XVIII Niedziela Zwykła – 02 sierpień 2020

Każda niedziela gromadzi nas na sprawowanie sakramentalnej pamiątki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam siebie. W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego wypoczynku przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Tylko Jezus Chrystus może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie”. Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić.

Z racji I niedzieli miesiąca dziś – adoracja Najśw. Sakramentu i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości.

Zmianka różańcowa – o 15.30.

Przeżywamy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

We wtorek – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana.

W I czwartek – święto Przemienienia Pańskiego – o 17.00 „Godzina święta”. Wszystkich szczerze zapraszamy. W czwartek wyrusza Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę. W niej kilku parafian. Duchowo i modlitewnie łączmy się przez te dni z wszystkimi pielgrzymami. Spotkanie rady parafialnej i chętnych po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym.

W I piątek – litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 18.00. Wszyscy potrzebujemy modlitwy, dlatego zapraszamy na czuwanie połączone z modlitewnym maratonem za Kościół i Ojczyznę” i wystawieniem Najśw. Sakramentu – od 17.20.

Również w wakacje zapraszamy dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00.

Odwiedziny chorych, którzy pragną z posługą sakramentalną od 8.30 – prosimy o potwierdzenie.

Okazja do spowiedzi z racji I piątku – w czwartek i piątek od 17.15.

W sobotę – wspomnienie św. Dominika, kapłana.

W przyszłą niedzielę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

Wszystkim solenizantkom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy i książek katolickich oraz Pisma św. – znajdźmy chwilę czasu dla ducha.

Wszystkim naszym dobrodziejom i darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie, szczególnie za każdą złożoną ofiarę,  za modlitewne czuwanie w piątek i w I sobotę oraz za wszelką troskę o naszą świątynię, za sprzątanie, pranie i kwiaty – wytrwale za nich się módlmy.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc – choć na chwilkę – w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Niech Królowa Polski – Pani Jasnogórska – do której pielgrzymujemy – przynajmniej duchowo – pomoże nam być wszędzie ludźmi odpowiedzialnymi, również za parafię i niech towarzyszy nam wymowna myśl Moliera:

„Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, co robimy

ale także za to, czego nie robimy!”

XVII Niedziela Zwykła – 26 lipiec 2020

Zgromadzeni jako lud Boży Nowego Przymierza, mamy dać wyraz swej wierze i prawdziwej chrześcijańskiej mądrości. Nasz udział w niedzielnej Mszy św. ma być wyrazem, że na pierwszym miejscu stawiamy sprawę Królestwa Bożego, bo ono ma najwyższą cenę, ono jest drogocenną perłą, którą mamy zdobyć. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, módlmy się za siebie, za rodzinę, za parafię, o Bożą opiekę w pracy i na wakacjach, za tych, co się nie modlą. Dziś również – wspomnienie świętych Joachima i Anny. Rodziców NMP. Czytaj dalej

XVI Niedziela Zwykła – 19 lipiec 2020.

Człowiek, który żyje dla Boga, może nazwać się szczęśliwym. Szczęśliwym jest ten, kto sens swojego istnienia czerpie z czystego Bożego źródła. Przychodzimy dzisiaj do źródła Bożej Miłości – do Jezusa, aby razem z Nim pójść na miejsce pustynne i powierzyć tylko Jemu nasze życie: radości i sukcesy, a także nasze troski, zmartwienia i kłopoty. Ufając wstawiennictwu naszej patronki św. Marii Magdaleny pamiętajmy o codziennej modlitwie – módlmy się za siebie, za rodzinę, za parafię o łaskę nadziei i życzliwości oraz za tych, co się nie modlą. Czytaj dalej

XV Niedziela Zwykła – 12 lipiec 2020

Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać Bogu dziękczynienie. To niezwykłe, że Bóg przemawia do człowieka. Jego słowo ma moc przemienić nasze życie, ma moc przemienić świat. Każdą Eucharystię rozpoczyna liturgia słowa. Pan, jak siewca, rzuca ziarno swego słowa na glebę naszych serc. Słowo Boga przynosi owoce duchowe w życiu tych, którzy Go słuchają z otwartym sercem i wprowadzają w czyn. Niech każde serce wyda stokrotny plon dobrych uczynków. Czytaj dalej

XIV Niedziela Zwykła – 5 lipiec 2020

Wraz z Psalmistą i całym stworzeniem wychwalamy dziś Boga za wielkie dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Jesteśmy powołani, by zanieść do bliźnich Boży pokój i świadectwo życia wiarą na co dzień. Z tym posłannictwem związane jest nieraz wyśmianie, upokorzenie, przykrość, cierpienie a nawet odrzucenie. Pamiętajmy, że szczególnie wtedy Jezus jest z nami i nieustannie kieruje do nas słowa zachęty: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. W Eucharystii spełnia się ta obietnica. Trzeba Mu tylko zaufać.          
Z racji I niedzieli miesiąca – po Mszach św. adoracja Pana Jezusa w Eucharystii i powtórzenie „aktu zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski”, którego 3 maja dokonał na Jasnej Górze Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i który tego samego dnia nasz X. Metropolita w Katedrze na Wawelu. Czytaj dalej

XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwiec 2020.

Przyjęte Słowo Boże i sprawowana Eucharystia umacniają nas, abyśmy zawsze byli Dziećmi Bożymi, może szczególnie na wakacjach i urlopach. Jezus uświadamia nam potrzebę nieustannego porzucania tego, co może osłabić lub wręcz uniemożliwić więź z Nim. Jednocześnie naśladowanie Chrystusa również w czasie odpoczynku daje szczęście i prawdziwą radość. Otwórzmy się na działanie Bożego Słowa w naszym życiu, może szczególnie na wakacjach i urlopach. Czytaj dalej