XXIV Niedziela Zwykła – 15 wrzesień 2019

Liturgia Słowa mówi nam dziś, że odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Ewangelia o miłosiernym ojcu przekonuje nas, że Bóg nie jest zainteresowany ani upokorzeniem, ani zniszczeniem człowieka pogrążonego w błotnym grzęzawisku grzechowym. Bóg jest zainteresowany przede wszystkim uratowaniem człowieka pogrążonego w grzechu. Miłosierdzie Boże jest szansą powrotu człowieka do domu Ojca. To miłosierdzie realizuje się tu i teraz.

Dziś – wspomnienie NMP Bolesnej – rozpoczynamy kolejny Tydzień Wychowania pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”

Przeżywając dożynkową niedzielę dziękujemy dziś za plony ziemi i każdy trud pracy, edukacji  i wychowania, za to, że mamy chleb powszedni. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i gości na nasze dożynki z poświęceniem wieńca dożynkowego:

        15.00 – Msza św. dożynkowa, którą odprawi X. Piotr WróbelNie będzie Mszy św. o 16.15!!!!!!!!!!!!.

        16.15 – Spotkanie z dzieleniem chleba w naszej szkole.

        O 18. 30przy naszej świątyni /jeśli będzie pogoda/ – dożynkowe ognisko z kiełbaską, smalcem, ciastem i biesiadnym śpiewaniem.

W poniedziałek – wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa.

W środę –  święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski – o godz. 19.00 – w kościele zebranie organizacyjne rodziców klas III przygotowujących się do I Komunii św..

W piątek – III miesiąca – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy. Po Mszy św. wieczornej wystawienie Najśw. Sakramentu – Koronka do Bożego Miłosierdzia i czuwanie modlitewne – w intencji całej parafii, naszych rodzin, szczególnie naszej młodzieży. O 19.15 – czuwanie młodzieży– obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI, VII, VIII. Na chwilę adoracji wszystkich serdecznie zapraszamy.

X. Metropolita wraz z Caritas zapraszają osoby chore i starsze na pielgrzymkę do sanktuarium Krzyża św. w Mogile w piątek 20 IX. Wyjazd spod strażnicy o 10.30.

W sobotę – III miesiąca – święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej oraz dobrej książki.

Już dziś na ręce starostów, p. dyrektor i przewodniczącego Stowarzyszenia składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za trud przygotowania dożynek. Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za modlitwę w sobotę za Ojczyznę, za złożone ofiary i za sprzątanie.

Za dobrodziejów i darczyńców naszej parafii i naszej szkoły szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Na kolejny tydzień całej naszej wspólnocie parafialnej i szkolnej, wszystkim gościom życzymy – niech patronka tej ziemi św. Maria Magdalena wyprosi każdemu łaskę, której najbardziej potrzebuje – a na dziś dużo dobrej dożynkowej zabawy, która niech nas jeszcze bardziej zjednoczy i umocni na wszelki trud, który przed nami – niech towarzyszy nam myśl T. Fontane`a:

„ Zawsze ostatecznie zwycięża

XXIII Niedziela Zwykła – 08 wrzesień 2019.

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Bożej Opatrzności zawierzamy wszystkich nauczycieli, rodziców, wychowawców i uczniów prosząc, by jak najowocniej wykorzystali każdy dzień nauki. Zgromadziliśmy się na Uczcie Eucharystycznej, by dać wyraz naszej wierze i zaakcentować swoją przynależność do Chrystusa. On, który daje się nam w słowie i chlebie życia, jawi się dzisiaj jako Zbawiciel i Przyjaciel człowieka, udzielając każdemu z nas Mądrości odwiecznej. Mądrości, która w jedności z Duchem Świętym pozwala człowiekowi zrozumieć i przyjąć wolę Najwyższego. Czytaj dalej

XXII Niedziela Zwykła – 01 wrzesień 2019.

Słowo Boże w liturgii ma moc zbawczą, jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli naszego serca. Mądrością dla człowieka jest wypełnianie Bożych praw i nakazów. Nikt z nas nie może do Bożego prawa nic dodawać, ani odejmować, to co otrzymaliśmy od Pana jest darem, przyjęcie i zachowywanie tego daru wyjedna nam mieszkanie u Boga. Czytaj dalej

XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpień 2019.

Liturgia dzisiejszej niedzieli mówi nam, że słowo Boga ma moc i siłę, która prowadzi ludzkie serce w pielgrzymce ku niebu. Bóg poprzez słowo wyznacza kierunek i cel chrześcijańskiego życia. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest dzieckiem Boga. Jest powołany przez Stwórcę do zbawienia, a nie do potępienia. Przyjmijmy słowa Boga i niech one będą dla nas drogowskazem i pomocą w osiągnięciu zbawienia. Czytaj dalej

XIX Niedziela Zwykła – 11 sierpień 2019

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany. Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Jak chleb łączy ziarna zboża, a kielich winne grona, tak każdy z nas jest zobowiązany do odpowiedzialnego budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii. Czytaj dalej

XVII Niedziela Zwykła – 28 lipiec 2019

Liturgia Słowa zachęca nas dzisiaj do postawy dobroci. Tak jak w Eucharystii przemawia do nas Chrystus w znaku chleba, tak dobroć i miłość powinniśmy okazywać naszym bliźnim w konkretnych sytuacjach. Pismo święte zachęca nas, abyśmy zauważali potrzeby naszych braci i w miarę swoich sił i możliwości śpieszyli im z pomocą. Jakże bardzo aktualne są dziś słowa św. Jana Pawła II: „Prawdziwej przemiany serc może dokonać tylko modlitwa. Ona bowiem ma moc łączenia wszystkich w braterstwie dzieci Bożych. Modlitwa oczyszcza z tego wszystkiego, co oddziela od Boga i ludzi. Chroni przed pokusą obojętności i toruje drogę łasce Bożej do serca człowieka”. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, módlmy się za siebie, za rodzinę, za parafię, o Bożą opiekę w pracy i na wakacjach, za tych, co się nie modlą. Czytaj dalej