Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

SzopkaDziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pan Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale żył i wychowywał się w rodzinie. Szanował rodziców, okazywał im posłuszeństwo i był przez nich kochany. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie jest również drogą do świętości. Apostoł Paweł wskazuje nam na cnoty, które pomagają we wzajemnym uświęcaniu i budowaniu prawdziwego życia rodzinnego. Są nimi: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość i gotowość do wybaczenia sobie nawzajem. Wzorem takiego życia jest dla nas Święta Rodzina. Módlmy się dziś gorąco, aby takie były nasze rodziny.

Czytaj dalej

To już (dopiero?) piętnaście lat

cropped-kosciol_bok_1000.jpgWiele instytucji kościelnych, także w Polsce, może sobie pozwolić na obchodzenie wielowiekowych jubileuszy. Do takich należy nasza dawna parafia w Zielonkach, która powstała już 750 lat temu. Jednakże i te całkiem młode organizacje kościelne korzystają z pożytkiem z ze swoich skromnych kilku-, kilkunastoletnich rocznic powstania, by podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zastanowić się nad zadaniami na przyszłość.

 

Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny powstała ledwie przed 15 laty i objęła dwie dawne wsie podmiejskie (od 1941 r. znajdujące się w granicach miasta Krakowa): Witkowice, dotąd należące do parafii w Zielonkach, i Górkę Narodową z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym. Tak stanowił dekret „erekcyjny” (założycielski) wydany przez metropolitę krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego 6 grudnia 2000 r., z ważnością od 25 grudnia tegoż roku. W dniu Bożego Narodzenia 2015 r. będziemy zatem mogli obchodzić uroczyście jubileusz 15-lecia powstania naszej parafii.

Stara KaplicaMieszkający w Witkowicach od co najmniej 20 lat pamiętają, że w miejscu dzisiejszego centrum naszego życia religijnego rozciągały się ogrody i pola uprawne, a w ich otoczeniu stała mało dostrzegalna, niewielka barokowa kaplica. Parafia nie powstawała bowiem bez żadnych religijnych tradycji. Już w 1677 r. wzniesiono na terenie ogrodu dworskiego wspomnianą murowaną kaplicę, z której z czasem mogli w ograniczonym stopniu korzystać także mieszkańcy wsi. Z upływem niecałych dwóch stuleci kaplica z powodu braku należytej opieki popadła w zupełną ruinę. Została jednak w 1900/1901 r. odbudowana i wyposażona, aby znowu służyć tutejszym mieszkańcom jako pomocnicza budowla sakralna zielonkowskiej parafii, potem też –za salkę katechetyczną dzieciom z miejscowej szkoły. Wreszcie przystawiono do niej, o wiele za ciasnej na potrzeby wiernych, dość szpetną, prowizoryczną dobudówkę drewnianą. Od lat 20. XX w. działała ponadto w Witkowicach: w zakładzie leczniczo-wychowawczym dzieci chorych na jaglicę kaplica szpitalna. Mogli z niej korzystać także postronni, ale tylko w pewnym zakresie, dopóki zakład, bądź co bądź o charakterze zamkniętego obiektu zakaźnego, nie został przekształcony w wojewódzki szpital okulistyczny.

Takimi to materialnymi punktami oparcia dysponowała organizująca się parafia. Zostało to już zaznaczone w dokumencie erekcyjnym, który stanowił, że do czasu zbudowania nowego budynku kościelnego „tymczasowo duszpasterstwu parafialnemu służy tzw. kaplica dworska i kaplica szpitalna”. Brakowało jeszcze domu parafialnego z mieszkaniem dla proboszcza i lokalem kancelarii.

kaplica_oltarz_2001rOprócz tej spuścizny materialnej w Witkowicach i Górce zachowały się tradycji życia religijnego, które w sytuacji nowych rozwiązań organizacyjnych starannie utrzymywano. Przede wszystkim zostało zachowane, teraz dla całej parafii, obowiązujące od chwili powstania kaplicy dworskiej wezwanie św. Marii Magdaleny. Zaraz u progu działalności nowej parafii poddano starannej konserwacji pochodzący z przełomu XIX i XX wieku oryginalny drewniany ołtarz w zabytkowej kaplicy oraz umieszczony w nim wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, sprowadzony specjalnie z Rzymu i poświęcony przez papieża Leona XIII. W kaplicy szpitalnej zaś nieprzerwanie cieszyła się specjalną czcią figura Najśw. Maryi Panny. Figurze tej towarzyszyło przekonanie o jej cudownym ocaleniu w czasie zniszczeń 1927 i 1945 r. i o ujawniającej się szczególnej opiece Maryi Niepokalanie Poczętej. Czytaj dalej

XV lat istnienia naszej Parafii św. Marii Magdaleny.

Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi” – bądź więc miłosierny!!!

Moi Drodzy!

W tym roku pragniemy przede wszystkim wyrazić wdzięczność Bogu, Bożej Miłości Miłosiernej za dar 15 lat istnienia naszej Parafii św. Marii Magdaleny i za to wszystko czego dokonał na tych terenach a więc w Witkowicach, Górce Narodowej i na Marszowcu (trochę krócej) w sferze materii i ducha. Dziękujemy za to, że mamy coraz piękniejszą świątynię (oby jeszcze liczniej przyciągała) i jej funkcjonalne otoczenie.

Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu – 13 grudzień 2015.

Trzecia Niedziela Adwentu „Gaudete” wzywa nas do prawdziwej radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla nas wszystkich znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może. By ta radość była pełna, trzeba podjąć wezwanie do nawrócenia i przemiany serca. Niech dzisiejsze spotkanie z Panem w Eucharystii i ostatnie adwentowe dni pomogą nam otworzyć serca na Bożą obecność. Czytaj dalej

II Niedziela Adwentu – 6 grudzień 2015.

Czas Adwentu jest czasem radosnego oczekiwania, ale też czasem nawrócenia i oczyszczenia. Zachęca nas dziś Jan Chrzciciel: „ Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego..” Jeśli mamy przygotować w sercach miejsce dla Zbawiciela, musimy najpierw uporządkować drogę do naszego wnętrza. Z jednej strony trzeba ustawić właściwą hierarchię wartości, z drugiej trzeba pozbyć się złych przyzwyczajeń i grzechów. Wspólnie z Janem Chrzcicielem wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który przychodzi przede wszystkim w Eucharystii. Korzystajmy już ze spowiedzi św.- możliwość przed każdą Mszą św.. Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu – 29 listopad 2015.

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś – kolejny Adwent w naszym życiu: czas oczekiwania, czas budzenia nadziei i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Pierwsza część Adwentu przypomina o potrzebie czuwania wobec powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów na sąd ostateczny. Dlatego słyszymy dziś Chrystusowe: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie!”. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół katolicki wchodzi w kolejny rok duszpasterski pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Czytaj dalej