V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marzec 2018

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy te prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu. Przeżyliśmy czas świętych rekolekcji. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Smutno, że nasza młodzież ponadgimnazjalna boi się rekolekcji. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby zasiane Boże ziarno zaowocowało w każdym z nas umocnieniem wiary i wzrostem miłości Boga i bliźniego.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.30 – zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli ani raz. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu.

Dziś Akademicka Droga Krzyżowa spod Kolegiaty św. Anny o godz. 20.30.

W poniedziałek – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP – męża sprawiedliwego, wzór pracowitości i patrona dobrej śmierci. Wszystkim solenizantom, szczególnie Józefom składamy serdeczne życzenia.

W środę – próba scholi o 16.30.

W czwartek – po Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia o owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia, Świąt Wielkanocnych, odpustu i konsekracji naszej świątyni.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o godz. 17.30 – znajdźmy chwilę czasu na medytację męki Pana Jezusa i przyjdźmy, by Chrystusa dźwigającego krzyż błagać o umocnienie w wierze.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św..

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum – w piątek o 18.45.

W przyszłą – Palmową Niedzielę – poświęcenie przyniesionych palm na wszystkich Mszach św.

Nasz zespół charytatywny zbiera również dziś ofiary do puszek na paczki na święta dla najbardziej potrzebujących naszej parafii.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o przekazanie 1% podatku dochodowego, dzięki któremu można będzie pomóc cierpiącym biedę. Informacje można zabrać przy wyjściu z kościoła.

Parafia Zielonki zaprasza na Misterium Męki Pańskiej – dziś o 17.00 i w przyszłą niedzielę o 18.00.

Od 23 – 25. IV. odbędzie się XVI Forum Młodych naszej archidiecezji – szczegóły na plakacie.

W związku z Jubileuszem 135-lecia naszej szkoły Dyrekcja prosi wszystkich Absolwentów o udostępnienie różnego rodzaju pamiątek związanych z witkowicką podstawówką: fotografii, świadectw, starych zeszytów, itp. Po wystawie zostaną zwrócone.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej Pisma św. i książek katolickich.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, za modlitwę w III piątek i w III sobotę, za każdą złożoną ofiarę, za pomoc w rekolekcjach oraz za sprzątanie.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni, w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu w sobotę od 8.30.

Wszystkim parafianom: dzieciom, młodzieży, starszym życzymy, by przeżyte rekolekcje przynosiły owoce: wzrostu pobożności i miłości, pojednania i ludzkiej życzliwości na wzór Jezusowego Serca z myślą T. Fangrata:

„Nadzieja świata leży w dialogu

i w przestrzeganiu dekalogu”.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 11 marzec 2018. CZAS ŚWIĘTYCH REKOLEKCJI.

„Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie” – przeżywamy czas świętych rekolekcji, czas pojednania z Bogiem i bliźnimi, czas pokuty i nawrócenia, czas modlitwy i wyciszenia. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby ten czas łaski zaowocował w każdym z nas wzrostem miłości Boga i bliźniego. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które głoszą – X. SERCANIE: X. Jerzy i X. Piotr – serdecznie ich w naszej parafii witamy i życzymy obfitości darów Ducha Świętego. Program rekolekcji – mamy w naszych domach w gazetce i na stronie internetowej. Czytaj dalej

III Niedziela Wielkiego Postu – 04 marzec 2018.

Dzisiejsza Liturgia Słowa ukazuje nam Boga, który nieustannie troszczy się o człowieka. Człowiek nigdy nie był i nie jest obojętny Stwórcy. Bóg w swoim niezgłębionym miłosierdziu nieustannie znajduje miejsce dla człowieka. Nie pozostawia nas samych sobie. Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy te prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do ciągłego umierania dla grzechu. Czytaj dalej

II Niedziela Wielkiego Postu – 25 luty 2018.

Opis Przemienienia Jezusa ukazuje nam, że to co doczesne jest tylko etapem drogi i nic nie może nam przesłonić ostatecznego celu jakim jest kochający Bóg. Wizja na Górze Tabor – o której czytamy w dzisiejszej Ewangelii – dotyczy perspektywy chwały, w jakiej może uczestniczyć każdy człowiek. Słowa Ojca Niebieskiego: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” odczytujemy, jako szczególne wezwanie do słuchania Słowa Bożego głoszonego przez Jezusa i do przemiany naszych serc. Święty Paweł mówi nam dzisiaj „ Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”. Z Bożą pomocą jesteśmy zdolni pokonać wszystko, co nas zniewala i ogranicza. Czytaj dalej

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18 LUTY 2018.

W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. Tym znakiem pokuty rozpoczęliśmy święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia. Taka postawa ma ułatwić zerwanie z grzechem i szatanem. Kuszony na pustyni Chrystus pokazał nam, jak zwyciężać pokusy. Prośmy z wiarą Ojca, który jest w niebie: „nie dozwól, abyśmy ulegali pokusom”. Bądźmy ludźmi sumienia i miłosierdzia na wzór Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Oczyszczajmy serca i umacniajmy przez częstszą spowiedź i Komunię świętą. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Niech w takiej postawie wspiera nas wyrażona w liście zachęta i błogosławieństwo X. Arcybiskupa. Czytaj dalej

VI Niedziela Zwykła – 11 luty 2018.

Liturgia mówi nam dzisiaj o uzdrowieniu trędowatego ze strasznej, oszpecającej człowieka choroby. My też mamy w sercu niejedną słabość, niejeden grzech, z którym nie możemy sobie poradzić. Wszyscy mamy duchowe zranienia. Niektóre z nich nie chcą się goić, są bolesne, dotkliwe. Wzrusza nas dziś wiara trędowatego. Jeszcze bardziej porusza nas litość Pana Jezusa, który przywraca mu zdrowie. Zachęca nas to, by z duchowymi problemami iść wprost do serca Bożego, gdyż tylko Ono najlepiej je widzi, lituje się nad poranioną duszą i uzdrawia ją przede wszystkim w sakramencie pojednania. Wdzięczni za cud przywracania dziecięctwa Bożego w spowiedzi świętej, bądźmy miłosierni dla drugich. Starajmy się być dla innych Bożym balsamem. Czytaj dalej