XXIX Niedziela Zwykła – 18 październik 2020.

Przeżywamy dziś Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Dlatego każdy z nas – pamiętając o tym –  powinien być misjonarzem wiary, nadziei i miłości w swoim środowisku i wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu i biskupa!!!! /strefa czerwona/ – od 17.X.2020 – wszystkie Msze św. w niedzielę i w tygodniu są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/ – ale w kościele może być tylko 1 osoba/7 m2!!!! – a więc w naszej świątyni około 61 osób!!!! pozostali uczestniczą we Mszy na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

Msze św. w niedziele /8.00, 10.00, 11.30/ – są transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia X. Metropolita udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie i uczestniczyły we Mszy św. medialnie oraz i będąc w stanie łaski przyjmowały Komunę św. duchowo.

Tych, którzy mogą zapraszamy na modlitwę różańcową w niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – nie bójcie się różańca! Odmawiajmy różaniec w naszych domach.

We wtorek – uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta.

W środę – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa.

W czwartek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Uroczystości odpustowe w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach.

W każdą sobotę o 18.00 – odprawiamy już Mszę św. niedzielną.

W przyszłą niedzielę – rocznica poświęcenia kościoła własnego. Na Mszach św. modlitwa uwielbienia i wdzięczności oraz „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla mas w tej świątyni. Składka będzie przeznaczona na budowę kościoła w Woli Zachariaszowskiej, w ramach dekanatu patronackiego. Przyszedł czas, byśmy z wdzięcznością pomogli teraz innym wybudować świątynię.

„Słuszną i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłymi” – w imię wdzięczności i miłości bliźniego ofiarujmy za zmarłych nasze choroby i cierpienia, trudy i wyrzeczenia, nasze modlitwy i Msze św. oraz wypominki, które przyjmujemy po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej. Na wypominki roczne podajemy kilka najważniejszych dusz.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Z serca bardzo dziękujemy za każde dobro, wszelkie zaangażowanie i każdą złożoną ofiarę, szczególnie na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla najbardziej potrzebujących uczniów, dziękujemy za udział w różańcu, adoracji w III piątek miesiąca, modlitwę wspólnoty rodzin w III sobotę, za wszelką troskę o naszą świątynię, szczególnie za sprzątanie. Wszystkim niech Bóg sam wynagradza szczególnymi łaskami.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Módlmy się wytrwale błagając Boga o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewamy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Na Tydzień Misyjny życzymy odwagi w głoszeniu wszędzie Ewangelii miłości i w dawaniu świadectwa Chrystusowi z myślą św. Cypriana:

„Nic nie jest bardziej nieużyteczne od chrześcijanina,

który nie przyczynia się do zbawienia innych”.

XXVIII niedziela Zwykła – 11 październik 2020.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 4 październik 2020.

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej wiary i miłości naszym rodzinom wyprasza NMP Różańcowa i św. Franciszek, którego wspomnienie obchodzimy. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę. Czytaj dalej

XXVI Niedziela Zwykła – 27 wrzesień 2020

Kościół wypełniając wolę Bożą wzywa do nawrócenia i napełnienia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego, wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Przez tę ofiarę Chrystusa zbliża się do nas zbawienie i staje się ono naszym udziałem. Niech więc nasz udział w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę zbawienia. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa i św. Franciszek. Czytaj dalej

XXV Niedziela Zwykła – 20 wrzesień 2020.

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej – Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Każdy czas i każda praca ma nas zbliżać do Chrystusa, by otrzymać zapłatę od Boga. Dzisiaj wzywa nas Bóg, byśmy przemyśleli swoją obecność w Kościele, swoje życie religijne, zawodowe i społeczne. Najświętsza ofiara, na której zgromadziliśmy się, to także zadanie, by przez nią uświęcać siebie i świat.    Czytaj dalej

XXIV Niedziela Zwykła – 13 wrzesień 2020

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami mu­simy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej Eucharystii. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy za­wsze. Trudno prze­baczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi. Czytaj dalej