XXX Niedziela Zwykła – 24 październik 2021.

Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” . Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego każdy z nas – pamiętając o tym – powinien być misjonarzem wiary, nadziei i miłości w swoim środowisku i wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą. Czytaj dalej

XXIX Niedziela Zwykła – 17 październik 2021.

Gromadzimy się na Eucharystii, by uobecnić ofiarę Jezusa Chrystusa -Tego, „który przyszedł, aby służyć” i uczynić swe zbawcze dzieło odkupieniem za nasze grzechy. Aby to dzieło trwało, Chrystus ustanowił Kościół i na jego czele postawił pasterzy. Oddając hołd wszystkim następcom Chrystusa na Stolicy Piotrowej, kierujemy dziś nasze myśli i serca ku osobie papieża. Prosimy o dalsze łaski dla niego, potrzebne w całkowitym oddaniu się służbie Kościołowi i całej ludzkości. Bóg pragnie, aby Jego lud był tak święty, jak On sam jest święty. Trwajmy więc mocno w wierze i przystępujmy z ufnością do Boga, który daje nam swoją łaskę. Wpatrzeni w obraz Chrystusa Sługi, przejmijmy się Jego słowem kierowanym dziś do nas, a które wzywa nas do służby braciom. Czytaj dalej

XXVIII niedziela Zwykła – 10 październik 2021.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30.  Z racji listu X. Metropolity – adoracja w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 3 październik 2021.

Liturgia Słowa zwraca nam dziś uwagę na wielką wartość małżeństwa i rodziny. Ogarnijmy dziś naszą modlitwą wszystkie rodziny, prośmy o umocnienie wiary i wzajemnej miłości. Prośmy zwłaszcza za wszystkich małżonków przeżywających kryzys o przezwyciężenie trudności. Wszyscy jesteśmy powołani do prawdziwej miłości. Uczymy się jej całe życie, także na Eucharystii. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza również NMP Różańcowa. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej