XXXIII Niedziela Zwykła – 16 listopad 2014.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas i swoje talenty.

Dziś – III niedziela miesiąca – dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

W poniedziałek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

We wtorek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z  klas I i II gimnazjum /razem/ o 19.00.

W środę – wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. Próba scholi o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy.

W czwartek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

W piątek – III miesiąca – wspomnienie Ofiarowania NMP. Po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu: czuwanie modlitewne do 19.00. Od 19.00 – 19.15 adoracja w ciszy. O 19.15 – czuwanie młodzieży – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I i III gimnazjum. Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 20.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

Próba chóru parafialnego – w piątek o 18.45.

W sobotę – wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki kościelnej.  Ogarnijmy modlitwą p. Organistę, scholę dziecięcą i chór parafialny.

W przyszłą niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Nie bójmy się poczytać prasy katolickiej.

Nasza młodzież zbiera dziś ofiary do puszek na potrzeby Światowych Dni Młodzieży – „Bóg zapłać” za każde wsparcie.

Z serca dziękujemy  za zrozumienie, pomoc i wielki trud sprzątania w tym tygodniu: „Bóg zapłać”  rodzicom z małymi dziećmi za modlitwę w III sobotę oraz za każdą złożoną ofiarę na potrzeby parafii – szczególnie na nowy ołtarz boczny i posadzkę. Niech tym większa będzie nasza modlitwa w intencji naszej parafii oraz za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

Dziękujemy również za wsparcie prześladowanej Syrii ofiarą lub SMS-em.

Bardzo prosimy o większą pomoc w sprzątaniu naszego kościoła – z racji prac budowlanych – w sobotę od 9.00. Znajdźmy godzinkę czasu, by przygotować naszą świątynię.

Życzmy wszystkim, abyśmy zawsze dobrze wykorzystywali czas i otrzymane talenty – ten parafialny również – które dał nam Bóg z myślą Św. O. Pio:

”Czas spożytkowany na chwałę Boga i dla zdrowia duszy

nigdy nie jest czasem straconym”.

 

XXXII Niedziela Zwykła – 9 listopad 2014.

Od XII wieku 9 listopada obchodzono w Rzymie rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika ta jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata„. Świątynia ta jest także znakiem jedności wierzących wokół Stolicy świętego Piotra. Tą świątynią jest Chrystus a także cały Kościół, który wznosi się na Jego fundamencie. Duchową świątynią jest również każdy chrześcijanin. Chrystus przychodzi do nas, by przez swoje słowo oczyszczać świątynię naszych serc. Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – 2 listopad 2014.

Dziś - 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Myśli nasze i uczucia wczoraj, dziś krążą wokół wszystkich naszych drogich zmarłych. Nie ma ich pośród nas, odeszli, pozostawiając nieraz żal, smutek, pustkę. Polecajmy miłosierdziu Bożemu szczególnie tych, którzy znajdują się w czyśćcu, którzy czekają na oglądanie Boga twarzą w twarz. Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – 26 październik 2014.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszej kaplicy i nowej świątyni, którą wytrwale budujemy. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by zbudować do końca świątynię dla naszego Boga i Zbawcy. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany. Czytaj dalej

XXIX niedziela Zwykła – 19 październik 2014.

Przeżywamy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą. Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – 12 październik 2014.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy uroczyście – XIV Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone bł. Janowi Pawłowi II. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się do niego, by wyprosił wszystkim łaskę Bożego miłosierdzia i świętości. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 5 październik 2014

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary i miłości – nam i naszym rodzinom – wyprasza również NMP Różańcowa, którą wspominamy przeżywając miesiąc październik. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 28 wrzesień 2014.

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 21 wrzesień 2014

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 14 wrzesień 2014.

Dziś – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Stajemy wobec tajemnicy krzyża, który jest znakiem naszego zbawienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu była konieczna, byśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym. Odkryjmy na nowo wielką wartość krzyża w naszym życiu i brońmy go przed znieważaniem. Przychodzimy do Boga,  by wychwalać Go,  dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasz ukrzyżowany Zbawiciel. Czytaj dalej