IV Niedziela Zwykła – 31 styczeń 2016.

Dzisiejsze czytania mówią o roli proroka, który był jakby „ustami Pana Boga”. Prorok, bowiem działał na Boże polecenie, a więc — napominał, groził karą, pocieszał. Gdy zapowiedzi spełniły się, ludzie wierzyli prorokowi. Chrześcijanin, na mocy swego powołania, ma być głosem Boga, ma być jakby małym prorokiem. Musi jednak wsłuchiwać się w słowo Boże, musi się modlić, być odpornym na zło, by innych podnosić na duchu. Niech każda Msza św. umacnia nas na drogach Bożej miłości, która jest cierpliwa, łaskawa i wszystko przetrzyma. Czytaj dalej

III Niedziela Zwykła – 24 styczeń 2016.

Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami. W Ewangelii Pan Jezus rozpoczynając swoją misję ogłasza „rok łaski od Pana”. Zwraca uwagę swoim słuchaczom, a więc i nam, że czas jest darem Boga. Słowo Boże dociera do nas w konkretnym czasie i miejscu, oświetla nasza dzisiejszą sytuację, wzywa nas do zajęcia właściwego stanowiska. Nie wystarczy słuchać słowa Boga. Ono ma się spełniać w naszym życiu. Prośmy Pana, by tak się działo dziś, tu wśród nas. Czytaj dalej

II Niedziela Zwykła – 17.01.2016.

Rozpoczynamy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, żałujmy za nie i przepraszajmy Jezusa Miłosiernego. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.  Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.

We wtorek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

W czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – Dzień Babci a w piątek – Dzień Dziadka – z tej okazji składamy im najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, potrzebnych sił i wielu Bożych łask. Wszystkich naszych dziadków i babcie zapraszamy na Mszę św. w czwartek o 18.00.

W piątek  – czuwanie modlitewne od 17.20.

W przyszłą niedzielę –  wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła – patrona dziennikarzy.

Zapraszamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej, dobrej książki i Pisma św.. szczególnie na feriach!.

Kończymy wizytę duszpasterską /kolędę/ w naszej parafii.

19.01.16 /wtorek/ od 15.30 Dożynkowa 105,172,174

Za zrozumienie i życzliwe przyjmowanie po kolędzie, za obietnice i porady, za wiele cennych uwag nieraz krytycznych, za chęć zaangażowania się w życie parafii i zgodę  przyjęcia młodych w czasie ŚDM oraz za zrozumienie i każdą złożoną ofiarę – serca wszystkim dziękujemy. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć księdza po kolędzie w wyznaczonym czasie, a pragnie to uczynić, prosimy o indywidualny kontakt.

Serdeczne „Bóg zapłać” również za czuwanie modlitewne, udział w adoracji i apelu, małym dzieciom z rodzicami za modlitewną obecność w III sobotę oraz za każdą pomoc w tym tygodniu, szczególnie za sprzątanie.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Naszym dzieciom i młodzieży rozpoczynającym ferie zimowe życzymy dobrego Bożego wypoczynku a wszystkim ducha zgody i pojednania, byśmy szanując się wzajemnie, pomagali innym zrealizować swoje powołanie z myślą Seneki:

„Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl,

że ktoś jest szczęśliwszy od niego!”.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 stycznia 2016.

Jezus Chrystus został ustanowiony przez Boga „światłością dla narodów” i przymierzem dla wszystkich ludzi. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. My także, przez sakrament chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Boga i „ nowym stworzeniem”. Odtąd jesteśmy wezwani, by całym życiem świadczyć o Chrystusie wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Każdy z nas ma przejść przez ziemię czyniąc dobrze. Niech na tej drodze umacnia nas przyjmowanie Komunii św.- pokarmu z nieba. Czytaj dalej

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 styczeń 2015.

Razem z Kościołem trwamy w radości Bożego Narodzenia. Czytania mszalne mówią o wielkiej godności wszystkich wyznawców Chrystusa, dzięki któremu Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci. Po narodzeniu Chrystusa ludzkość „oblekła się” w niespotykaną godność. Jeśli Bóg stał się jednym z nas, to mamy szczególne zobowiązanie wobec naszych bliźnich. Odtąd każdy człowiek jest i powinien nam być szczególnie bliski. Czytaj dalej