V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marzec 2020

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy te prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii –  oraz szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, próby wiary i miłości. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu, paniki, braku cierpliwości, obojętności, bezradości. Przeżywamy czas – można powiedzieć – rekolekcji w naszych domach, mieszkaniach i rodzinach.  W tym duchu poświęcamy dziś każdą rodzinę i całą naszą parafię Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie wszystkich – bez paniki – w duchu wielkiej odpowiedzialności stosujmy się do prewencyjnych zarządzeń i środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Zostańmy w domach !!!!!!!! i korzystajmy z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej !!!!!! Korzystając z dyspensy trwajmy na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – Mszy św., adoracji, Gorzkich Żali, dróg krzyżowych, rekolekcji, ogromnego bogactwa modlitw …

PRZYPOMINAMY – KOŚCIÓŁ ZAMKNIĘTY!!!!!!!!!!!!!!!

W trosce o nasze zdrowie duszy i ciała, w duchu wielkiej odpowiedzialności za pradziwą miłość Boga i bliźniego – w kościele mogłoby być tylko 5 osób – nierealne do wykonania!!!!! /prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie/ – od 25.III.2020 – aż do odwołania wszystkie Msze św.: w niedziele /8.00, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu /7.00, 18.00/ będą odprawiane bez udziału wiernych przy drzwiach zamkniętych!!!!!!!!!!!!!!!!. – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Nasza świątynia będzie otwarta: w niedzielę od 15.00 – 16.00 i w tygodniu od 8.00 – 9.00 i od 16.30 – 17.30 –  w tym czasie można będzie indywidualnie pomodlić się adorując Najświętszy Sakrament, skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św..

Wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione bez udziału wiernych – prosimy w tym czasie łączyć się duchowo i modlitewnie a kto jest w stanie łaski uświęcającej niech przyjmie Komunię św. duchową!!!!!!!!!!!!!!!!

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek chorób i epidemii. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb porządkowych i sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

            W tych wszystkich intencjach kapłani będą odmawiać różaniec codziennie o 20.30 – dołączmy się w naszych rodzinach duchowo do tej pięknej i skutecznej modlitwy.

Od 15. III do odwołania – NIE BĘDZIE GORZKICH ŻALI, DRÓG KRZYŻOWYCH, PROCESJI  I WSPÓLNYCH ADORACJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W I czwartek – odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia – o umocnienie wiary, nadziei i miłości oraz ustanie epidemii. Nie będzie spotkania rady parafialnej !!!!!.

W I piątek – Droga krzyżowa – prywatnie – łączmy się duchowo medytując mękę Pana Jezusa dźwigającego krzyż błagajmy o umocnienie w wierze, miłości i o oddalenie epidemii. O 16.30 – Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci w zamkniętym kościele  – te, które mogą niech przyjmą Komunię św. duchowo w domu – ważny I piątek.

            Nie będzie zwyczajowych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną !!!!! – w razie koniecznej potrzeby oraz tych, którzy bardzo pragną – proszę o telefoniczne zgłoszenie – 608 036 857.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP – różaniec prywatnie – o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

W przyszłą – Palmową Niedzielę – zachęcamy do obejrzenia całą rodziną męki Pańskej /Pasji/.

Okazja do spowiedzi przez cały tydzień od 8.00 – 9.00 i od 16.30 – 17.30.!!!!!!

Zachęcamy do poczytania w tym szczególnym czasie  prasy katolickiej, Pisma św., Dzienniczka i książek katolickich.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Z serca życzymy – złóżmy wszystkie nasze troski, te wielkie i te małe – w Najświętszym Sercu Jezusa i w Niepokalanym Sercu Maryi ufając wstawiennictwu naszych świętych patronów – bądźmy ludźmi pokoju i chrześcijańskiej nadziei – dedykujemy myśl T. Fangrata:

„Nadzieja świata leży w życzliwym dialogu

i w przestrzeganiu Bożego dekalogu”.

KOŚCIÓŁ ZAMKNIĘTY!!!!!!!!!!!!!!!

W trosce o nasze zdrowie duszy i ciała, w duchu wielkiej odpowiedzialności za pradziwą miłość Boga i bliźniego – w kościele może być tylko 5 osób – nierealne!!!!! /prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie/ – od 25.III.2020 – aż do odwołania wszystkie Msze św.: w niedziele /8.00, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu /7.00, 18.00/ będą odprawiane bez udziału wiernych przy drzwiach zamkniętych!!!!!!!!!!!!!!!!.

Nasza świątynia będzie otwarta: w niedzielę od 15.00 – 16.00 i w tygodniu od 8.00 – 9.00 i od 16.30 – 17.30 – możliwość indywidualnej modlitwy, okazja do spowiedzi św. i Komunii św..

Msze św. w niedziele /8.00, 10.00, 11.30,16.15/ i w tygodniu o 18.00 – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook. Wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione bez udziału wiernych – prosimy w tym czasie łączyć się duchowo i modlitewnie a kto jest w stanie łaski uświęcającej niech przyjmie Komunię św. duchową!!!!!!!!!!!!!!!!

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga: — w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce

widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,

pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie,

chroń nas od wszelkiego zła i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,

narody Polski i tak wielu innych krajów,

które od wieków są Twoje, proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego Kościoła.

W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciom

jako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca,

poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu

i oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą,

dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marzec 2020.

Przez chrzest zostaliśmy powołani do życia w światłości Chrystusowej. W tym trudnym czasie doświadczenia przez wielkopostną pokutę i wyrzeczenia mamy odrzucić nasze grzechy i słabości, które są naszą ciemnością i powrócić do światła, które dla nas jaśnieje w Chrystusie. Niech więc dzisiaj, mocą Pana, otworzą się nasze oczy, byśmy dostrzegli światło Boga płynące z ofiary Eucharystii. Gdy przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością i mądrością rozświetlić całe nasze życie, szczególnie w tym czasie epidemii. Czytaj dalej

III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marzec 2020.

W tym trudnym czasie gromadzimy się przy ołtarzu Pana, aby skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan, który nas powołał do zbawienia. On dał nam swojego Syna, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i całego świata. Chrystus pragnie swoją miłość i ufność wlać w ludzkie serca. Gdy nie stawiamy przeszkody i przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością rozświetlić całe nasze życie, szczególnie te trudne w czasie epidemii. Czytaj dalej

II Niedziela Wielkiego Postu – 8 marzec 2020.

Opis Przemienienia Jezusa według ewangelisty Marka ukazuje nam, że to co doczesne jest tylko etapem drogi i nic nie może nam przesłonić ostatecznego celu jakim jest kochający Bóg. Wizja na Górze Tabor – dotyczy perspektywy chwały, w jakiej może uczestniczyć każdy człowiek. Słowa Ojca Niebieskiego: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” odczytujemy, jako szczególne wezwanie do słuchania Słowa Bożego głoszonego przez Jezusa i do przemiany naszych serc. Również święty Paweł zachęca nas: „jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”.  Z Bożą pomocą jesteśmy zdolni pokonać wszystko, co nas zniewala i ogranicza. Czytaj dalej