XVI Niedziela Zwykła – 20 lipiec 2014.

Człowiek, który czyni zło, jest nieprzyjacielem nie tylko Boga, ale też i człowieka. Współcześnie nieraz tych, którzy starają się o dobro w świecie, posądza się o sianie nienawiści, a ci, którzy czynią zło domagają się, by uważano ich za obrońców praw ludzkich. Zło miesza się z dobrem, dlatego trzeba być blisko Boga, by umieć je rozróżnić i by złu nie ulec. Niech dzisiejsza Eucharystia uczy nas postawy miłosierdzia i cierpliwości wobec wszystkich ludzi, dobrych i złych.

We wtorek – liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny, naszej patronki. Odpust obchodzimy na stałe w Poniedziałek Wielkanocny.

W środę – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.

W czwartek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

W piątek – 25.VII – święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – z tej okazji w przyszłą niedzielę – 27. VII – po każdej Mszy św. modlitwa za kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych.

Grupa modlitewna zaprasza na wspólną modlitwę – od godz. 17.20.

Spotkanie chóru w piątek o 18.30. Chętnych i utalentowanych – zapraszamy.

W sobotę – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP.

Wszystkim solenizantkom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia – wielu potrzebnych łask.

Wakacyjny wyjazd lektorów i ministrantów do Szczyrku w środę – 23. VII – o 7.00 spod domu parafialnego.

Zapraszamy do udziału w XXXIV Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej na Jasną Górę w dniach: 6 – 11. 09.

Zachęcamy do kupowania i czytanie prasy katolickiej – znajdźmy chwilę czasu dla ducha. W „Przewodniku Katolickim” polecamy artykuł: „Jak rozeznawać to, co jest dla nas dobre?”.

„Bóg zapłać” za adoracyjne czuwanie w III piątek, za udział w Apelu Jasnogórskim, za modlitwę w III sobotę rodzicom z małymi dzieci i rodzinom pragnącym należeć do „Wspólnoty rodzin”.

Wszystkim naszym dobrodziejom i ofiarodawcom dziękujemy za każdą złożoną ofiarę i za wszelkie poświęcenie. Serdecznie dziękujemy za pomoc w sprzątaniu naszej świątyni.

Pomóżmy w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Z serca życzymy, niech nasza patronka św. Maria Magdalena, której liturgiczne wspomnienie w tym tygodniu obchodzimy wyprosi nam wszystkim wszelkie potrzebne łaski, szczególnie Bożą opiekę na wakacjach i urlopach, potrzebne siły w naszych codziennych trudach i błogosławieństwo w kontynuacji naszych zamierzeń budowlanych – niech towarzyszy nam myśl św. Jana Vianneya:

Nie wszyscy świeci dobrze zaczynali,

ale każdy z nich dobrze skończył”!”

XV Niedziela Zwykła – 13 lipiec 2014

Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać Bogu dziękczynienie. To niezwykłe, że Bóg przemawia do człowieka. Jego słowo ma moc przemienić nasze życie, ma moc przemienić świat. Każdą Eucharystię rozpoczyna liturgia słowa. Pan, jak siewca, rzuca ziarno swego słowa na glebę naszych serc. Słowo Boga przynosi owoce duchowe w życiu tych, którzy Go słuchają z otwartym sercem i wprowadzają w czyn. Niech każde serce wyda stokrotny plon wiary i dobrych uczynków. Czytaj dalej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 6 LIPIEC 2014.

Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. Prorok Zachariasz zapowiada przyjście Chrystusa, który obejmie władzę nad światem jako król pokoju, pokorny i cichy.  Człowiek może zwyciężać zło tylko przez łączność z Chrystusem przy pomocy Ducha Świętego, który mieszka w każdym chrześcijaninie. Czytaj dalej

XII Niedziela Zwykła – 22 czerwiec 2014.

