XXVIII niedziela Zwykła – 14 październik 2018.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30. Uroczystości jubileuszowe w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach – będą trwały do 22.X – bogaty program w gablocie. Wybierzmy się indywidualnie lub całą rodziną w wybrany dzień.

Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny i młodzież zbierają po Mszach św. do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla najbardziej potrzebujących uczniów. „Bóg zapłać” w ich imieniu za każdą złożoną ofiarę.

Ponawiamy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy VIII i III gimnazjum; we wtorki – klasy I-III; w środy – klasy IV-V;  w czwartki – klasy VI-VII; w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Trochę smutno, że na różaniec przychodzi tak mało dzieci i młodzieży. Odmawiajmy różaniec w naszych domach.

Dziś również – Dzień Nauczyciela – wszystkim nauczycielom, rodzicom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Św. w ich trudnej pracy.

W poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

We wtorek – św. Jadwigii Śląskiej – próba chóru o 18.30 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy. Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VI we wtorek o 18.45.

W środę – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika – o 18.45 – spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII, VIII i III gimnazjum.

W czwartek – święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby zdrowia. Naszej służbie zdrowia składamy serdeczne życzenia. Ogarnijmy modlitwą chorych i tych, którzy im służą.

W piątek – III miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i zaraz Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie grupy modlitewnej. O 19.00 – czuwanie młodzieży zakończone błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI,VII, VIII i III gimnazjum.

Również w piątek o 16.30 – spotkanie scholi – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na różaniec  o 17.30 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – Niedziela Misyjna. Dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas klas VI,VII, VIII i III gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za naszych sąsiadów, może szczególnie tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Teresom, Jadwigom, Łukaszom, Janom składamy szczere życzenia wielu łask.

Bardzo prosimy o zabranie gazetki parafialnej i zaproszeniem na  modlitwę różańcową – niech trafi do każdego domu i mieszkania. Poczytajmy naszą gazetkę parafialną, prasę katolicką  i Dzienniczek S. Faustyny.

Wielkie „Bóg zapłać” za udział w pielgrzymce do Rzymu, modlitwie różańcowej i ekologicznej, za wszelką pomoc i troskę o parafię – sprzątanie, kwiaty – i za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

W Dniu Papieskim wszystkim życzymy, niech Pan Jezus miłosierny, któremu zostaliśmy zawierzeni przez św. Jana Pawła II ożywi i umocni naszą wiarę i miłość oraz wyprosi łaskę dobrej modlitwy, szczególnie różańcowej  – dedykując wymowne słowa świętego sprzed 40 lat:

„Nie lękajcie się, …..Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi..”

XXVII Niedziela Zwykła – 7 październik 2018.

Liturgia Słowa zwraca nam dziś uwagę na wielką wartość małżeństwa i rodziny. Ogarnijmy dziś naszą modlitwą wszystkie rodziny, prośmy o umocnienie wiary i wzajemnej miłości. Prośmy zwłaszcza za wszystkich małżonków przeżywających kryzys o przezwyciężenie trudności. Wszyscy jesteśmy powołani do prawdziwej miłości. Uczymy się jej całe życie, także na Eucharystii. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza również NMP Różańcowa, którą dziś wspominamy. Z racji listów biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 30 wrzesień 2018

Dzisiejsza Liturgia Słowa wiele nam mówi o zazdrości i zgorszeniu. Okazuje się, że człowiek w swej przewrotności może zazdrościć innym nie tylko wartości materialnych, ale również Bożych łask. Kościół zachęca nas, byśmy uczestnicząc w Eucharystii, potrafili bardziej dostrzegać braki wśród naszych braci, niż ich bogactwa i chętnie spieszyli im z pomocą. Chrystus przestrzega nas dziś bardzo mocno, abyśmy dla nikogo nie byli zgorszeniem. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa i św. Franciszek. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 23 wrzesień 2018.

W liście św. Jakuba słyszymy, że wyznawcom Chrystusa od samego początku towarzyszyły niezdrowe ambicje i żądza sporu. Baczne obserwowanie dzisiejszej rzeczywistości niejednokrotnie potwierdza obawy wyrażone przez Apostoła przed wiekami. Niektórzy mają szczególną radość w szukaniu nieraz tego, co złe. Módlmy się, abyśmy umieli pokonywać nasze żądze dla ładu moralnego i pokoju. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 16 wrzesień 2018

Sam Jezus Chrystus zaprosił nas, abyśmy jako wspólnota parafialna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa pyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie? Piotr odpowiada „Ty jesteś Mesjasz”. Prośmy dziś Boga o umocnienie wiary każdego z nas, naszych rodzin oraz wszystkich parafian i oto, by nasza wiara owocowała dobrymi uczynkami. Chrystus wzywa do niesienia krzyża – idźmy z ufnością za Nim.  Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 09 wrzesień 2018.

Podczas każdej Eucharystii Chrystus nawiedza nas z mocą i chwałą, aby nas uświęcić i uzdrowić. Umacnia nas ciągle swoją łaską, abyśmy mogli zwyciężyć nasze słabości i być wytrwali na naszej drodze do domu Ojca. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli kładzie akcent na wiarę człowieka. Wiara czyni cuda. Człowiek, który nie zwątpi w moc i działanie Boże, może doświadczyć wiele łask od Stwórcy. „Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą” jeśli nie zwątpimy w nadprzyrodzone działanie Boga. Czytaj dalej