IV Niedziela Adwentu – 21.12.2014

oltarz_boczny_2014121411W Liturgii Słowa IV Niedzieli Adwentu wyrażamy naszą tęsknotę za Chrystusem, który przychodzi. Mesjasz, Jezus Chrystus, przychodzi, by spełnić wolę Ojca i zbawić człowieka, by dzielić z nami ludzki los. Przyjmijmy Go z radością całym swoim sercem.

Zapraszamy na ostatnie Roraty, w poniedziałek, wtorek o 18.00 i w środę o 7.00.

W poniedziałek odwiedziny chorych z posługą sakramentalną na święta – od 8.30 – prosimy o zgłaszanie.

Możliwość skorzystania z adwentowej Spowiedzi św. przed każdą Mszą św. oraz w poniedziałek i wtorek od 17.00.

W środę – Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy do właściwego chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia i wieczoru wigilijnego – zapalenie świecy, odczytanie Ewangelii, wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem, odwiedziny kolędowe, wspólny śpiew kolęd, potrawy wigilijne. W wigilię zachowajmy zwyczajowo post od pokarmów mięsnych. Duchowo zasiadamy do każdego wigilijnego stołu i łączymy się z wszystkimi, z każdą rodziną oraz składamy najserdeczniejsze życzenia: niech bijące z Betlejem źródło zbawczej miłości Boga napełni każde serce i każdą rodzinę.

O północy tradycyjna Pasterka – każdego z osobna na nią bardzo serdecznie zapraszamy – przyjdźmy w duchu wielkiej wdzięczności Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dary. Nie prześpijmy tego szczególnego spotkania z Bogiem. Zaprośmy naszych gości, przyjaciół i sąsiadów. Młodzież zaprasza na wigilijne czuwanie od 23.15.

Msze św. w Boże Narodzenie jak w każdą niedziele.

W Uroczystość Bożego Narodzenia 14 lata temu powstała nasza parafia p.w. Św. Marii Magdaleny. Przeżywając już „czternastą – rocznicę” w duchu chrześcijańskiej radości – śpiewamy Bogu wdzięczne „Magnifikat” za wszystkie otrzymane łaski. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wyświadczyli jakiekolwiek dobro naszej parafialnej wspólnocie w ciągu 14 lat jej istnienia, za wszelki trud i poświecenie, dziękuję za każdą złożoną ofiarę. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wytrwałość, poświęcony czas, włożony trud, nieraz nie zauważony, oraz tak wiele wyrozumiałości. Bardzo gorąco módlmy się o szczególne Boże błogosławieństwo na kolejny rok dla każdego z nas, dla naszych gości i dobrodziejów i oto, abyśmy mogli z Bożą pomocą dokończyć budowę naszej świątyni.

W piątek – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – poświęcenie owsa. Msze św. jak w każdą niedzielę.

W sobotę – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – poświęcenie wina.

W przyszłą niedzielę – święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa i św. Młodzianków, męczenników.

Składki: z Pasterki – na Fundusz Obrony Życia SOS; ze Św. Szczepana – na UP JPII – „Bóg zapłać”.

Zachęcamy do kupowania i poczytania w święta prasy katolickiej i Pisma św..  Są jeszcze poświęcone opłatki przy wyjściu.

Harcerki sprzedają sianko na stół wigilijny – ofiary przeznaczą na obóz.

W tym tygodniu rozpoczniemy wizytę duszpasterską, tzw. Kolędę:

27.12.14 /sobota/ od 9.00 Kuźnicy Kołł. 31-49, 70-104
27.12.14 /sobota/ od 9.00 Natansona cała /bez bloku 31a/
29.12.14 /poniedziałek/ od 15.30 Rysiewicza

Siewna

cała

25, 52-80

29.12.14 /poniedziałek/ od 15.30 Wądół cała
30.12.14 /wtorek / od 15.30 Stefanowicza

Górnickiego

cała

28, 45-67

30.12.14 /wtorek/ od 15.30 Dożynkowa 2-19

 

„Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na nasz nowy ołtarz Miłosierdzia Bożego i posadzkę, które upiększyły nasza świątynię. Z serca dziękujemy za choinki, ciasto, dary dla biednych, za pomoc i poświęcenie – sprzątanie, ustawienie choinek, za przygotowanie szopki. Dziękuję zespołowi charytatywnemu – na rozniesienie paczek świątecznych najbiedniejszym i złożenie życzeń chorym naszej parafii. W minioną niedzielę złożono na ten cel – 1330, zł – „Bóg zapłać” w ich imieniu.

Bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu naszego kościoła na Nowy Rok – w sobotę od 9.00.

 „Boję się przychodzącego Jezusa przechodzącego obok” – niech ta myśl towarzyszy nam zawsze, a szczególnie w przeżywaniu tych szczególnie radosnych, rodzinnych i parafialnych świąt.

III Niedziela Adwentu – 14.12.2014.

Ołtarz głównyTrzecia Niedziela Adwentu „Gaudete” wzywa nas do prawdziwej radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla nas wszystkich znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może. By ta radość była pełna, trzeba podjąć wezwanie do nawrócenia i przemiany serca. Niech dzisiejsze spotkanie z Panem w Eucharystii i ostatnie adwentowe dni pomogą nam otworzyć serca na Bożą obecność. Czytaj dalej

II Niedziela Adwentu – 7 grudzień 2014.

Czas Adwentu jest czasem radosnego oczekiwania, ale też czasem nawrócenia i oczyszczenia. Zachęca nas dziś Jan Chrzciciel: „ Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego..”. „Oto Pan Bóg przychodzi, przygotujcie Mu drogę” – głosi prorok Izajasz. Dzień przyjścia Pana jest niespodziewany, dlatego mamy tak żyć, by Chrystus zastał nas bez plamy – upomina św. Piotr. Wspólnie z nimi wyprostujmy drogi naszego życia Jezusowi, który przychodzi przede wszystkim w Eucharystii – przez nawrócenie i czynienie pokoju. Dziś dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie. Czytaj dalej

I Niedziela Adwentu – 30 listopad 2014.

Wraz z całym Kościołem rozpoczynamy dziś – kolejny Adwent w naszym życiu: czas oczekiwania, czas budzenia nadziei i jednocześnie nowy rok liturgiczny. Pierwsza część Adwentu przypomina o potrzebie czuwania wobec powtórnego przyjścia Chrystusa u końca czasów na sąd ostateczny. Dlatego słyszymy dziś Chrystusowe: „Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie!”. W pierwszą niedzielę Adwentu Kościół katolicki wchodzi w drugi rok nowego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Czytaj dalej

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 23 listopad 2014.

Kończymy Rok Wiary w Syna Bożego – dziękujemy Bogu za ten szczególny czas i dar łaski, ufamy, że zaowocuje wzrostem i umocnieniem wiary w Jezusa Chrystusa każdego z nas. Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam tegoż Jezusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czytaj dalej

XXXIII Niedziela Zwykła – 16 listopad 2014.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas i swoje talenty. Czytaj dalej

XXXII Niedziela Zwykła – 9 listopad 2014.

Od XII wieku 9 listopada obchodzono w Rzymie rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika ta jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata„. Świątynia ta jest także znakiem jedności wierzących wokół Stolicy świętego Piotra. Tą świątynią jest Chrystus a także cały Kościół, który wznosi się na Jego fundamencie. Duchową świątynią jest również każdy chrześcijanin. Chrystus przychodzi do nas, by przez swoje słowo oczyszczać świątynię naszych serc. Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – 2 listopad 2014.

Dziś - 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Myśli nasze i uczucia wczoraj, dziś krążą wokół wszystkich naszych drogich zmarłych. Nie ma ich pośród nas, odeszli, pozostawiając nieraz żal, smutek, pustkę. Polecajmy miłosierdziu Bożemu szczególnie tych, którzy znajdują się w czyśćcu, którzy czekają na oglądanie Boga twarzą w twarz. Czytaj dalej

XXX Niedziela Zwykła – 26 październik 2014.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszej kaplicy i nowej świątyni, którą wytrwale budujemy. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by zbudować do końca świątynię dla naszego Boga i Zbawcy. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany. Czytaj dalej

XXIX niedziela Zwykła – 19 październik 2014.

Przeżywamy Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą. Czytaj dalej