Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

TERMINARZ SPOTKAŃ

DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Z KLAS VI

 1. Spotkania formacyjne w drugie wtorki miesiąca od 18.45 do 19.30
 • 7 wrzesień 2021
 • 12 październik 2021
 • 9 listopad 2021
 • 14 grudzień 2021
 • 8 luty 2022
 • 8 marzec 2022
 • 10 maj 2022
 • 14 czerwiec 2022
 1. Pierwsze piątki miesiąca: spowiedź od 17.15 do 18.00 i Msza św. o 18.00
 • 1 październik 2021
 • 5 listopad 2021
 • 3 grudzień 2021
 • 7 styczeń 2022
 • 4 luty 2022
 • 4 marzec 2022
 • 1 kwiecień 2022
 • 6 maj 2022
 • 3 czerwiec 2022
 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w trzecie piątki miesiąca od 19.00 do 19.30
 • 15 październik 2021
 • 19 listopad 2021
 • 17 listopad 2021
 • 18 luty 2022
 • 18 marzec 2022
 • 20 maj 2022
 • 17 czerwiec 2022
 1. Msza święta młodzieżowa w trzecie niedziele miesiąca o godz. 10.00
 • 17 październik 2021
 • 21 listopad 2021
 • 19 grudzień
 • 20 luty 2022
 • 20 marzec 2022
 • 15 maj 2022
 • 19 czerwiec

PONADTO

1 x Różaniec Święty ( do 1 do 31 października 2021 – w niedziele o 15.30 w pozostałe dni tygodnia o 17.30)

1 x na Roratach ( w dni powszednie od 29 listopada do 23 grudnia o godz. 18.00 i 24 grudnia o 7.00)

1 x na Drodze Krzyżowej – godz. 17.30 (4 marzec; 11 marzec; 18 marzec; 25 marzec; 1 kwiecień, 8 kwiecień albo 15 kwiecień)

1 x na Nabożeństwie Gorzkich Żali w niedziele godz. 15.30 (6 marzec; 13 marzec; 20 marzec; 27 marzec, 3 kwiecień albo 10 kwiecień)

Udział w rekolekcjach wielkopostnych – ?

Uczestnictwo w Triduum Paschalnym

 • Wielki Czwartek – 14 kwiecień 2022
 • Wielki Piątek – 15 kwiecień 2022
 • Wielka Sobota – 16 kwiecień 2022

1 x na nabożeństwie majowym – godz. 17.30 od 1 do 31 maja

 Wszelkie zmiany proszę sprawdzać na stronie internetowej parafii: (http://parafiawitkowice.krakow.pl) w ogłoszeniach i zakładce: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Wszystkich kandydatów do bierzmowania zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kursu prowadzonego w naszej parafii.

Ważne informacje dla każdego Kandydata.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły.

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15),
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
 • udoskonala naszą więź z Kościołem,
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1285, 1293, 1303).

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych – najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.
 • Msza św. niedzielna dla młodzieży w III niedziele miesiąca – w Parafii św. Marii
  Magdaleny – 10.00,
 • regularnie przystępować do sakramentu pokuty – I piątki
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej – opinia katechety
 • brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania – 1 raz w miesiącu
 • kulturalnie zachowywać się wszędzie, szczególnie w kościele i na spotkaniach,
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych,
 • wszędzie być świadkiem Boga.