XXX Niedziela Zwykła – 24 październik 2021.

Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” . Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego każdy z nas – pamiętając o tym – powinien być misjonarzem wiary, nadziei i miłości w swoim środowisku i wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Ponawiamy wielkie zaproszenie na ostatni tydzień modlitwy różańcowej – w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży i tych, którzy nie byli ani raz – nie bójcie się różańca!.  Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

We wtorek – Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII – o 18.45.

W czwartek – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Solenizantom składamy serdeczne życzenia.

W przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościoła własnego. Na Mszach św. modlitwa uwielbienia i wdzięczności oraz „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla nas w tej świątyni. Składka będzie przeznaczona na budowę nowych kościołów. Przyszedł czas, byśmy z wdzięcznością pomogli teraz innym wybudować świątynię.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej – przed każdą Mszą św. oraz w czwartek, piątek i sobotę od 17.00.

„Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłymi” – w imię wdzięczności i miłości bliźniego ofiarujmy za zmarłych nasze choroby i cierpienia, trudy i wyrzeczenia, nasze modlitwy i Msze św. oraz wypominki, które przyjmujemy po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej. Na wypominki roczne podajemy kilka najważniejszych dusz.

 Bardzo dziękujemy za wszelką troskę o nasze świątynie i za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na nasze potrzeby parafialne. Módlmy się za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja naszej parafii..

Błagajmy wytrwale Miłosiernego Boga o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewajmy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Pomóżmy w sprzątaniu naszej świątyni choć na chwilkę w sobotę od 8.30.

Na Tydzień Misyjny życzymy dużo odwagi w głoszeniu wszędzie Ewangelii miłości i w dawaniu świadectwa Chrystusowi z myślą św. Cypriana:

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina,

który nie przyczynia się do zbawienia innych”.

 

XXIX Niedziela Zwykła – 17 październik 2021.

Gromadzimy się na Eucharystii, by uobecnić ofiarę Jezusa Chrystusa -Tego, „który przyszedł, aby służyć” i uczynić swe zbawcze dzieło odkupieniem za nasze grzechy. Aby to dzieło trwało, Chrystus ustanowił Kościół i na jego czele postawił pasterzy. Oddając hołd wszystkim następcom Chrystusa na Stolicy Piotrowej, kierujemy dziś nasze myśli i serca ku osobie papieża. Prosimy o dalsze łaski dla niego, potrzebne w całkowitym oddaniu się służbie Kościołowi i całej ludzkości. Bóg pragnie, aby Jego lud był tak święty, jak On sam jest święty. Trwajmy więc mocno w wierze i przystępujmy z ufnością do Boga, który daje nam swoją łaskę. Wpatrzeni w obraz Chrystusa Sługi, przejmijmy się Jego słowem kierowanym dziś do nas, a które wzywa nas do służby braciom. Czytaj dalej

XXVIII niedziela Zwykła – 10 październik 2021.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30.  Z racji listu X. Metropolity – adoracja w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 3 październik 2021.

Liturgia Słowa zwraca nam dziś uwagę na wielką wartość małżeństwa i rodziny. Ogarnijmy dziś naszą modlitwą wszystkie rodziny, prośmy o umocnienie wiary i wzajemnej miłości. Prośmy zwłaszcza za wszystkich małżonków przeżywających kryzys o przezwyciężenie trudności. Wszyscy jesteśmy powołani do prawdziwej miłości. Uczymy się jej całe życie, także na Eucharystii. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza również NMP Różańcowa. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 26 wrzesień 2021

Obchodzimy dziś Diecezjalny Dzień Modlitwy za Młodzież. Obejmijmy swoją modlitwą wszystkich młodych naszej parafii i diecezji. Po każdej Mszy Św. młodzież naszej parafii zbiera ofiary do puszek na potrzeby Duszpasterstwa Młodzieży naszej  diecezji.

Dzisiejsza Liturgia Słowa wiele nam mówi o zazdrości i zgorszeniu. Okazuje się, że człowiek w swej przewrotności może zazdrościć innym nie tylko wartości materialnych, ale również Bożych łask. Kościół zachęca nas, byśmy uczestnicząc w Eucharystii, potrafili bardziej dostrzegać braki wśród naszych braci, niż ich bogactwa i chętnie spieszyli im z pomocą. Chrystus przestrzega nas dziś bardzo mocno, abyśmy dla nikogo nie byli zgorszeniem. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa i św. Franciszek. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 19 wrzesień 2021.

W liście św. Jakuba słyszymy, że wyznawcom Chrystusa od samego początku towarzyszyły niezdrowe ambicje i żądza sporu. Baczne obserwowanie dzisiejszej rzeczywistości niejednokrotnie potwierdza obawy wyrażone przez Apostoła przed wiekami. Niektórzy mają szczególną radość w szukaniu nieraz tego, co złe. Módlmy się, abyśmy umieli pokonywać nasze żądze dla ładu moralnego i pokoju. Czytaj dalej