XXII Niedziela Zwykła – 31 sierpień 2014.

Dziękujemy dziś Panu Bogu za czas wakacji i urlopów. W imię Boże rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Prośmy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich nauczycieli, rodziców i wychowawców oraz dla uczniów, by nie marnowali swoich zdolności i jak najlepiej wykorzystali każdy dzień nauki.

Od września znów będzie Msza św.: w czwartek o godz. 18.00 i w piątek o 7.00.

W poniedziałek – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego:

            Szkoła podstawowa – o godz. 8.00. Spowiedź św. od 7.30

            Gimnazjum – o godz. 10.00. Spowiedź św. od 9.30.

Wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców serdecznie zapraszamy.

W środę – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

W I czwartek – o 17.00„Godzina święta” - zapraszamy na  chwilę modlitwy i adoracji. Po Mszy św. o godz. 18.00 – zebranie rady parafialnej i wszystkich, którzy pragną zaangażować się w życie parafii.

W I piątek – litania do  Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy uczniów klas I, II i III gimnazjum. Po Mszy św. krótkie spotkanie gimnazjalistów i zbiórka lektorów. O 16.30 – Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla dzieci św. od 16.00.

Od 17.20 – wspólna modlitwa różańcowa za parafię, za nasze rodziny, wszystkich dobrodziejów parafii i o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym.

Odwiedziny chorych od godz. 8.15.

Również piątek- próba chóru parafialnego i wszystkich chętnych o 18.45.

Okazja do spowiedzi  św. przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia a z racji nowego roku szkolnego i pierwszego piątku – w czwartek i piątek od 17.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. O 21.00 „Wieczór Jana Pawła II” z Apelem Jasnogórskim. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedzielę – z racji przypadającego w poniedziałek 8 września święta Narodzenia NMP /Matki Bożej Siewnej/ – na Mszach św. błogosławienie nasion przeznaczonych do siewu. W niedzielę również – dzień pielgrzymkowej modlitwy za rodziny w Kalwarii Zebrzydowskiej – na którą X. Kardynał – serdecznie zaprasza.

Dożynki parafialno-szkolne będą w niedzielę 14 września. Msza św. dożynkowa o godz.15.00!!! /zamiast o 16.15/ – po niej festyn w szkole.

Solenizantom tego tygodnia: Bronisławom, Grzegorzom, Dorotom, Beatom składamy życzenia – wielu łask.

W duchu szczerej wdzięczności żegnamy dziś naszego X. Piotra WRÓBLA, który został przeniesiony do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie będzie pełnił funkcję prokuratora/ekonoma/ i prefekta, natomiast witamy serdecznie X. Romana STECHURĘ, który został mianowany wikariuszem naszej parafii. Obu kapłanom życzymy obfitości darów Ducha Św. w dalszej ich posłudze. Niech św. Maria Magdalena wyprasza potrzebne łaski.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej. Polecamy dziś w „Przewodniku Katolickim” artykuł: „Kariera – droga do świętości?”.

„Bóg zapłać” za wszelką troskę o naszą parafię, szczególnie za sprzątanie, kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę na posadzkę w nawach. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na nowy rok szkolny składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Świętego – wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom z myślą T. Kotarbińskiego:

„Znakomitym nauczycielem jest dopiero ten,

kto umie innych nauczyć nawet tego, czego sam nie umie”.

XXI Niedziela Zwykła – 24 sierpień 2014

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – pytanie Jezusa rozbrzmiewa w wciąż sercu Kościoła. Chrześcijanin – to ktoś, kto uznaje Chrystusa za zbawcę.  W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego.  Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznawać go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem. Prośmy Boga o dar mocnej i żywej wiary dla siebie i innych. Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – 17 sierpień 2014

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj o wielkiej mocy modlitwy wstawienniczej za innych. Wiara matki sprawiła, że Jezus uzdrowił jej córkę. Prosiła, by On ze względu na nią dokonał tego cudu. Jeśli będziemy troszczyć się o swoją wiarę, nasza modlitwa wstawiennicza będzie o wiele skuteczniejsza. Będziemy mogli wyprosić wiele dla innych, gdyż Bóg dokona tego ze względu na nas. Czytaj dalej

