Litania do Św. Marii Magdaleny

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…
Święta Maryjo, Matko Boża, – módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno..
Rodząca się na nowo dla łaski Bożej ….
Patronko pokutujących grzeszników ….
Niewiasto ewangeliczna …
Niewiasto żyjąca miłością wdzięczności za uzdrowienie z niemocy..
Uczennico Chrystusa Pana, porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela ….
Uczennico zawsze gotowa spełniać Boże polecenia …
Niewiasto pełna szczerych uczuć i gotowa do wszelkich poświęceń …
Wierna niewiasto, umacniająca wątpiących …..
Apostołko Apostołów, zachwycona nauką Mistrza …
Duszo oddana kontemplowaniu i przeżywaniu Bożej obecności ..
Nauczycielko prostoty i ofiarności w obliczu Boga …
Uprzywilejowany świadku zmartwychwstania …
Zwiastunko wielkanocnej radości ….
Któraś bezgranicznie Bogu zaufała…
Któraś została uwolniona przez Chrystusa z opętania przez złego ducha…
Któraś umiłowała życie na pustyni srogo pokutując….
Któraś z wdzięczności do Chrystusa-wyzwoliciela poszła za Nim bez wahania i podziału serca…
Któraś wyróżniała się towarzysząc Panu w Jego wędrówkach …
Któraś najtroskliwiej odgrywała rolę przewodnią w świecie niewiast …
Któraś nie odstępowała Jezusa podczas Jego świętej Męki…
Któraś za Nauczycielem dotarła aż na Golgotę …
Któraś stojąc wytrwale pod Krzyżem wspierała Matkę Bolesną ….
Któraś wraz z innymi zdejmowała Najświętsze Ciało Jezusa z krzyża…
Któraś pospieszyła pierwsza z posługą w niedzielny poranek do grobu Chrystusa…
Któraś oczekiwała ze łzami miłości Zmartwychwstania Chrystusa…
Któraś nazwała Jezusa swoim Mistrzem i Panem…
Któraś zasłużyła jako pierwsza widzieć chwalebnego Chrystusa …
Któraś odsłoniła głębię i niepodzielność swojej miłości Boga …
Któraś oznajmiła Apostołom tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa…
Któraś zasłużyła widzieć Chrystusa jako Zwycięzcę wstępującego do nieba…
Któraś gorliwie głosiła Ewangelię Chrystusa
Któraś towarzyszyła świętemu Janowi do Efezu i stamtąd odeszła do nieba …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

„Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła”

P: Módl się za nami, Święta Mario Magdaleno.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości, spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.