II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 11 kwiecień 2021.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy w trudnym czasie doświadczeń Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba.

Wielbiąc dziś Miłosiernego Boga chcemy jednoczyć się  z naszymi cierpiącymi i potrzebującymi braćmi. Pożywając Ciało Pańskie powtarzamy za św. Tomaszem: Pan mój i Bóg mój!. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”.

Na każdej Mszy św. wielbiąc i adorując Miłosiernego Boga zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła i św. Siostry Faustyny.

Dziś o 15.30 –  Koronka do Bożego Miłosierdzia –– z prośbą, abyśmy wydawali dobre owoce przebaczającego miłosierdzia, o ratunek dla świata i ustanie epidemii. Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia – szczególnie dziś o 15.00 w Godzinie Miłosierdzia.

Dziś rozpoczyna się kolejny Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Msze św.: o 8.00, 10.00, 11.30, 13.00!!!!!!!!!!!!, 16.15.  Msze św. o 8.00, 10.00 i 11.30 – są transmitowane przez nasz parafialny facebook. 

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu – wszystkie Msze św. i nabożeństwa są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do  ręki – i w naszym kościele może być tylko 1 osoba/20m2!!!!!!!!!!!!!! – a więc w naszej świątyni maksymalnie około 40 osób!!!!!!! – pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

W środę – 14.IV 2021 r. obchodzić będziemy ustanowione przez Sejm RP Święto Chrztu Polski. W tym dniu pamiętajmy o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny oraz wywieśmy flagę watykańską i państwową.

W piątek – III. miesiąca – po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne do 19.00.

W piątek – 16.IV – o 19.15!!!!!!!!!!!!! – spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania z klas VIII.

W sobotę – III. miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na adorację o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą Niedzielę Narodowego Czytania Pisma św. rozpoczyna się XIII Tydzień Biblijny. Msze w o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 – nie będzie już Mszy św. o 13.00!!!!. Transmitujemy Mszę św. o 11.30.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Wszystkim składamy pełne ufności i nadziei życzenia, byśmy z ufnością i obficie korzystali z daru Bożego miłosierdzia pokonującego wszelkie zło tego świata – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwiecień 2021.

Razem z całym Kościołem ogłaszamy światu radość Zmartwychwstania Chrystusa. Alleluja – Jezus żyje – radujmy się!. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest najgłębszym fundamentem, na którym opiera się nasza chrześcijańska wiara. W dzisiejszą uroczystość powtarzamy z wiarą: „Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana – Alleluja. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!” Bądźmy wszędzie świadkami paschalnej radości i chrześcijańskiej nadziei na ostateczne pokonanie wszelkiego zła tego świata. Czytaj dalej

Niedziela Palmowa – 28 marzec 2021

Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „ukrzyżuj Go”. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki przez tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wsłuchując się dzisiaj w opis Męki Pańskiej, stajemy w pokorze pod krzyżem Zbawiciela. Na szczycie Golgoty widać dokładnie jednocześnie prawdę o moim grzechu i prawdę o Bogu, którego miłość miłosierna jest większa niż mój grzech. W krzyżu Chrystusa nie adorujemy cierpienia, lecz miłość Boga, który do końca nas umiłował. Czytaj dalej

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marzec 2021

CZAS ŚWIĘTYCH REKOLEKCJI.

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy tę prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu. Kończymy czas świętych rekolekcji. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby zasiane Boże ziarno zaowocowało w każdym z nas umocnieniem wiary i wzrostem miłości Boga i bliźniego. Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marzec 2021.

CZAS ŚWIĘTYCH REKOLEKCJI.

Przez chrzest zostaliśmy powołani do życia w światłości Chrystusowej. W tym trudnym czasie doświadczenia przez wielkopostną pokutę i wyrzeczenia mamy odrzucić nasze grzechy i słabości, które są naszą ciemnością i powrócić do światła, które dla nas jaśnieje w Chrystusie. Niech więc dzisiaj, mocą Pana, otworzą się nasze oczy, byśmy dostrzegli światło Boga płynące z ofiary Eucharystii. Gdy przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością i mądrością rozświetlić całe nasze życie, szczególnie w tym czasie epidemii. Czytaj dalej

III Niedziela Wielkiego Postu – 07 marzec 2021.

„Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie” – przeżywamy czas świętych rekolekcji, czas pojednania z Bogiem i bliźnimi, czas pokuty i nawrócenia, czas modlitwy i wyciszenia. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby ten czas łaski zaowocował w każdym z nas wzrostem miłości Boga i bliźniego. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które głosi – X. Diakon Piotr DUDEK- serdecznie Go w naszej parafii witamy i życzymy obfitości darów Ducha Świętego. Program rekolekcji – jest na stronie internetowej parafii. Czytaj dalej