 – Msza św. – na zakończenie roku. Bardzo gorąco będziemy modlić się o szczególne Boże błogosławieństwo na nowy rok dla każdego z nas, dla całej parafii.

We wtorek – 1.01 – Nowy Rok 2019 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi52 Światowy Dzień Pokoju.

Z Maryją wkroczmy w nowy rok – oddając się w Jej macierzyńską opiekę. Msze św. jak w każdą niedzielę.

W I czwartek o 17.00 – „Godzina Święta” – na chwilę adoracji zachęcamy.

W I piątek – Litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie z klas VI,VII, VIII i III gimnazjum. Dzieci zapraszamy na Mszę św. w I piątek o 16.30. Spowiedź od 16.00. Czuwanie modlitewne od 17.20. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: Różaniec o 17.30. O 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

W przyszłą niedzielę – Uroczystość Objawienia Pańskiego / Trzech Króli /. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Święto to jest dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji i o dobre powołania misyjne. Składka przeznaczona będzie na misje.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej poświęconej tajemnicy Bożego Narodzenia.

Wielkie „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii, za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za sprzątanie. Wytrwale módlmy się za tych, którzy pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

Wizyta duszpasterska:

02.01.19/środa/X.PR od 15.30 Natansona 2 i Stefanowicza
02.01.19/środa/X.TM od 15.30 Dożynkowa55-148 / bez105/
03.01.19/czwartek/X.TM od 16.30 Dożynkowa158,172,105,174
03.01.19/czwartek/X.PR od 15.30 Dożynkowa35,37
04.01.19/piątek/X.PR od 17.15 Głogowa i Turowiec
04.01.19/piątek/X.TM od 16.30 Górnickiego 45-67, 28
05.01.19/sobota/X.TM od 9.00 Bibicka, Witkowicka 1-18, Okulistów
05.01.19/sobota/X.PR od 9.00 Zielone Wzgórze, Dróżnicka, Koralowa
07.01.19/poniedziałek/X.PR od 15.30 Witkowice Nowe1-21..
07.01.19/poniedziałek/X.TM od 15.30 Witkowice Nowe22-42
08.01.19/wtorek/X.TM od 15.30 Witkowice Nowe43-64
08.01.19/wtorek/X.PR od 15.30 Koło Białuchy

Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia sylwestrowe i noworoczne dedykując staropolskie powiedzenie:

„Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy,

skoro wezwiesz tej pomocy wszystko ci się darzy!”