XIX Niedziela Zwykła – 10 sierpień 2014

Wiara przypomina chodzenie po wodzie. Jeśli człowiek zaufa całkowicie Bogu, wtedy rzeczy po ludzku niemożliwe stają się możliwe. Często jesteśmy słabi jak Piotr, chcemy dokonywać rzeczy niezwykłych, ale wciąż za bardzo liczymy na siebie, za mało na Boga. Powtórzmy więc dzisiaj z ufnością za św. Piotrem: Panie pozwól mi przyjść do Ciebie. Czytaj dalej

XVIII Niedziela Zwykła – 03 sierpień 2014

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego wypoczynku przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”. Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić. Czytaj dalej

XVII Niedziela Zwykła – 27 lipiec 2014.

Zgromadzeni jako lud Boży Nowego Przymierza, mamy dać wyraz swej wierze i prawdziwej chrześcijańskiej mądrości. Nasz udział w niedzielnej Mszy św. ma być wyrazem, że na pierwszym miejscu stawiamy sprawę Królestwa Bożego, bo ono ma najwyższą cenę, ono jest drogocenną perłą, którą mamy zdobyć. Przypowieść o drogocennej perle ma nas nauczyć, że Królestwo Boże ma bezcenną wartość i warto dla jego zdobycia poświęcić wszystko inne, tak jak uczynił Salomon wybierając dar mądrości. Kto szuka Bożego Królestwa i poświęca się dla niego, z tym jest Bóg, który współdziała z ludźmi dla ich dobra i przyszłej chwały. Czytaj dalej

XVI Niedziela Zwykła – 20 lipiec 2014.

Człowiek, który czyni zło, jest nieprzyjacielem nie tylko Boga, ale też i człowieka. Współcześnie nieraz tych, którzy starają się o dobro w świecie, posądza się o sianie nienawiści, a ci, którzy czynią zło domagają się, by uważano ich za obrońców praw ludzkich. Zło miesza się z dobrem, dlatego trzeba być blisko Boga, by umieć je rozróżnić i by złu nie ulec. Niech dzisiejsza Eucharystia uczy nas postawy miłosierdzia i cierpliwości wobec wszystkich ludzi, dobrych i złych. Czytaj dalej

XV Niedziela Zwykła – 13 lipiec 2014

Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać Bogu dziękczynienie. To niezwykłe, że Bóg przemawia do człowieka. Jego słowo ma moc przemienić nasze życie, ma moc przemienić świat. Każdą Eucharystię rozpoczyna liturgia słowa. Pan, jak siewca, rzuca ziarno swego słowa na glebę naszych serc. Słowo Boga przynosi owoce duchowe w życiu tych, którzy Go słuchają z otwartym sercem i wprowadzają w czyn. Niech każde serce wyda stokrotny plon wiary i dobrych uczynków. Czytaj dalej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 LIPIEC 2014.

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. Prorok Zachariasz zapowiada przyjście Chrystusa, który obejmie władzę nad światem jako król pokoju, pokorny i cichy.  Człowiek może zwyciężać zło tylko przez łączność z Chrystusem przy pomocy Ducha Świętego, który mieszka w każdym chrześcijaninie. Czytaj dalej

XII Niedziela Zwykła – 22 czerwiec 2014.

Gromadzi nas dzisiaj miłość do Chrystusa. Eucharystia jest miejscem spotkania z Bogiem i ludźmi. Niech to spotkanie przyczyni się do pogłębienia naszej więzi. Kościół przez sakramenty uświęca wiernych i daje okazję do przeżywania wspólnoty. Najważniejszym momentem życia każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest dzielenie Eucharystycznego Chleba. Niech ono nam pomoże dźwigać krzyże i trudy każdego dnia i wszędzie przyznawać się do Chrystusa. Przyjęte Słowo Boże i sprawowana Eucharystia niech nas umacnia, byśmy zawsze byli Dziećmi Bożymi, może szczególnie na wakacjach i urlopach. Czytaj dalej