XXVI Niedziela Zwykła – 28 wrzesień 2014.

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia.

Przed nami październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na nabożeństwa różańcowe, szczególnie dzieci i młodzież – w niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30. Myślę, że mamy za co Bogu dziękować i o co prosić ufając wstawiennictwu Matki Najświętszej. Na różaniec „obowiązkowo” zapraszamy:

w poniedziałki klasy V, VI, we wtorki klasy III, IV, w środy gimnazjalistów, w czwartki klasy O, I, II, w piątki grupy modlitewne a w sobotę młodzież. Dzieci będą otrzymywać specjalne obrazki. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

W poniedziałek – święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

We wtorek – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

W środę – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – pierwsze nabożeństwo różańcowe z procesją o 17.30. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę i procesję.

Próba grupy śpiewającej /scholi/ w środę o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy.

W I czwartek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów – o 17.00„Godzina święta” - zapraszamy na  chwilę adoracji. Po Mszy św. o godz. 18.00 – zebranie rady parafialnej i wszystkich, którzy pragną zaangażować się w życie parafii.

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy Grupę Apostolską i naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie gimnazjum z klas I, II, i III. Po Mszy św. krótkie spotkanie i zbiórka lektorów.

Wszystkie dzieci zapraszamy na Mszę św. – w I piątek o 16.30. Spowiedź od 16.00.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i dodatkowo w czwartek i w piątek od 17.15.

Wszystkich uzdolnionych – zapraszamy na spotkania chóru parafialnego – w piątek o 18.45.

W I sobotę – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu i Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. O 21.00 „Wieczór Jana Pawła” z Apelem Jasnogórskim. Przyjdźmy na tę szczególną chwilę medytacji.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy – Członków Żywego Różańca zapraszamy na zmiankę różańcową, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Już w tych dniach otrzymacie państwo kolejny numer „Zwiastunki” naszej parafialnej gazetki z zaproszeniem na  modlitwę różańcową i prośbą, by zaangażować się w życie parafialnej wspólnoty oraz wesprzeć finansowo budowę posadzki i nowego ołtarza bocznego.

Szczerze dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu gazetki.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej. Polecamy „Przewodnik katolicki” a w nim artykuł: „Daj mi mądrość”.

W przyszłą niedziele „Fundacja św. Mikołaja” naszej szkoły będzie zbierać ofiary na stypendia dla najbardziej potrzebujących uczniów.

„Bóg zapłać” za każdy parafialny trud, szczególnie ocieplanie dachu na zakrystią, za sprzątanie i kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę na posadzkę i potrzeby parafii. Módlmy się wytrwale za całą parafię oraz wszystkich dobrodziejów i darczyńców.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Życzmy wszystkim, niech październik będzie miesiącem odrodzenia mojej modlitwy osobistej, naszej modlitwy rodzinnej i parafialnej z myślą J. Eskriva:

„Święty różaniec jest potężną bronią.

Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”.

XXV Niedziela Zwykła – 21 wrzesień 2014

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 14 wrzesień 2014.

Dziś – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Stajemy wobec tajemnicy krzyża, który jest znakiem naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu była konieczna, byśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym. Odkryjmy na nowo wielką wartość krzyża w naszym życiu i brońmy go przed znieważaniem. Przychodzimy do Boga,  by wychwalać Go,  dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasz ukrzyżowany Zbawiciel. Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 7 wrzesień 2014.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego. Czytaj dalej

XXI Niedziela Zwykła – 24 sierpień 2014

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – pytanie Jezusa rozbrzmiewa w wciąż sercu Kościoła. Chrześcijanin – to ktoś, kto uznaje Chrystusa za zbawcę.  W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego.  Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznawać go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem. Prośmy Boga o dar mocnej i żywej wiary dla siebie i innych. Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – 17 sierpień 2014

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj o wielkiej mocy modlitwy wstawienniczej za innych. Wiara matki sprawiła, że Jezus uzdrowił jej córkę. Prosiła, by On ze względu na nią dokonał tego cudu. Jeśli będziemy troszczyć się o swoją wiarę, nasza modlitwa wstawiennicza będzie o wiele skuteczniejsza. Będziemy mogli wyprosić wiele dla innych, gdyż Bóg dokona tego ze względu na nas. Czytaj dalej

XIX Niedziela Zwykła – 10 sierpień 2014

Wiara przypomina chodzenie po wodzie. Jeśli człowiek zaufa całkowicie Bogu, wtedy rzeczy po ludzku niemożliwe stają się możliwe. Często jesteśmy słabi jak Piotr, chcemy dokonywać rzeczy niezwykłych, ale wciąż za bardzo liczymy na siebie, za mało na Boga. Powtórzmy więc dzisiaj z ufnością za św. Piotrem: Panie pozwól mi przyjść do Ciebie. Czytaj dalej

XVIII Niedziela Zwykła – 03 sierpień 2014

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego wypoczynku przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”. Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić. Czytaj dalej

XVII Niedziela Zwykła – 27 lipiec 2014.

Zgromadzeni jako lud Boży Nowego Przymierza, mamy dać wyraz swej wierze i prawdziwej chrześcijańskiej mądrości. Nasz udział w niedzielnej Mszy św. ma być wyrazem, że na pierwszym miejscu stawiamy sprawę Królestwa Bożego, bo ono ma najwyższą cenę, ono jest drogocenną perłą, którą mamy zdobyć. Przypowieść o drogocennej perle ma nas nauczyć, że Królestwo Boże ma bezcenną wartość i warto dla jego zdobycia poświęcić wszystko inne, tak jak uczynił Salomon wybierając dar mądrości. Kto szuka Bożego Królestwa i poświęca się dla niego, z tym jest Bóg, który współdziała z ludźmi dla ich dobra i przyszłej chwały. Czytaj dalej