IV Niedziela Zwykła – 29 styczeń 2023.

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj, że w perspektywie życia wiecznego prawdziwie błogosławieni są ubodzy, cisi, ci, którzy płaczą, łakną i pragną sprawiedliwości, wprowadzają pokój, czystego serca, cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Jezus błogosławi ludzi biednych, głodnych, potraktowanych niesprawiedliwie. Bóg jest blisko tych ludzi cierpiących. Uczy zaufania w nieszczęściu, daje nadzieję tym, których dotknęło zło. Jezus uczy nas, że najważniejszym bogactwem człowieka jest Bóg. Do nich wszystkich Chrystus kieruje pełne nadziei słowa: „Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda  w niebie”. Niech każda Msza św. umacnia nas w realizacji ośmiu błogosławieństw na drogach naszego powołania.

Kończymy kolejny Tydzień Słowa Bożego/Biblijny/ – czytajmy często Pismo św. – niech nas umacnia na Bożych drogach w tym trudnym czasie.

We wtorek – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana.

W środę – po Mszy św. wieczornej zebranie zespołu charytatywnego.

W I czwartek – 2.II. – Święto Ofiarowania Pańskiego /Matki Bożej Gromnicznej/ – XXVII Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się szczególnie o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. O 17.00 – „Godzina święta” – znajdźmy trochę czasu na chwilę adoracji. Msze św. z poświęceniem gromnic o 8.00 i 18.00. Składka w tym dniu na potrzeby zakonów kontemplacyjnych. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii.

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00.

Mimo ferii – będzie o 16.30 – Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla nich od godz. 16.00.

Okazja do spowiedzi św. dorosłych i młodzieży w czwartek i piątek – od godz. 17.15. Czuwanie modlitewne od 17.20.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP – nabożeństwo I sobót: o 17.15 – rozważanie tajemnicy różańca, o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. Chętnych zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – błogosławienie przyniesionego chleba po każdej Mszy św..

Przed W. Postem będziemy przeżywać przez trzy kolejne niedziele tradycyjne nabożeństwo 40-godzinne. W tym roku o 15.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia Bożego i cicha adoracja do 16.10. Wszystkich na spacer do naszej świątyni i na chwilkę adoracji serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Witkowic prosi o złożenie podpisu przy wyjściu pod wnioskiem wyrażającym sprzeciw budowie drogi polami wzdłuż Białuchy. Szczegóły w gablotce i na stronach internetowych.

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, modlitwę oraz za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii.

Z serca dziękujemy wytrwałym za pomoc w sprzątaniu.

Sprzątanie naszej świątyni – w sobotę od 8.00 – bardzo prosimy o pomoc, choć na chwilę.

Naszym dzieciom i młodzieży rozpoczynającym ferie zimowe życzymy dobrego Bożego wypoczynku a wszystkim – Bożej opieki i dużo Bożego światłą – dedykując myśl Seneki:

„Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl,

że ktoś jest szczęśliwszy od niego!”.

III Niedziela Zwykła – 22 styczeń 2023

„Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do uznania swojej grzeszności i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej dobroci przygotował. Nasz Nauczyciel z Nazaretu wzywa każdego człowieka do przemiany i nawrócenia serca, bo przyjście Pana i Jego królestwa jest już bliskie. Prośmy Boga Trójjedynego, aby wszyscy chrześcijanie , którzy zostali „przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” połączyli się w jednym domu, gdzie słucha się Słowa Bożego i łamie się Chleb Eucharystyczny. Czytaj dalej

II Niedziela Zwykła – 15. 01. 2023.

Rozpoczynamy w tym tygodniu kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem:„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”. Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, rodziny. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie. Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Czytaj dalej

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 8 stycznia 2023.

Jezus Chrystus został ustanowiony przez Boga „światłością dla narodów” i przymierzem dla wszystkich ludzi. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. My także, przez sakrament chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Boga i „ nowym stworzeniem”. Odtąd jesteśmy wezwani, by całym życiem świadczyć o Chrystusie wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Każdy z nas ma przejść przez ziemię czyniąc dobrze. Niech na tej drodze umacnia nas przyjmowanie Komunii św. – pokarmu z nieba. Czytaj dalej

Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Nowy Rok 2023.

Przeżywamy pierwszy dzień Nowego Roku 2023, Światowy Dzień Pokoju, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jej macierzyńskiej opiece polecamy przyszłość świata, Kościoła, parafii i każdego z nas. Prosimy zwłaszcza o dar pojednania i pokoju. Otwierając dziś kalendarze, pomyślmy, jak wielkim skarbem jest czas. Czas to nie tylko przemijanie, czas naszego życia jest łaską Boga, prowadzi do wieczności. Niech ta nadzieja pomaga nam po Bożemu żyć, rozwijać się, poświęcać i kochać. Czytaj dalej

 Boże Narodzenie 2022.

Dla nas, dla naszego zbawienia Bóg stał się człowiekiem. Ta niezwykła nowina dociera do nas z nową siłą dzisiaj, gdy przeżywamy  kolejny jubileusz istnienia naszej parafialnej wspólnoty. To źródło najgłębszej nadziei dla każdego z nas, dla całej parafii na następne lata. Wcielenie to objawienie, że Bóg nie jest gdzieś daleko nieosiągalny, ale tuż obok nas i z nami we wszystkich naszych troskach. Z prostotą pasterzy, z jubileuszową pieśnią wdzięczności i uwielbienia, pod sztandarem umiłowania Eucharystii i zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu idźmy dziś do Betlejem, by modlić się gorąco za siebie, za całą parafię, za wszystkich gości i dobrodziejów parafii. Czytaj dalej