III Niedziela Zwykła – 24 styczeń 2021

Dziś – wspomnienie św. Franciszka,Salezego, biskupa i doktora Kościoła – Niedziela Słowa Bożego /Biblijna/.„Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowo Boże wzywa nas dzisiaj do uznania swojej grzeszności i przemiany swojego życia, bo „czas jest krótki”. Człowiekowi otwartemu na Boże przebaczenie i miłość, „która trwa od wieków”, łatwiej przyjąć powołanie życiowe, które Bóg w swojej nieskończonej dobroci przygotował. Nasz Nauczyciel z Nazaretu wzywa każdego człowieka do przemiany i nawrócenia serca, bo przyjście Pana i Jego królestwa jest już bliskie. Prośmy Boga Trójjedynego, aby wszyscy chrześcijanie , którzy zostali „przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” połączyli się w jednym domu, gdzie słucha się Słowa Bożego i łamie się Chleb Eucharystyczny .

Kończymy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu wszystkie Msze św. w niedzielę i w tygodniu są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/. Msze św. w niedziele o 11.30 – są transmitowane przez nasz parafialny facebook.

W tym roku nie ma tradycyjnej kolędy.  Na wyraźne i bezpośrednio skierowane życzenie jest  możliwa wizyta duszpasterska, Zgłoszenia przyjmujemy – najlepiej na kartce z podaniem numeru telefonu – lub na e mail parafialny.

We wtorek – 26.01.21 – będzie dodatkowa Msza Św. za mieszkańców naszej parafii z Marszowca o godz. 19.00, na którą z racji obostrzeń epidemicznych zapraszamy jedynie przedstawicieli rodzin.

W czasie Mszy św. z przybyłymi przedstawicielami rodzin  będziemy modlić się  za rodziny mieszkające w danym rejonie i  za zmarłych z tych rodzin. Po Mszy św. będzie krótkie nabożeństwo z adoracją i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Na Mszę św. przynosimy wodę, którą poświęcimy do pokropienia domu, mieszkania. Przedstawiciel rodziny zabiera Boże błogosławieństwo dla domu i rodziny, obrazek z darem modlitwy, poświęconą wodę i kredę. Po powrocie z Mszy św. kredą naznacza drzwi literami K+M+B na znak, że rodzina przyjęła B. błogosławieństwo i dar modlitwy, pokropi mieszkanie i zaprosi do wspólnej modlitwy. Na Mszy św. można złożyć kolędową ofiarę przeznaczoną na seminarium, misje, pomoc starszym kapłanom i na budowę świątyń.

W poniedziałek – święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła.

We wtorek – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa.

W czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

W piątek  – czuwanie modlitewne od 17.20.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera, patrona wychowawców.

Przed W. Postem będziemy przeżywać przez trzy kolejne niedziele tradycyjne nabożeństwo 40-godzinne. W tym roku o 15.30 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu – Koronka do Miłosierdzia Bożego i cicha adoracja do 16.10. Wszystkich na  spacer do naszej świątyni i na chwilkę adoracji serdecznie zapraszamy.

Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców zapraszamy już dziś na nabożeństwa z poświęceniem medalików – we wtorek – 2.II.2021 – Święto MB Gromnicznej: na 16.00 – klasa IIIA, na 16.30 – klasa IIIB, na 17.00 – klasa IIIC.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, modlitwę oraz za każdą złożoną ofiarę, szczególnie kolędową złożoną na Mszach św. kolędowych. Z serca dziękujemy wytrwałym za pomoc w sprzątaniu.

Sprzątanie naszej świątyni – w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc, choć na chwilę.

Wszystkim życzymy ukochania Pisma św. /Biblii/oraz ducha zgody i pojednania, byśmy szanując się wzajemnie, pomagali innym zrealizować swoje powołanie z myślą Fiodora Dostojewskiego:

„Bez cierpienia i poświęcenia nie zrozumie się szczęścia.”

II Niedziela Zwykła – 17. 01. 2021.

Dziś XXIV Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Rozpoczynamy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości a przyniesiecie obfity owoc”. Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, rodziny. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie. Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa. Czytaj dalej

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 10 stycznia 2021.

Jezus Chrystus został ustanowiony przez Boga „światłością dla narodów” i przymierzem dla wszystkich ludzi. Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. My także, przez sakrament chrztu świętego staliśmy się Dziećmi Boga i „ nowym stworzeniem”. Odtąd jesteśmy wezwani, by całym życiem świadczyć o Chrystusie wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Każdy z nas ma przejść przez ziemię czyniąc dobrze. Niech na tej drodze umacnia nas przyjmowanie Komunii św. – pokarmu z nieba. Czytaj dalej

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 styczeń 2021.

Razem z Kościołem trwamy w radości Bożego Narodzenia. Czytania mszalne mówią o wielkiej godności wszystkich wyznawców Chrystusa, dzięki któremu Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci. Po narodzeniu Chrystusa ludzkość „oblekła się” w niespotykaną godność. Jeśli Bóg stał się jednym z nas, to mamy szczególne zobowiązanie wobec naszych bliźnich. Odtąd każdy człowiek jest i powinien nam być szczególnie bliski. Czytaj dalej

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

Dziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pan Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale żył i wychowywał się w rodzinie. Szanował rodziców, okazywał im posłuszeństwo i był przez nich kochany. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie jest również drogą do świętości. Apostoł Paweł wskazuje nam na cnoty, które pomagają we wzajemnym uświęcaniu i budowaniu prawdziwego życia rodzinnego. Są nimi: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość i gotowość do wybaczenia sobie nawzajem. Wzorem takiego życia jest dla nas Święta Rodzina. Módlmy się dziś gorąco, aby takie były nasze rodziny. Czytaj dalej