XXV Niedziela Zwykła – 24 wrzesień 2017.

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

We poniedziałek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana.

W środę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana – spotkanie scholi o 16.30 –  wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W czwartek – wspomnienie św. Wacława, męczennika.

W piątek – święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W sobotę – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Pierwsze nabożeństwo różańcowe z procesją o 15.30. Zapraszamy na procesję dzieci sypiące kwiatki i pierwszkomunijne, niosących feretron, sztandary, świece. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę i na procesję.

Członków Żywego Różańca zapraszamy na zmiankę różańcową, procesję, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Również w przyszłą niedzielę – chcielibyśmy zaprosić wszystkich profesorów i studentów na uroczystą Mszę św. o godz. 10.00 – inaugurującą nowy rok akademicki. Niech to będzie również zaproszenie do Akademii Witkowickiej, której spotkania odbywają się w III środy miesiąca o 20. 15.

Sto lat temu Maryja przekazała w Fatimie orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy i odmawiajcie różaniec. Szczególną sposobnością realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic” – w święto Matki Bożej Różańcowej – 7. X. Jej celem jest podjęcie modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata. Szczegóły na plakacie. Organizujemy taką pielgrzymkę na granice – 7.X. Wyjazd o 8.00, powrót około 19.00. Koszt 25 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Wacławom, Michałom, Gabrielom, Rafałom i Teresom.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św..

„Bóg zapłać” za parafialną modlitwę w Sanktuarium Św. Jana Pawła II, za każdy parafialny trud, szczególnie za sprzątanie i każdą złożoną ofiarę. Módlmy się wytrwale za całą parafię i wszystkich dobrodziejów.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy dużo pokory i cierpliwości w życiu codziennym oraz usunięcia na trwale wszystkiego, co nas dzieli z myślą A. de Saint-Exupery`ego:

„To za sprawą bezinteresownego poświęcenia

ludzie nawiązują prawdziwą łączność między sobą.”

XXIV Niedziela Zwykła – 17 wrzesień 2017

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem , gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami musimy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej Eucharystii. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze. Trudno przebaczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi. Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 10 wrzesień 2017.

Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego i po bratersku upomnieć bliźniego. Czytaj dalej

XXI Niedziela Zwykła – 27 sierpień 2017.

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – pytanie Jezusa rozbrzmiewa w wciąż sercu Kościoła. Chrześcijanin – to ktoś, kto uznaje Chrystusa za zbawcę.  W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego.  Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznawać go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem. Prośmy Boga o dar mocnej i żywej wiary dla siebie i innych. Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – 20 sierpień 2017

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj o wielkiej mocy modlitwy wstawienniczej za innych. Wiara matki sprawiła, że Jezus uzdrowił jej córkę. Prosiła, by On ze względu na nią dokonał tego cudu. Jeśli będziemy troszczyć się o swoją wiarę, nasza modlitwa wstawiennicza będzie o wiele skuteczniejsza. Będziemy mogli wyprosić wiele dla innych, gdyż Bóg dokona tego ze względu na nas. Czytaj dalej