XXIX niedziela Zwykła – 19 październik 2014.

Przeżywamy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą.

Dziś III niedziela miesiąca – wspomnienie bł. X. Jerzego Popiełuszki – dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

Cierpliwie ponawiamy zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. Na różaniec „obowiązkowo” zapraszamy: w poniedziałki klasy V, VI, we wtorki klasy III, IV, w środy gimnazjalistów, w czwartki klasy O, I, II, w piątki grupy modlitewne a w sobotę młodzież.

Odmawiajmy różaniec w naszych domach. Serdecznie zapraszamy do Żywego Różańca, szczególnie mężczyzn.

W poniedziałek – uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta.

We wtorek – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

W środę – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach – program w gablocie. Wszystkich czcicieli św. Jana Pawła II zapraszamy na różaniec o 17.30. Będziemy modlić się – ufając Jego wstawiennictwu – szczególnie za całą naszą parafię.

W środę – próba scholi o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas I i II/razem/ we wtorek o 19.00; z klas III w piątek o 18.45.

Wszystkich chętnych – zapraszamy do chóru parafialnego – spotkanie w piątek o 18.45.

W sobotę o 19.00 spotkanie Grupy Apostolskiej i chętnej młodzieży.

 

W przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościoła własnego. Po Mszach św. w duchu wdzięczności zaśpiewamy „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla nas w tej świątyni, którą wytrwale budujemy ciesząc się tym, że jest coraz piękniejsza.

„Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłymi” – w imię wdzięczności i miłości bliźniego ofiarujmy za zmarłych nasze choroby i cierpienia, trudy i wyrzeczenia, nasze modlitwy i Msze św. oraz wypominki, które przyjmujemy po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu wypominkowe karteczki.

Z okazji Dnia Papieskiego – zebraliśmy na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – 1034 zł.

„Bóg zapłać” w imieniu ubogich uczniów za każdą złożoną ofiarę.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej. W „Przewodniku Katolickim” polecamy artykuł: „Katolicyzm na cenzurowanym”.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą troskę o parafię i za każdą złożoną ofiarę na nowy ołtarz ofiarny i ambonkę. Naszym paniom dziękujemy za troskę o kościół, kwiaty i trud sprzątania. Wyrazy wdzięczności za udział w modlitwie różańcowej, w adoracji i apelu w III piątek oraz rodzicom z małymi dziećmi w III sobotę.

Na Tydzień Misyjny życzymy odwagi w głoszeniu wszędzie Ewangelii miłości i w dawaniu świadectwa Chrystusowi z myślą św. Cypriana:

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina,

który nie przyczynia się do zbawienia innych”.

 

XXVIII Niedziela Zwykła – 12 październik 2014.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy uroczyście – XIV Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone bł. Janowi Pawłowi II. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się do niego, by wyprosił wszystkim łaskę Bożego miłosierdzia i świętości. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 5 październik 2014

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary i miłości – nam i naszym rodzinom – wyprasza również NMP Różańcowa, którą wspominamy przeżywając miesiąc październik. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 28 wrzesień 2014.

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 21 wrzesień 2014

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 14 wrzesień 2014.

Dziś – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Stajemy wobec tajemnicy krzyża, który jest znakiem naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu była konieczna, byśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym. Odkryjmy na nowo wielką wartość krzyża w naszym życiu i brońmy go przed znieważaniem. Przychodzimy do Boga,  by wychwalać Go,  dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasz ukrzyżowany Zbawiciel. Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 7 wrzesień 2014.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego. Czytaj dalej

XXI Niedziela Zwykła – 24 sierpień 2014

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” – pytanie Jezusa rozbrzmiewa w wciąż sercu Kościoła. Chrześcijanin – to ktoś, kto uznaje Chrystusa za zbawcę.  W wierze jest zawsze coś osobistego, niepowtarzalnego.  Nie można wiecznie chować się za wiarę innych. Wierzyć w Jezusa jako Boga oznacza zawierzyć Mu swoje życie, uznawać go za swoją drogę. Wiara jest decyzją, świadomym wyborem. Prośmy Boga o dar mocnej i żywej wiary dla siebie i innych. Czytaj dalej

XX Niedziela Zwykła – 17 sierpień 2014

Liturgia Słowa mówi nam dzisiaj o wielkiej mocy modlitwy wstawienniczej za innych. Wiara matki sprawiła, że Jezus uzdrowił jej córkę. Prosiła, by On ze względu na nią dokonał tego cudu. Jeśli będziemy troszczyć się o swoją wiarę, nasza modlitwa wstawiennicza będzie o wiele skuteczniejsza. Będziemy mogli wyprosić wiele dla innych, gdyż Bóg dokona tego ze względu na nas. Czytaj dalej