UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24 listopad 2019

Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

We wtorek – próba chóru o 18.30 – zapraszamy utalentowanych.

W ramach „Modlitewnego maratonu za Kościół i Ojczyznę” – w naszej świątyni w każdy piątek i sobotę o 17.30 – będzie cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona dziesiątką różańca i litanią do św. Jana Pawła II – szczerze zachęcamy.

sobotę – święto św. Andrzeja, Apostoła. Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie andrzejkowe naszą młodzież parafialną w sobotę na godzinę 18.15 na plebanię! Mile widziany każdy kto pragnie podjąć wysiłek dla swojego rozwoju duchowego przy naszej parafii!

W przyszłą niedzielę – rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Uczyńmy to z Maryją licznie uczestnicząc w Roratach – w niedzielę o 8.00 a w tygodniu o18.00 – szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Na Roraty przychodźmy z lampionami i przynośmy serduszka z dobrymi uczynkami /będą później włożone do szopki/. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki ze świętym Janem Pawłem II o tajemnicy Adwentu i Bożego Narodzenia.

 Zapraszamy do kupowania świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” – ofiara od 7 zł – będzie przeznaczona na wigilię i święta dla najbiedniejszych dzieci.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Katarzynom, Zdzisławom i Andrzejom składamy szczere życzenia.

Członkowie rady parafialnej posiadający specjalne upoważnienie będą pod koniec przyszłego tygodnia roznosić do każdego mieszkania poświęcone opłatki z gazetką i życzeniami oraz zbierać ofiary na nasze parafialne inwestycje –  prosimy o wyrozumiałość – przyjmijmy ich z życzliwością. Na osiedlu pojawili się już fałszywi roznosiciele opłatków – parafia nie posyła z opłatkami dzieci i młodzieży, ani ministrantów.

Poczytajmy prasę katolicką i Pismo św..

Z całego serca dziękujemy za każdą troskę o parafię i trud sprzątania.  „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na ubogich w Republice Środkowej Afryki i potrzeby naszej parafii. Módlmy się wytrwale w intencji parafii i za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30. Znajdźmy godzinkę czasu, by przygotować naszą świątynię.

Życzymy wszystkim, by Chrystus rzeczywiście był królem naszych serc, naszych rodzin, naszej parafii i Ojczyzny – dedykując myśl  św. Jana Bosko:

„Każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz,

będzie skarbem zdobytym przez ciebie”.

XXXIII Niedziela Zwykła – 17 listopad 2019.

Zbliżający się koniec roku liturgicznego przypomina nam o nadchodzącym końcu świata. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” – mówi do nas Jezus. Przemija nasze życie, przemija świat. To nie powód do rozpaczy. To raczej wezwanie, by budować swoje życie na tym, co trwałe – na Słowie Boga. Słowo Boże daje nadzieję silniejszą niż wszystko. Eucharystia jest także zapowiedzią, jest przedsmakiem ucztowania z Bogiem w wieczności. Niech więc rozbudzi naszą tęsknotę za Bożą bliskością, za pełnią życia. W świetle tej prawdy chrześcijanin powinien układać swoje życie, dobrze wykorzystując swój czas. Dnia sądu Bożego nie można oczekiwać z założonymi rękami, trzeba się nań przygotować przez wierne wypełnianie swych obowiązków. Czytaj dalej

XXXI Niedziela Zwykła – 03 listopad 2019

Słowo Boże mówi nam dzisiaj, że Bóg miłuje całe stworzenie, zwłaszcza człowieka, koronę wszystkich stworzeń. Dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On stał się podobny do każdego człowieka we wszystkim, oprócz grzechu. Pochylał się nad wszelką ludzką biedą, mimo niezrozumienia otoczenia. Chrystus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, także mnie. Czytaj dalej