UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 23 listopad 2014.

Kończymy Rok Wiary w Syna Bożego – dziękujemy Bogu za ten szczególny czas i dar łaski, ufamy, że zaowocuje wzrostem i umocnieniem wiary w Jezusa Chrystusa każdego z nas. Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam tegoż Jezusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W poniedziałek – wspomnienie św. Męczenników wietnamskich Andrzeja i Towarzyszy.

We wtorek – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.

Próbascholi w środę o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy. Natomiast próby chóru parafialnego będą również  w środy – o 18.45 – na utalentowanych oczekujemy.

W piątek – zapraszamy na czuwanie  modlitewne od godz. 17.20.

W przyszłą niedzielę – święto św. Andrzeja, Apostoła – rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Uczyńmy to z Maryją licznie uczestnicząc w Roratach – w niedzielę o 8.00 a w tygodniu o18.00 – szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Pierwsze Roraty w przyszłą niedzielę o 8.00. Na Roraty przychodźmy z lampionami i przynośmy serduszka z dobrymi uczynkami /będą później włożone do szopki/. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki.

Kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum zapraszamy na spotkanie w piątek o 18.45.

Zapraszamy do kupowania świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” – ofiara od 6 zł – będzie przeznaczona na wigilię i święta dla najbiedniejszych dzieci.

Poczytajmy prasę katolicką. Polecamy dziś w „Przewodniku Katolickim” artykuł: „Królestwo Boże na ziemi – czy jest możliwe?”

Przy wyjściu można kupić ładne kalendarze na nowy rok.

Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badanie osteoporozy – częściowo dofinansowane – na parkingu przy naszym kościele – środę 26. XI – od godz. 15.00 do 15.40. Szczegóły na ulotce przy wyjściu.

Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc i wielki trud sprzątania w tym tygodniu:  „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na budowę posadzki, którą zakończyliśmy – w poniedziałek rozpoczniemy budowę  bocznego ołtarza Bożego Miłosierdzia. Módlmy się wytrwale w intencji parafii i za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

Trwają pracy budowlane, dlatego bardzo prosimy o liczniejszą pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00. Znajdźmy godzinkę czasu, by przygotować naszą świątynię na niedzielną Eucharystię.

Życzymy wszystkim, by Chrystus – w duchu wiary – był rzeczywiście królem naszych serc, naszych rodzin i całej naszej parafialnej wspólnoty – dedykując myśl  św. Jana Bosko:

„Każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz,

będzie skarbem zdobytym przez ciebie”.

XXXIII Niedziela Zwykła – 16 listopad 2014.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas i swoje talenty. Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła – 9 listopad 2014.

Od XII wieku 9 listopada obchodzono w Rzymie rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika ta jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata„. Świątynia ta jest także znakiem jedności wierzących wokół Stolicy świętego Piotra. Tą świątynią jest Chrystus a także cały Kościół, który wznosi się na Jego fundamencie. Duchową świątynią jest również każdy chrześcijanin. Chrystus przychodzi do nas, by przez swoje słowo oczyszczać świątynię naszych serc. Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – 2 listopad 2014.

Dziś - 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Myśli nasze i uczucia wczoraj, dziś krążą wokół wszystkich naszych drogich zmarłych. Nie ma ich pośród nas, odeszli, pozostawiając nieraz żal, smutek, pustkę. Polecajmy miłosierdziu Bożemu szczególnie tych, którzy znajdują się w czyśćcu, którzy czekają na oglądanie Boga twarzą w twarz. Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – 26 październik 2014.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszej kaplicy i nowej świątyni, którą wytrwale budujemy. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by zbudować do końca świątynię dla naszego Boga i Zbawcy. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany. Czytaj dalej

XXIX niedziela Zwykła – 19 październik 2014.

Przeżywamy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą. Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – 12 październik 2014.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy uroczyście – XIV Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone bł. Janowi Pawłowi II. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się do niego, by wyprosił wszystkim łaskę Bożego miłosierdzia i świętości. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 5 październik 2014

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary i miłości – nam i naszym rodzinom – wyprasza również NMP Różańcowa, którą wspominamy przeżywając miesiąc październik. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 28 wrzesień 2014.

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 21 wrzesień 2014

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat. Czytaj dalej