XXV Niedziela Zwykła – 24 wrzesień 2023.

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.

Przed nami październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich a zwłaszcza dzieci i młodzież na nabożeństwa różańcowe – w niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30. Myślę, że mamy za co Bogu dziękować i o co prosić ufając wstawiennictwu Matki Najświętszej. Niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy IV i V; we wtorki – klasy VI i VII; w środy – klasy 0, I i II;  w czwartki – klasy III; w piątki – klasy VIII i młodzież; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie, w rodzinach i we wspólnocie parafialnej.

Od 1-7.X zapraszamy na Ogólnopolski Tydzień Modlitwy Różańcowej za całą naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków – z wielkim błaganiem o mocną wiarę, poszanowanie Bożych praw, odpowiedzialność za jej losy i wzajemny szacunek.

We wtorek – wspomnienie św. męczenników Kosmy i Damiana.

W środę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana.

W czwartek – wspomnienie św. Wacława, męczennika. Kandydatów na ministrantów zapraszamy na zbiórkę o 18.45. Również w czwartek zapraszamy dziewczynki na próbę scholi – o 18.00 – z klas I, II i III; a o 19.00 z klas IV,V i VI.

W piątek – święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W sobotę – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Na Mszę św. o  11.30 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z Rodzicami. Na Mszy św. odbędzie się poświęcenie i rozdanie różańców.

Za tydzień pierwsze nabożeństwo różańcowe z procesją o 15.30. Zapraszamy na procesję dzieci sypiące kwiatki i pierwszo-komunijne, niosących feretrony, sztandary, świece. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę i na procesję.

Członków Żywego Różańca zapraszamy na zmiankę różańcową, procesję i Mszę św. wieczorną w ich intencji.

Również w przyszłą niedzielę chcemy ogarnąć naszą modlitwą wszystkich profesorów i studentów na Mszy św. o godz. 10.00  inaugurującą nowy rok akademicki.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Wacławom, Michałom, Gabrielom, Rafałom i Teresom.

Prośba mieszkańców – głosuj na projekt „zielona oświetlona alejka ul. Pachońskigo-Stefanowicza”. Szczegóły na plakacie.

„Bóg zapłać” za każdy parafialny trud, za modlitwę, szczególnie za sprzątanie i kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę. Módlmy się wytrwale za całą parafię i wszystkich dobrodziejów.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Życzymy wszystkim, niech październik będzie miesiącem odrodzenia mojej modlitwy osobistej, naszej modlitwy rodzinnej i parafialnej z myślą J. Eskriva:

„Święty różaniec jest potężną bronią.

Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”.

XXIV Niedziela Zwykła – 17 wrzesień 2023

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami musimy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej Eucharystii. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze. Trudno przebaczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi. Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 10 wrzesień 2023

Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej, mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego i po bratersku upomnieć bliźniego. Czytaj dalej

XXII Niedziela Zwykła – 03 wrzesień 2023.

Zgromadziliśmy się aby sławić zwycięstwo Chrystusa, aby uczestniczyć w Jego krzyżu, przez który przychodzi życie i zbawienie. Dla chrześcijanina nie ma innej drogi, jak iść za Chrystusem, który nas zbawił przez swe uniżenie, śmierć i zmartwychwstanie. Nasza obecność na tej Eucharystii ma być wyrazem, że idziemy za Chrystusem i chcemy uczestniczyć w Jego zwycięstwie. Czytaj dalej

XXI Niedziela Zwykła – 27 sierpień 2023.

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – pytanie Jezusa rozbrzmiewa w wciąż sercu Kościoła. Chrześcijanin – to ktoś, kto uznaje Chrystusa za zbawcę.  W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego.  Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznawać go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem. Prośmy Boga o dar mocnej i żywej wiary dla siebie i innych. Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – 20 sierpień 2023

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj o wielkiej mocy modlitwy wstawienniczej za innych. Wiara matki sprawiła, że Jezus uzdrowił jej córkę. Prosiła, by On ze względu na nią dokonał tego cudu. Jeśli będziemy troszczyć się o swoją wiarę, nasza modlitwa wstawiennicza będzie o wiele skuteczniejsza. Będziemy mogli wyprosić wiele dla innych, gdyż Bóg dokona tego ze względu na nas. Czytaj dalej

XIX Niedziela Zwykła – 13 sierpień 2023

Wiara przypomina chodzenie po wodzie. Jeśli człowiek zaufa całkowicie Bogu, wtedy rzeczy po ludzku niemożliwe stają się możliwe. Często jesteśmy słabi jak Piotr, chcemy dokonywać rzeczy niezwykłych, ale wciąż za bardzo liczymy na siebie, za mało na Boga. Powtórzmy więc dzisiaj z ufnością za św. Piotrem: Panie pozwól mi przyjść do Ciebie. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów do odpowiedzialnego budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii. Czytaj dalej

XVIII Niedziela Zwykła – 06 sierpień 2023

Chrystus na górze Tabor przemienił się wobec swych uczniów, ukazał im rąbek swojej chwały, aby umocnić ich wiarę. Dzisiaj, w święto Przemienienia Pańskiego, przychodzimy do świątyni, by przez udział w tej ofierze Zmartwychwstały Chrystus przemienił nasze serca, opromienił nas jasnością swej łaski, a kiedyś dał nam udział w swej chwale. Czytaj dalej