I Niedziela Adwentu – 30 listopad 2014.

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś – kolejny Adwent w naszym życiu: czas oczekiwania, czas budzenia nadziei i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Pierwsza część Adwentu przypomina o potrzebie czuwania wobec powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów na sąd ostateczny. Dlatego słyszymy dziś Chrystusowe: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie!”. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół katolicki wchodzi w drugi rok nowego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czytaj dalej

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 23 listopad 2014.

Kończymy Rok Wiary w Syna Bożego – dziękujemy Bogu za ten szczególny czas i dar łaski, ufamy, że zaowocuje wzrostem i umocnieniem wiary w Jezusa Chrystusa każdego z nas. Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam tegoż Jezusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła – 16 listopad 2014.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas i swoje talenty. Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła – 9 listopad 2014.

Od XII wieku 9 listopada obchodzono w Rzymie rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika ta jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata„. Świątynia ta jest także znakiem jedności wierzących wokół Stolicy świętego Piotra. Tą świątynią jest Chrystus a także cały Kościół, który wznosi się na Jego fundamencie. Duchową świątynią jest również każdy chrześcijanin. Chrystus przychodzi do nas, by przez swoje słowo oczyszczać świątynię naszych serc. Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – 2 listopad 2014.

Dziś – 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Myśli nasze i uczucia wczoraj, dziś krążą wokół wszystkich naszych drogich zmarłych. Nie ma ich pośród nas, odeszli, pozostawiając nieraz żal, smutek, pustkę. Polecajmy miłosierdziu Bożemu szczególnie tych, którzy znajdują się w czyśćcu, którzy czekają na oglądanie Boga twarzą w twarz. Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – 26 październik 2014.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszej kaplicy i nowej świątyni, którą wytrwale budujemy. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by zbudować do końca świątynię dla naszego Boga i Zbawcy. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany. Czytaj dalej