XXVI Niedziela Zwykła – 25 wrzesień 2016.

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest przypomnieniem, że należy się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi. Boleć winna obojętność, z jaką traktuje się czasem ludzi znajdujących się w potrzebie. Chrześcijanin nie powinien grzeszyć obojętnością, ale winien mieć oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Tego uczy nas udział we Mszy świętej, tego powinna nas uczyć każda modlitwa.

Przed nami październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na nabożeństwa różańcowe a szczególnie dzieci i młodzież – w niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30. Myślę, że mamy za co Bogu dziękować i o co prosić ufając wstawiennictwu Matki Najświętszej. Dzieci będą otrzymywać specjalne obrazki. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie, w rodzinach i we wspólnocie parafialnej.

We wtorek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana.

W środę – wspomnienie św. Wacława, męczennika – spotkanie scholi o 17.00 –  wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W czwartek- święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

W piątek- wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

W sobotę – I miesiąca – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła oraz Niepokalanego Serca NMP – pierwsze nabożeństwo różańcowe z procesją o 17.30. Zapraszamy na procesję dzieci a szczególnie sypiące kwiatki. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę i na procesję.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Członków Żywego Różańca zapraszamy na zmiankę różańcową, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Również w przyszłą niedzielę – chcielibyśmy zaprosić wszystkich profesorów i studentów na uroczystą Mszę św. o godz. 10.00 – inaugurującą nowy rok akademicki. Niech to będzie również zaproszenie do Akademii Witkowickiej, której spotkania odbywają się w III środy miesiąca o 20. 15.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Michałom, Gabrielom, Rafałom, i Teresom.

Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej/na dróżki MB/ i Wadowic /do domu św. Jana Pawła II i na kremówki/ w sobotę 15. X. Koszt około 45 zł. Zapisy w zakrystii.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św..

W tych dniach otrzymacie państwo kolejny numer „Zwiastunki” naszej parafialnej gazetki z zaproszeniem na  modlitwę zwłaszcza różańcową i prośbą, by zaangażować się w życie naszej parafialnej wspólnoty.

Bardzo dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu gazetki. Prosimy o pomoc w rozniesieniu kopert.

„Bóg zapłać” za każdy parafialny trud, szczególnie za sprzątanie i kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę. Módlmy się wytrwale za całą parafię i wszystkich dobrodziejów.

Bardzo proszę nasze niewiasty o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Życzymy wszystkim, niech październik będzie miesiącem odrodzenia mojej modlitwy osobistej, naszej modlitwy rodzinnej i parafialnej z myślą J. Eskriva:

„Święty różaniec jest potężną bronią.

Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”.

XXV Niedziela Zwykła – 18 wrzesień 2016

Słowo Boże czytane dziś w czasie Eucharystii mówi o niebezpieczeństwach, jakie niesie bogactwo i majątek, które mogą zamknąć serce człowieka na potrzeby biednych i potrzebujących. Dramat rozpoczyna się wtedy, gdy posiadanie staje się ważniejsze niż Bóg i bliźni. Msza święta uczy postawy hojności, służby i braterskiej miłości. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 11 wrzesień 2016.

dozynki_witkLiturgia Słowa mówi nam dziś, że odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Ewangelia o miłosiernym ojcu przekonuje nas, że Bóg nie jest zainteresowany ani upokorzeniem, ani zniszczeniem człowieka pogrążonego w błotnym grzęzawisku grzechowym.  Bóg jest zainteresowany przede wszystkim uratowaniem człowieka pogrążonego w grzechu. Miłosierdzie Boże jest szansą powrotu człowieka do domu ojca. To miłosierdzie realizuje się tu i teraz. Czytaj dalej

XXIII Niedziela Zwykła – 4 wrzesień 2016.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego. Czytaj dalej

XXII Niedziela Zwykła – 28 sierpień 2016

Słowo Boże w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca. Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów. Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odejmować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam mieszkanie u Boga. Czytaj dalej

XXI Niedziela Zwykła – 21 sierpień 2016

Liturgia dzisiejszej niedzieli mówi nam, że słowo Boga ma moc i siłę, która prowadzi ludzkie serce w pielgrzymce ku niebu. Bóg poprzez słowo wyznacza kierunek i cel chrześcijańskiego życia. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest dzieckiem Boga. Jest powołany przez Stwórcę do zbawienia, a nie do potępienia. Przyjmijmy słowa Boga i niech one będą dla nas drogowskazem i pomocą w osiągnięciu zbawienia. Czytaj dalej