III Niedziela Zwykła – 25 styczeń 2015.

„Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do uznania swojej grzeszności i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej dobroci przygotował. Nasz Nauczyciel z Nazaretu wzywa każdego człowieka do przemiany i nawrócenia serca, bo przyjście Pana i Jego królestwa jest już bliskie. Prośmy Boga Trójjedynego, aby wszyscy chrześcijanie , którzy zostali „przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” połączyli się w jednym domu, gdzie słucha się Słowa Bożego i łamie się Chleb Eucharystyczny .

Kończymy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.

W poniedziałek – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

We wtorek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.

W środę – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Spotkanie chóru o 17.00 – obdarzonych darem głosu  serdecznie zapraszamy.

Naszej parafialnej scholi i grającym bardzo dziękujemy za piękny koncert kolęd i pastorałek. Spotkanie scholi w środę o 16.30 – chętnych zapraszamy.

W piątek – czuwanie modlitewne od 17.20.

W sobotę – wspomnienie św. Jan Bosko, prezbitera.

Przed W. Postem będziemy przeżywać przez trzy kolejne niedziele nabożeństwo 40-godzinne. Po Mszy św. o 11.30 – już za tydzień – 1.II.- będzie wystawienie Najśw. Sakramentu do godz.15.30. O 15.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego połączona z zmianką różańcową. Wszystkich na poobiedni spacer do naszej świątyni i na chwilę adoracji serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej. W „Przewodniku Katolickim” polecamy artykuł: „Papież wszystkich chrześcijan” – o drogach poszukiwania jedności.

Zakończyliśmy kolędę – za zrozumienie i życzliwe przyjmowanie, za obietnice i porady, za wiele cennych uwag nieraz krytycznych, za chęć zaangażowania się i za każdą złożoną ofiarę z serca wszystkim dziękujemy.

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, modlitwę oraz za pomoc w sprzątaniu.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Kończąc tydzień modlitw o jedność chrześcijan życzymy prawdziwej zgody i pojednania z wszystkimi, wzajemnego zrozumienia oraz jedności rodzinnej i parafialnej dedykując na cały tydzień myśl Petera Roseggera:

„Idźmy wszyscy razem w poczuciu jedności

i obowiązku cierpliwej miłości względem siebie.

Nie zawracajmy nigdy z drogi wiodącej ku Światłu”.

II Niedziela Zwykła – 18.01. 2015.

Rozpoczynamy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Jezus rzekł do Samarytanki: „Daj mi pić”. Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, rodziny. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.  Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Czytaj dalej

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 11 stycznia 2015.

Jezus Chrystus został ustanowiony przez Boga „światłością dla narodów” i przymierzem dla wszystkich ludzi. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. My także, przez sakrament chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Boga i „ nowym stworzeniem”. Odtąd jesteśmy wezwani, by całym życiem świadczyć o Chrystusie wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Każdy z nas ma przejść przez ziemię czyniąc dobrze. Niech na tej drodze umacnia nas przyjmowanie Komunii św.- pokarmu z nieba. Czytaj dalej

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 4 styczeń 2015.

Razem z Kościołem trwamy w radości Bożego Narodzenia. Czytania mszalne mówią o wielkiej godności wszystkich wyznawców Chrystusa, dzięki któremu Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci. Po narodzeniu Chrystusa ludzkość „oblekła się” w niespotykaną godność. Jeśli Bóg stał się jednym z nas, to mamy szczególne zobowiązanie wobec naszych bliźnich. Odtąd każdy człowiek jest i powinien nam być szczególnie bliski. Czytaj dalej

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pan Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale żył i wychowywał się w rodzinie. Szanował rodziców, okazywał im posłuszeństwo i był przez nich kochany. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie jest również drogą do świętości. Apostoł Paweł wskazuje nam na cnoty, które pomagają we wzajemnym uświęcaniu i budowaniu prawdziwego życia rodzinnego. Są nimi: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość i gotowość do wybaczenia sobie nawzajem. Wzorem takiego życia jest dla nas Święta Rodzina. Módlmy się dziś gorąco, aby takie były nasze rodziny. Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu – 14.12.2014.

Ołtarz głównyTrzecia Niedziela Adwentu „Gaudete” wzywa nas do prawdziwej radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla nas wszystkich znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może. By ta radość była pełna, trzeba podjąć wezwanie do nawrócenia i przemiany serca. Niech dzisiejsze spotkanie z Panem w Eucharystii i ostatnie adwentowe dni pomogą nam otworzyć serca na Bożą obecność. Czytaj dalej

II Niedziela Adwentu – 7 grudzień 2014.

Czas Adwentu jest czasem radosnego oczekiwania, ale też czasem nawrócenia i oczyszczenia. Zachęca nas dziś Jan Chrzciciel: „ Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego..”. „Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę” – głosi prorok Izajasz. Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus zastał nas bez plamy – upomina św. Piotr. Wspólnie z nimi wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który przychodzi przede wszystkim w Eucharystii – przez nawrócenie i czynienie pokoju. Dziś dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu – 30 listopad 2014.

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś – kolejny Adwent w naszym życiu: czas oczekiwania, czas budzenia nadziei i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Pierwsza część Adwentu przypomina o potrzebie czuwania wobec powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów na sąd ostateczny. Dlatego słyszymy dziś Chrystusowe: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie!”. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół katolicki wchodzi w drugi rok nowego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czytaj dalej

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 23 listopad 2014.

Kończymy Rok Wiary w Syna Bożego – dziękujemy Bogu za ten szczególny czas i dar łaski, ufamy, że zaowocuje wzrostem i umocnieniem wiary w Jezusa Chrystusa każdego z nas. Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam tegoż Jezusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czytaj dalej