XXXI Niedziela Zwykła – 03 listopad 2019

Słowo Boże mówi nam dzisiaj, że Bóg miłuje całe stworzenie, zwłaszcza człowieka, koronę wszystkich stworzeń. Dlatego posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On stał się podobny do każdego człowieka we wszystkim, oprócz grzechu. Pochylał się nad wszelką ludzką biedą, mimo niezrozumienia otoczenia. Chrystus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło, także mnie.

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca – dziś modlitewna adoracja Najśw. Sakramentu za zmarłych. Zmianka różańcowa za naszych zmarłych z wypominkami o 15.30.

Różaniec za zmarłych z wypominkami będziemy odprawiać również do 8. XI – w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o 17.30

Za naszych zmarłych ofiarujmy przez cały rok: Msze św., modlitwy, odpusty oraz nasze codzienne krzyże, cierpienia, przykrości i dobre uczynki.

W poniedziałek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

Spotkanie zespołu charytatywnego  – w środę po Mszy św. wieczornej.

W I czwartek „godzina święta” o 17.00 połączona z różańcem za zmarłych o 17.30. Po Mszy św. wieczornej – spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii i chętnych pomóc w jej działaniu.

W sobotę – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII – w piątek o 18.45.

W przyszłą niedzielę – XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: „Przemilczane cierpienie”.

Nasza parafia została zaproszona na Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu, która odbywa się w kaplicy obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia – 13. XI. 2019. Adoracja trwa od godz. 21.00 do 6.00. Już dziś zaplanujmy czas, by wybrać się indywidualnie lub rodzinami choć na kilka chwil.

Istnieje możliwość wspólnego wyjścia na projekcje filmu pt. „Nieplanowane” z Parafią Dobrego Pasterza do Multikina 14. XI o godz 19.30 – bilety w cenie 13 zł – zapisy u X. Tomasza do przyszłej niedzieli!

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

 „Bóg zapłać” za udział w adoracji i modlitwie różańcowej. Bardzo dziękujemy za udział wszelką pomoc w czasie wizytacji X. Biskupa Jana, za troskę o naszą świątynię i za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za piękne kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii i za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja oraz o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy, abyśmy szczerze cieszyli się obecnością Chrystusa w naszej świątyni – przeżywajmy głęboko czas refleksji i zadumy nad życiem i wiecznością. Na te szczególne dni dedykujemy myśl św. Augustyna:

„Łza za zmarłymi wyparowuje; kwiat na grobie więdnie;

modlitwa natomiast dociera do serca Najwyższego”.