V Niedziela Zwykła – 10 luty 2019.

Liturgia Słowa przybliża nam dziś sprawę naszego powołania. Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował tutaj na ziemi przykazanie miłości. Człowiek jest narzędziem Boga tutaj na ziemi jeśli spełnia uczynki miłości. Miłość czyni człowieka wartościowym i pięknym w dziele stworzenia. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia, swoje miejsce w Kościele. Warunkiem powodzenia jest całkowite przylgnięcie do Bożych planów. Realizacja tej drogi gwarantuje pokój i szczęście, mimo trudności i przeszkód. Obyśmy często powtarzali za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” lub jak Piotr: „Na Twoje Słowo, Panie, zarzucę sieci”.

Z racji listu biskupów – adorując dziś Najśw. Sakrament będziemy błagać o wszelkie potrzebne łaski na drogach powołania a szczególnie za wszystkich starszych, chorych i cierpiących oraz tych, którzy się o nich troszczą.

Jutro – wspomnienie NMP z Lourdes – XXVI Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty zawierza chorych i cierpiących NMP i prosi Ją, by pomagała każdemu chrześcijaninowi przyjmować chorobę i cierpienie z Chrystusem dla zbawienia siebie i świata, a zdrowych prosi, by otoczyli ich szczególną opieką.

Chorych, którzy mogą X. Metropolita zaprasza na Mszę św.  o 12.00 – do Bazyliki Bożego Miłosierdzia.

Z racji Światowego Dnia Chorego naszych chorych i starszych – oraz ich rodziny i przyjaciół zapraszamy dziś na nasz parafialny Dzień Chorego – do naszej świątyni. Bardzo prosimy o pomoc, aby mogli dotrzeć na to ich szczególne spotkanie z Jezusem. Program dnia chorego:

15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne.

– okazja do spowiedzi dla chorych i starszych.

16.15 – Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem dla opiekunów  chorych.

We wtorek – spotkanie chóru o 18.30 – uzdolnionych serdecznie zapraszamy.

Kandydatów do bierzmowania z klas VI – zapraszamy na spotkanie we wtorek o 18.45.

W czwartek – święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa – patronów Europy oraz św. Walentego – patrona zakochanych – wszystkim a szczególnie młodym – życzymy daru prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.

W piątek – III miesiąca- po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne. O 19.00 – czuwanie młodzieży – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII i III gimnazjum. Apel Jasnogórski i błogosławieństwo o 19.30 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich zapraszamy.

W piątek – spotkanie scholi o 16.30 – dzieci szczerze zachęcamy.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na chwilę adoracji o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III niedzielę miesiąca – Msza św. szkolna o 11.30 – na którą zapraszamy dzieci klas III z rodzicami. O 10.00 – Msza św. młodzieżowa – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII i III gimnazjum.

Przed W. Postem będziemy przeżywać przez trzy kolejne niedziele nabożeństwo 40-godzinne. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.30 –  wystawienie Najśw. Sakramentu. O 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Wszystkich – już dziś – na poobiedni spacer do naszej świątyni i na chwilę adoracji serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” –  za każde poświęcenie modlitwę i zaangażowanie w życie parafii, szczególnie za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni  – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy, byśmy zawsze umieli dostrzec wielkość Bożej miłości w naszym powołaniu a szczególnie w sakramencie namaszczenia chorych z myślą Czesława Miłosza

„Jest taka granica cierpienia, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.”

IV Niedziela Zwykła – 03 luty 2019.

Dzisiejsze czytania mówią o roli proroka, który był jakby „ustami Pana Boga”. Prorok, bowiem działał na Boże polecenie, a więc — napominał, groził karą, pocieszał. Gdy zapowiedzi spełniły się, ludzie wierzyli prorokowi. Chrześcijanin, na mocy swego powołania, ma być głosem Boga, ma być jakby małym prorokiem. Musi jednak wsłuchiwać się w słowo Boże, musi się modlić, być odpornym na zło, by innych podnosić na duchu. Niech każda Msza św. umacnia nas na drogach Bożej miłości, która jest cierpliwa, łaskawa i wszystko przetrzyma.