Gromadzi nas dzisiaj miłość do Chrystusa. Eucharystia jest miejscem spotkania z Bogiem i ludźmi. Niech to spotkanie przyczyni się do pogłębienia naszej więzi. Kościół przez sakramenty uświęca wiernych i daje okazję do przeżywania wspólnoty. Najważniejszym momentem życia każdej wspólnoty chrześcijańskiej jest dzielenie Eucharystycznego Chleba. Niech ono nam pomoże dźwigać krzyże i trudy każdego dnia i wszędzie przyznawać się do Chrystusa. Przyjęte Słowo Boże i sprawowana Eucharystia niech nas umacnia, byśmy zawsze byli Dziećmi Bożymi, może szczególnie na wakacjach i urlopach. Czytaj dalej

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 15 czerwiec 2014

W dzisiejszą niedzielę świętujemy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kościół przypomina nam prawdę, że Jeden Bóg jest jednocześnie wspólnotą trzech kochających się Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Kiedy czynimy znak krzyża, wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Jedynego. Od tego wyznania zaczynajmy każdą modlitwę, dzień, pracę, a nawet posiłek. Bóg zaprasza nas dzisiaj, byśmy zgłębiali Jego tajemnicę – nie tyle rozumem, ale kochającym i wierzącym sercem. Zaprasza nas, byśmy oddawali Mu chwałę w codzienności. Odpowiedzmy na to zaproszenie. Wzywa nas przecież największa Miłość. Czytaj dalej

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 08 czerwiec 2014

Chrystus wielokrotnie obiecywał, że ześle Ducha Świętego, który napełni serca uczniów i cały okrąg ziemi. Kiedy wstąpił do Ojca, wylał Go na cały Kościół i świat. Obietnica Jezusa została spełniona – nie jesteśmy sami. Przeżywając tę uroczystość zjednoczenia ze wszystkimi chrześcijanami, otwórzmy się na Jego natchnienia i dary. Nie zamykajmy naszych umysłów i serc. Niech umacnia nas Duch Prawdy, Duch Pocieszyciel. Trwajmy mocni w wierze. Prośmy Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła, naszej parafii oraz o nowy Boży zapał dla każdego i każdej z nas. Czytaj dalej

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 1 czerwiec 2014

Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wniebowstąpienie jest dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania. Jezus powraca do Ojca. Jednocześnie zapewnia nas o swojej obecności w Kościele oraz o tym, że powróci powtórnie na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam również, że nasza ojczyzna jest w niebie. Prośmy dziś Boga, by umacniał naszą nadzieję i stale wskazywał drogę do domu Ojca. Pan Jezus wstąpił do nieba, ale nie zostawił nas samymi. Najpełniej spotykamy Chrystusa w czasie Eucharystii, kiedy karmi nas swoim Ciałem. Z tej radości rodzi się radosne świadectwo miłości względem każdego człowieka. Trwając z Maryją i Apostołami na modlitwie prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego dla nas i całej naszej parafii. Czytaj dalej

VI Niedziela Wielkanocna – 25 maj 2014.

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w atmosferę rozstania Jezusa z uczniami. Zasmuconym zapewne tą perspektywą Apostołom Mistrz i Nauczyciel obiecuje: „Nie zostawię was sierotami”. Zapowiada zesłanie Pocieszyciela, Ducha Prawdy, a także swoje powtórne przyjście i życie wieczne. Te obietnice skierowane są również do nas, żyjących dwa tysiące lat później. A spełnią się, jeśli tylko umiłujemy Chrystusa i będziemy zachowywać Jego  przykazania. Czytaj dalej

V Niedziela Wielkanocna – 18 maj 2014.

W kolejną wielkanocną niedzielę – dzień zmartwychwstałego Chrystusa - zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby uczyć się drogi do Boga jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię. Chrystus przez swe człowieczeństwo objawił nam Boga Ojca, Jego miłość i cel naszego życia. Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkanocna – 11. 05. 2014.

Każdy z nas, od momentu chrztu świętego jest powołany do owczarni Pana Jezusa. Jesteśmy szczególną Jego własnością, Jego ludem i owcami w Jego ręku. To On „prowadzi nas nad wody, gdzie możemy odpocząć”, On pasie nas i prowadzi do źródeł wód życia, ocierając z naszych oczu wszelką łzę. „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce moje. Przyszedłem po to, aby owce miały życie” – to zapewnienia Chrystusa, który zna nas po imieniu i troszczy się o każdego z nas. Przeżywana niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna 51 Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego pod hasłem: „Powołania świadectwo prawdy”. Dziękując za powołanych do służby Bożej módlmy się dziś gorąco o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii. Czytaj dalej