UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22 listopad 2015.

Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Dziś również wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy – patronki muzyki kościelnej – p. Organiście i naszej scholi składamy serdeczne życzenia.

Wszystkich zapraszamy na koncert: „Hymny Światowych Dni Młodzieży – o godz. 15.15. Przed koncertem oraz po jego zakończeniu, młodzież będzie zbierała fundusze na wsparcie akcji „Bilet dla brata”, czyli dla młodych ze Wschodu, by mogli uczestniczyć w ŚDM.

We wtorek – wspomnienie św. Męczenników wietnamskich Andrzeja i Towarzyszy.

W środę – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.

Witkowicka Wspólnota Akademicka zaprasza studentów, profesorów, lekarzy, nauczycieli na spotkanie przy kominku – wyjątkowo w tym miesiącu – w czwartek – 26.11.2015 – o godz. 20.30.

W piątek – grupa modlitewna zaprasza na czuwanie od godz. 17.20.

Kandydatów do bierzmowania z klas III zapraszamy na spotkanie w piątek o 18.45.

W przyszłą niedzielę – rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Uczyńmy to z Maryją licznie uczestnicząc w Roratach – w niedzielę o 8.00 a w tygodniu o18.00 – szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Na Roraty przychodźmy z lampionami i przynośmy serduszka z dobrymi uczynkami /będą później włożone do szopki/. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki o świętych.

Członkowie rady parafialnej posiadający specjalne upoważnienie będą od przyszłego tygodnia roznosić do każdego mieszkania poświęcone opłatki z gazetką, kalendarzem jubileuszowym i życzeniami oraz zbierać ofiary na pokrycie części długów naszych budowlanych inwestycji – proszę o wyrozumiałość – przyjmijmy ich z życzliwością. Na osiedlu pojawili się już fałszywi roznosiciele opłatków – parafia nie posyła z opłatkami dzieci i młodzieży, ani ministrantów.

Poczytajmy prasę katolicką.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą troskę o parafię i za każdą złożoną ofiarę na nasze inwestycje parafialne. Dziękujemy za troskę o kościół, kwiaty i trud sprzątania. Wyrazy wdzięczności tym, którzy przychodzą na wspólną modlitwę, za udział w adoracji i apelu w III piątek miesiąca oraz za modlitwę rodzicom z małymi dziećmi.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00. Znajdźmy godzinkę czasu, by przygotować naszą świątynię.

Życzymy wszystkim, by Chrystus rzeczywiście był królem naszych serc i królem parafii – dedykując myśl św. Jana Bosko:

„Każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz,

będzie skarbem zdobytym przez ciebie”.

XXXIII Niedziela Zwykła – 15 listopad 2015.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, jest przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas. Dnia sądu Bożego nie można oczekiwać z założonymi rękami, trzeba się nań przygotować przez wierne wypełnianie swych obowiązków. Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła – 09 listopad 2015.

Niedziela to dzień spotkań z Chrystusem, dzień radości i dziękczynienia za niezmierzone dary otrzymane od Boga. Z tego powodu przyszliśmy tutaj do naszej świątyni. Dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch wdowach, które są dla nas wzorem całkowitego zaufania Bogu; jedną z Sarepty pod Sydonem, karmiącą Eliasza; drugą z dziedzińca świątyni jerozolimskiej, wrzucającą grosz do skarbony. Taki jest ideał chrześcijańskiego życia: dzielić się tym, co posiadamy. Niech tekst dzisiejszych czytań ciągle uświadamia nam, jak wiele nam brakuje do tego, by umieć, jak Chrystus, oddać wszystko dla braci i za braci. Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – 1 listopad 2015.

Przeżywamy dziś – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Liturgia Słowa usilnie akcentuje jedną z podstawowych prawd naszej wiary – prawdę o zbawieniu. Każdy z nas od momentu chrztu świętego jest włączony we wspólnotę Ludu Bożego, który został już zbawiony przez Jezusa na drzewie krzyża. Zostaliśmy opieczętowani i „przyodziani w białe szaty” zbawienia, które rodzą w naszych sercach nadzieję, że ujrzymy Pana takim, jaki jest. Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – 25 październik 2015.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszych kaplic i nowej świątyni, którą wytrwale budujemy. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by zbudować do końca i konsekrować naszą świątynię. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany. Czytaj dalej

XXIX niedziela Zwykła – 18 październik 2015.

Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą. Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – 11 październik 2015.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej http://parafiawitkowice.krakow.pl/wp-admin/post-new.phpMszy modlimy się o ożywienie i umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 4 październik 2015

Liturgia Słowa zwraca nam dziś uwagę na wielką wartość małżeństwa i rodziny. Ogarnijmy dziś naszą modlitwą wszystkie rodziny, prośmy o umocnienie wiary i wzajemnej miłości. Prośmy zwłaszcza za wszystkich małżonków przeżywających kryzys o przezwyciężenie trudności. Wszyscy jesteśmy powołani do prawdziwej miłości. Uczymy się jej całe życie, także na Eucharystii. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza NMP Różańcowa i św. Franciszek. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w kolejną niedzielę. Czytaj dalej