XXIX Niedziela Zwykła – 20 październik 2019.

Przeżywamy dziś – uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta. Dziś również niedziela Misyjna rozpoczynająca Tydzień Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani”. Przypomina nam ona o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego każdy z nas – pamiętając o tym –  powinien być misjonarzem wiary, nadziei i miłości w swoim środowisku i wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą.

Ponawiamy zaproszenie na ostatni tydzień modlitwy różańcowej w niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca! Zapraszamy szczególnie tych, co nie byli ani raz. Odmawiajmy różaniec w naszych domach.

Dziś spotkanie członków Żywego Różańca w domu parafialnym po Mszy św. wieczornej.

We wtorek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Zakończenie uroczystości odpustowych w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach – próba chóru o 18.30 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W sobotę rozpoczynamy wizytację kanoniczną naszej parafii, której dokona Ks. Biskup Jan Szkodoń. Sobór Watykański II uczy, że ”jedną z ważnych form pełnienia pasterskiej posługi biskupa jest kanoniczna wizytacja parafii”. Nie są to zwykłe odwiedziny, lecz spotkanie pasterza Kościoła z parafialną wspólnota, w której Kościół żyje i wzrasta. Wizytujący biskup umacnia w wierze i miłości, głosząc słowo Boże, sprawując sakramenty i spotykając się z całą wspólnotą, jak też z posługującymi w niej grupami. Na spotkanie z pasterzem diecezji przygotujmy się trwając na modlitwie – również za biskupa – skorzystajmy z sakramentu pokuty i przyjmijmy go z wiarą i radością.

Przypominamy program wizytacji, na którą już dziś wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.

Sobota – 26 października 2019

15.00 – Przyjazd Ks. Biskupa – odwiedziny chorych w parafii i w ZOL-u.

16.30 – Spotkanie ze służbą liturgiczną.

17.30 – POWITANIE KSIĘDZA BISKUPA – RÓŻANIEC i MSZA ŚW. – błogosławieństwo indywidualne  małżeństw  i rodzin.

         19.15Spotkanie z zespołem charytatywnym, chórem, wspólnotą rodzin i Żywym Różańcem.

– Spotkanie z radą duszpasterską.

Niedziela – 27 października 2019

8.00 – Msza św.- błogosławieństwo indywidualne małżeństw i rodzin.

10.00 – Msza św. z udziałem młodzieży, szczególnie kandydatów do  bierzmowania – z błogosławieństwem.

11.30 – Msza św. z udziałem dzieci, szczególnie przygotowujących się do I Komunii św.- z błogosławieństwem.

15.30 – Różaniec z modlitwą za zmarłych parafian /od początku istnienia parafii/.

16.15 – Msza św.- błogosławieństwo indywidualne małżeństw i rodzin – zakończenie wizytacji.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej – pół godziny przed każdą Mszą św. przez cały tydzień.

„Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłymi” – w imię wdzięczności i miłości bliźniego ofiarujmy za zmarłych nasze choroby i cierpienia, trudy i wyrzeczenia, nasze modlitwy i Msze św. oraz wypominki, które przyjmujemy po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej. Na wypominki roczne podajemy kilka najważniejszych dusz.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

W czwartek 24.X. zapraszamy chętnych kandydatów na ministrantów na spotkanie w kościele o 18.30.

Do końca X. trwają zapisy na pielgrzymkę do Meksyku, która odbędzie się w dniach 25.01.- 4.02.2020. Koszt całkowity to 7500-8000zł. Wpłacamy także zaliczkę w wysokości 2000 zł.

Z serca bardzo dziękujemy za każde dobro, wszelkie zaangażowanie i każdą złożoną ofiarę, szczególnie na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla najbardziej potrzebujących uczniów, dziękujemy za udział w różańcu, adoracji w III piątek miesiąca, modlitwę wspólnoty rodzin z małymi dziećmi w III sobotę, za wszelką troskę o naszą świątynię, szczególnie za sprzątanie. Wszystkim niech Bóg sam wynagradza szczególnymi łaskami.

Na Tydzień Misyjny i czas wizytacji życzymy wszystkim odwagi w głoszeniu wszędzie Ewangelii miłości i w dawaniu świadectwa Chrystusowi z myślą św. Cypriana:

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina,

XXVIII niedziela Zwykła – 13 październik 2019.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 6 październik 2019.

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 29 wrzesień 2019

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest przypomnieniem, że należy się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi. Boleć winna obojętność, z jaką traktuje się czasem ludzi znajdujących się w potrzebie. Chrześcijanin nie powinien grzeszyć obojętnością, ale winien mieć oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Tego uczy nas udział we Mszy świętej, tego powinna nas uczyć każda modlitwa. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 22 wrzesień 2019.

Słowo Boże czytane dziś w czasie Eucharystii mówi o niebezpieczeństwach, jakie niesie bogactwo i majątek, które mogą zamknąć serce człowieka na potrzeby biednych i potrzebujących. Dramat rozpoczyna się wtedy, gdy posiadanie staje się ważniejsze niż Bóg i bliźni. Msza święta uczy postawy hojności, służby i braterskiej miłości. Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 15 wrzesień 2019

Liturgia Słowa mówi nam dziś, że odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Ewangelia o miłosiernym ojcu przekonuje nas, że Bóg nie jest zainteresowany ani upokorzeniem, ani zniszczeniem człowieka pogrążonego w błotnym grzęzawisku grzechowym. Bóg jest zainteresowany przede wszystkim uratowaniem człowieka pogrążonego w grzechu. Miłosierdzie Boże jest szansą powrotu człowieka do domu Ojca. To miłosierdzie realizuje się tu i teraz. Czytaj dalej