XXX Niedziela Zwykła – 23 październik 2016.

Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Ochrzczony to znaczy posłany”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą.

Ponawiamy zaproszenie na ostatni tydzień modlitwy różańcowej w niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca! Smutno, że na różaniec przychodzi tak mało dzieci i młodzieży. Odmawiajmy różaniec w naszych domach.

Bardzo pragniemy, aby powstała Żywa Róża Męska – zapraszamy chętnych mężczyzn – wpisy po Mszach św. w zakrystii.

We wtorek o 18.00 – spotkanie wolontariuszy ŚDM i chętnej młodzieży, szczególnie zainteresowanej spotkaniem w piątek 28. X – na Tauron Arenie.

W środę – spotkanie scholi o 17.00 i próba powstającego chóru o 18.45 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

Również w środę o 20.15 spotkanie Akademii Witkowickiej na temat: „Koncepcja człowieka jako osoby w myśli Karola Wojtyły w zastosowaniu do służby zdrowia” – na to spotkanie zapraszamy szczególnie studentów, profesorów i lekarzy.

W czwartek po Mszy św. wieczornej zbiórka ministrantów a w piątek o 17.00 – spotkanie kandydatów.

W piątek – święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia.

W sobotę po Mszy św. wieczornej – spotkanie zespołu charytatywnego.

W przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościoła własnego. Na każdej Mszy św. modlitwa uwielbienia i wdzięczności – „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla nas w tej świątyni, którą ciągle jeszcze wytrwale upiększamy przygotowując się do jej konsekracji.

Możliwość skorzystania ze spowiedzi świętej – przed każdą Mszą św..

„Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłymi” – w imię wdzięczności i miłości bliźniego ofiarujmy za zmarłych nasze choroby i cierpienia, trudy i wyrzeczenia, nasze modlitwy i Msze św. oraz wypominki, które przyjmujemy po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Z serca bardzo dziękujemy za każde dobro, wszelkie zaangażowanie i każdą złożoną ofiarę, za udział w różańcu, adoracji i apelu w III piątek miesiąca, za wszelką troskę o nasze świątynie, szczególnie za sprzątanie i ofiarowane kwiaty.  Niech Bóg sam wynagradza szczególnymi łaskami.

Na Tydzień Misyjny życzymy odwagi w głoszeniu wszędzie Ewangelii miłości i w dawaniu świadectwa Chrystusowi z myślą św. Cypriana:

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina,

który nie przyczynia się do zbawienia innych”.

XXIX niedziela Zwykła – 16 październik 2016.

Gromadzimy się, by wysławiać Boga Stwórcę świata i głosić chwałę Chrystusa, który świat zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem przyczyniać się do uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje się zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć odnowienie wszystkiego w Chrystusie. Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – 9 październik 2016.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 2 październik 2016

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa i św. Franciszek. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 25 wrzesień 2016.

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest przypomnieniem, że należy się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi. Boleć winna obojętność, z jaką traktuje się czasem ludzi znajdujących się w potrzebie. Chrześcijanin nie powinien grzeszyć obojętnością, ale winien mieć oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Tego uczy nas udział we Mszy świętej, tego powinna nas uczyć każda modlitwa. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 18 wrzesień 2016

Słowo Boże czytane dziś w czasie Eucharystii mówi o niebezpieczeństwach, jakie niesie bogactwo i majątek, które mogą zamknąć serce człowieka na potrzeby biednych i potrzebujących. Dramat rozpoczyna się wtedy, gdy posiadanie staje się ważniejsze niż Bóg i bliźni. Msza święta uczy postawy hojności, służby i braterskiej miłości. Czytaj dalej