XXVII Niedziela Zwykła – 2 październik 2022

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary wyprasza nam NMP Różańcowa i św. Franciszek.

Z racji I niedzieli miesiąca dziś adoracja Najśw. Sakramentu.

Członków Żywego Różańca zapraszamy dziś na zmiankę różańcową o 15.30, Mszę św. wieczorną w ich intencji i spotkanie w domu parafialnym.

Kierujemy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. Mamy za co Bogu dziękować i o co prosić ufając wstawiennictwu Matki Najświętszej. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy IV i V; we wtorki – klasy VI i VII; w środy – klasy 0, I i II;  w czwartki – klasy III; w piątki – klasy VIII i młodzież; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie, w rodzinach i we wspólnocie parafialnej.

We wtorek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – święto chrześcijańskiej ekologii, dzień w którym dziękujemy Bogu za piękny świat, który stworzył. Przypominamy postać św. Franciszka z Asyżu jako świętego, który troską otoczył Boże stworzenie w całej jego różnorodności.

W środę – wspomnienie św. S. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. wieczornej spotkanie zespołu charytatywnego.

W I czwartek – „Godzina święta”o 17.00 połączona z nabożeństwem różańcowym o 17.30Spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.45.O 18.30 – spotkanie kandydatek do scholi i kandydatów na ministrantów.

W I piątek – wspomnienie NMP Różańcowej. Litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie z klas VI, VII, i VIII. O 18.45 spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI,VII i VIII wraz z młodzieżą.

Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 15.45.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i dodatkowo w czwartek i w piątek od 17.15.

W przyszłą niedzielę – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św..

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za tych, których spotykaliśmy, a zwłaszcza za tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

Dziękujemy za każdy trud dla parafii, za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. „Bóg zapłać” za udział w procesji, adoracji, modlitwie różańcowej i nabożeństwie I sobót. Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00.

Na kolejny tydzień różańcowej modlitwy życzymy wszystkim rodzinom odrodzenia i umocnienia więzi z Bogiem oraz wiele radości z każdego dobra, którego Bóg dokonuje w naszych rodzinach i w naszej parafialnej wspólnocie dedykując myśl I. Krasickiego:

„Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,

kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”

XXVI Niedziela Zwykła – 25 wrzesień 2022.

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest przypomnieniem, że należy się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi. Boleć winna obojętność, z jaką traktuje się czasem ludzi znajdujących się w potrzebie. Chrześcijanin nie powinien grzeszyć obojętnością, ale winien mieć oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Tego uczy nas udział we Mszy świętej, tego powinna nas uczyć każda modlitwa. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 18 wrzesień 2022

Słowo Boże czytane dziś w czasie Eucharystii mówi o niebezpieczeństwach, jakie niesie bogactwo i majątek, które mogą zamknąć serce człowieka na potrzeby biednych i potrzebujących. Dramat rozpoczyna się wtedy, gdy posiadanie staje się ważniejsze niż Bóg i bliźni. Msza święta uczy postawy hojności, służby i braterskiej miłości. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 11 wrzesień 2022

Liturgia Słowa mówi nam dziś, że odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Ewangelia o miłosiernym ojcu przekonuje nas, że Bóg nie jest zainteresowany ani upokorzeniem, ani zniszczeniem człowieka pogrążonego w błotnym grzęzawisku grzechowym. Bóg jest zainteresowany przede wszystkim uratowaniem człowieka pogrążonego w grzechu. Miłosierdzie Boże jest szansą powrotu człowieka do domu Ojca. To miłosierdzie realizuje się tu i teraz. Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 4 wrzesień 2022.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego. Czytaj dalej

XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpień 2022.

Słowo Boże w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca. Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów. Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odejmować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam mieszkanie u Boga. Czytaj dalej