XXX Niedziela Zwykła – 24 październik 2021.

Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” . Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego każdy z nas – pamiętając o tym – powinien być misjonarzem wiary, nadziei i miłości w swoim środowisku i wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Ponawiamy wielkie zaproszenie na ostatni tydzień modlitwy różańcowej – w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży i tych, którzy nie byli ani raz – nie bójcie się różańca!.  Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

We wtorek – Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII – o 18.45.

W czwartek – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Solenizantom składamy serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościoła własnego. Na Mszach św. modlitwa uwielbienia i wdzięczności oraz „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla nas w tej świątyni. Składka będzie przeznaczona na budowę nowych kościołów. Przyszedł czas, byśmy z wdzięcznością pomogli teraz innym wybudować świątynię.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej – przed każdą Mszą św. oraz w czwartek, piątek i sobotę od 17.00.

„Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłymi” – w imię wdzięczności i miłości bliźniego ofiarujmy za zmarłych nasze choroby i cierpienia, trudy i wyrzeczenia, nasze modlitwy i Msze św. oraz wypominki, które przyjmujemy po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej. Na wypominki roczne podajemy kilka najważniejszych dusz.

 Bardzo dziękujemy za wszelką troskę o nasze świątynie i za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na nasze potrzeby parafialne. Módlmy się za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja naszej parafii..

Błagajmy wytrwale Miłosiernego Boga o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Pomóżmy w sprzątaniu naszej świątyni choć na chwilkę w sobotę od 8.30.

Na Tydzień Misyjny życzymy dużo odwagi w głoszeniu wszędzie Ewangelii miłości i w dawaniu świadectwa Chrystusowi z myślą św. Cypriana:

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina,

który nie przyczynia się do zbawienia innych”.