Z racji listu biskupów – adoracja Najśw. Sakramentu – w przyszłą niedzielę.

We wtorek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – błogosławienie chleba na Mszy św. o 18.00. Spotkanie chóru – o 18.30 – chętnych serdecznie zapraszamy.

W środę – wspomnienie św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.

W I czwartek – o 17.00 – „Godzina święta”. Znajdźmy trochę czasu na chwilę adoracji. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie Rady Parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii.

W piątek – spotkanie scholi o 16.30 i czuwanie modlitewne – od 17.20.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas VI – we wtorek o 18.45 a z klas VIII – w piątek o 18.45.

Corocznie – 11. II. – obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Z tej racji naszych chorych i starszych – oraz ich rodziny i przyjaciół zapraszamy na nasz parafialny Dzień Choregow przyszłą niedzielę – 10. II. 2019 – do naszej świątyni. Bardzo prosimy o pomoc, aby mogli dotrzeć na to ich szczególne spotkanie z Jezusem. Program dnia chorego:

  • 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne – okazja do spowiedzi dla chorych i starszych.
  •  16.15 – Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia i błogosławieństwem dla wolontariuszy i opiekunów chorych.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę i za każdą pomoc, szczególnie w sprzątaniu naszej świątyni, rozbieraniu szopki  i choinek oraz za wspólną modlitwę w I sobotę. Dziękujemy za złożoną ofiarę  na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.

Sprzątanie naszej świątyni – w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o liczniejszą pomoc.

Na kolejny tydzień wszystkim życzymy dużo Bożego ciepła dedykując myśl Seneki:

„Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl,

że ktoś jest szczęśliwszy od niego!”.

III Niedziela Zwykła – 27 styczeń 2019

Jesteśmy pielgrzymami na tym świecie. Bóg przypomina nam nieustannie, że ziemia do zamieszkania i wolność są dane człowiekowi po to, aby ciesząc się życiem, czcił swego Boga. W naszym życiu sprawy kultu, tak wiele razy są spychane na margines ludzkiej egzystencji. Wielu tłumaczy się, że brak czasu na codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., czy spowiedź św.. Liturgia Słowa zaprasza nas dzisiaj do odnowienia przymierza z Bogiem, który gotów jest zapomnieć naszą szarą przeszłość i grzeszność, po to aby człowiek, mając ziemię i wolność, mógł Go czcić, nie tylko wargami, ale i czynami – żyjąc zgodnie z Jego przykazaniami. Czytaj dalej

II Niedziela Zwykła – 20. 01. 2019.

Trwa kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości”. (Pwt 16,20). Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, rodziny. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.  Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Czytaj dalej

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13 stycznia 2019.

Jezus Chrystus został ustanowiony przez Boga „światłością dla narodów” i przymierzem dla wszystkich ludzi. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. My także, przez sakrament chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Boga i „ nowym stworzeniem”. Odtąd jesteśmy wezwani, by całym życiem świadczyć o Chrystusie wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Każdy z nas ma przejść przez ziemię czyniąc dobrze. Niech na tej drodze umacnia nas przyjmowanie Komunii św. – pokarmu z nieba. Czytaj dalej

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 6 styczeń 2019.

Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/.

Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego /Trzech Króli/ przypomina nam prawdę, że Bóg przyszedł na świat dla wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Mędrcy podążający do Betlejem są reprezentantami narodów całej ziemi. Uczmy się od nich gorliwości i mądrości w szukaniu Boga. Ogarnijmy modlitwą tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, za obojętnych religijnie. Prośmy o nowy zapał dla Kościoła w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom i o ducha prawdziwej pobożności dla każdego z nas. Czytaj dalej