II Niedziela Zwykła – 15.01. 2017.

Przez wiarę jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie, by inni uwierzyli, a zbawienie jakie dał nam Bóg dotarło na cały świat. Obmyci wodą chrztu i umocnieni Duchem Świętym pragniemy, aby moc tej ofiary uczyniła nas apostołami Chrystusa — Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Misję tę dobrze wypełnił św. Paweł — Apostoł Narodów, który poucza nas dzisiaj, że jesteśmy zaproszeni do świętości i apostolstwa.

Dziś III niedziela miesiąca dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30.

A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00.

We wtorek – wspomnienie św. Antoniego, opata – spotkanie chóru o 18.30 – chętnych serdecznie zapraszamy.

W środę – spotkanie scholi o 17.00.

W czwartek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

Nasz Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolnych przy ul. Porzeczkowej zaprasza już dziś całą społeczność Parafii św. Marii Magdaleny na przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu rodziców i nauczycieli, które odbędzie się 19.01.2017 r. tj. w czwartek o godz. 18.00 – w świetlicy szkolnej.

W piątek – III miesiąca- po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne.  O 19.15 – czuwanie młodzieży – obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum. Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 20.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich zapraszamy.

Spotkanie kandydatów w piątek o 17.00.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dziećmi i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

Również w sobotę –  wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – Dzień Babci w niedzielę Dzień Dziadka – z tej okazji składamy im najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, potrzebnych sił i wielu Bożych łask. Wszystkich naszych dziadków i babcie zapraszamy na Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – rozpocznie się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas II gimnazjum we wtorek o 18.30.

Zapraszamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Kończymy wizytę duszpasterską /kolędę/ w naszej parafii.

16.01.17/poniedziałek/ od 15.30 Marszowiec: Jackowa, Cyprysowa, Spokojna, Polowa, Kasztanowa  
17.01.17/wtorek/ od 15.30 Natansona 31  
18.01.17/środa/ od 18.00 Dożynkowa 158 i Klonowa  

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Za zrozumienie i życzliwe przyjmowanie, za obietnice i porady, za wiele cennych uwag nieraz krytycznych, za chęć zaangażowania się i za każdą złożoną ofiarę z serca wszystkim dziękujemy. Gdyby ktoś nie mógł przyjąć księdza po kolędzie w wyznaczonym czasie, a pragnie to uczynić, prosimy o indywidualny kontakt.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każdą pomoc w tym tygodniu, szczególnie za sprzątanie.

Na kolejny tydzień wszystkim życzymy dużo Bożego ciepła dedykując myśl Seneki:

„Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl,

że ktoś jest szczęśliwszy od niego!”.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 08 stycznia 2017.

Jezus Chrystus został ustanowiony przez Boga „światłością dla narodów” i przymierzem dla wszystkich ludzi. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. My także, przez sakrament chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Boga i „ nowym stworzeniem”. Odtąd jesteśmy wezwani, by całym życiem świadczyć o Chrystusie wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Każdy z nas ma przejść przez ziemię czyniąc dobrze. Niech na tej drodze umacnia nas przyjmowanie Komunii św.- pokarmu z nieba.

Czytaj dalej

Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Nowy Rok 2017.

Przeżywamy pierwszy dzień Nowego Roku 2017, 50 Światowy Dzień Pokoju, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jej macierzyńskiej opiece polecamy przyszłość świata, Kościoła, parafii i każdego z nas. Prosimy zwłaszcza o dar pojednania i pokoju. Otwierając dziś kalendarze, pomyślmy, jak wielkim skarbem jest czas. Czas to nie tylko przemijanie, czas naszego życia jest łaską Boga, prowadzi do wieczności. Niech ta nadzieja pomaga nam po Bożemu żyć, rozwijać się, poświęcać i kochać. Z racji I niedzieli Nowego Roku dziś adoracja Pana Jezusa w Eucharystii – zawierzymy Mu ufając wstawiennictwu Matki Bożej siebie, parafię i Ojczyznę na cały Nowy Rok 2017. Czytaj dalej

Boże Narodzenie – 25. XII. 2016.

SzopkaW tę radosną uroczystość gromadzimy się jako Kościół, aby składać Bogu dziękczynienie za Wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. To ten sam, który był na początku, stał się człowiekiem i teraz jest sakramentalnie obecny między nami, aby udzielać nam swojego życia. Przyjmijmy zatem Tego, który przychodzi do swojej własności. W swojej wizji proroczej Izajasz ukazuje czas objawienia się Boga wobec narodów, który urzeczywistnił się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, niosącego radosną nowinę o nastaniu pokoju, szczęścia i zbawienia. On jest odblaskiem Bożej chwały, odbiciem Jego istoty i Jego Słowem skierowanym do ludzi. Przyjmijmy sercem orędzie, które przez Niego Bóg kieruje dzisiaj do naszej wspólnoty. Czytaj dalej

IV Niedziela Adwentu – 18.12.2016

W Liturgii Słowa IV Niedzieli Adwentu wyrażamy naszą tęsknotę za Chrystusem, który przychodzi. Mesjasz, Jezus Chrystus, przychodzi, by spełnić wolę Ojca i zbawić człowieka, by dzielić z nami ludzki los. Przyjmijmy Go z radością całym swoim sercem. Dziś – III niedziela miesiąca – Msza św. młodzieżowa o 10.00 a Msza św. szkolna o 11.30. Zapraszamy na ostatnie Roraty w tygodniu o 18.00 a w sobotę o 7.00. Czytaj dalej

III Niedziela Adwentu – 11 grudzień 2016.

Trzecia Niedziela Adwentu „Gaudete” wzywa nas do prawdziwej radości. Pierwsze przyjście Syna Bożego przyniosło radość wszystkim ludziom, którzy na Niego czekali. Coraz bliżej jesteśmy świąt, a przede wszystkim coraz bliżej jesteśmy powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. Niech to spotkanie z przychodzącym Jezusem będzie dla nas wszystkich znakiem radości i niezachwianej nadziei, która nigdy zawieść nie może. By ta radość była pełna, trzeba podjąć wezwanie do nawrócenia i przemiany serca. Niech dzisiejsze spotkanie z Panem w Eucharystii i ostatnie adwentowe dni pomogą nam otworzyć serca na Bożą obecność. Czytaj dalej