III Niedziela Wielkanocna – 18. 04. 2021.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami tak bardzo potrzebnymi w tym trudnym czasie. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele i otwórzmy się na jego pomoc.

Dziś Niedziela Biblijna – Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego,  która rozpoczyna Tydzień Biblijny.  Zachęcamy do codziennego poczytania Pisma św.. Może zwłaszcza dzisiaj w domu wspólnie przy posiłku lub w czasie wieczornej modlitwy odczytajmy fragment Słowa Bożego, szczególnie fragmenty wyznaczone na karteczce, którą zabierzemy z koszyczka przy wyjściu – niech nas umacniają w wierze i miłości. Msze dziś o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 – nie będzie już Mszy św. o 13.00!!!!. Transmitujemy Mszę św. o 11.30.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu – wszystkie Msze św. i nabożeństwa są odprawiane z udziałem wiernych -/obowiązkowo maseczki, odległość,  na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do  ręki – i w naszym kościele może być tylko 1 osoba/20m2!!!!!!!!!!!!!! – a więc w naszej świątyni maksymalnie około 40 osób!!!!!!! – pozostali uczestniczą we Mszy i nabożeństwach na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

W środę – 21.IV.2021 – o 16.00 – spotkanie rodziców i próba dzieci przystępujących do I Komunii św. 2.V.

W piątek –  o 18.45 – spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII.

W piątek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski – czuwanie modlitewne od 17.20.

W sobotę – wspomnienie św. Jerzego, męczennika i św. Grzegorza,biskupa, patrona naszego p. organisty.

W przyszłą niedzielę – Niedziela Dobrego Pasterza – 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – święto św. Marka, Ewangelisty – patrona naszego X. Metropolity i wspomnienie św. Jarosława – patrona naszego X. Doktoranta

Solenizantom nadchodzącego tygodnia a szczególnie naszemu X. Jarosławowi składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask i darów Ducha św.. Wszystkich ogarnijmy naszą wielką modlitwą.

W przyszłą niedzielę powołań będziemy gościć w naszej parafii kleryków Wyższego Seminarium Duchownego, którzy wygłoszą Słowo Boże i razem z nami będą się modlić o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. o 10.00 – będzie spotkanie kleryków z kandydatami do bierzmowania z klas VI, VII i VIII a po Mszy św. o 11.30 – ze Służbą Liturgiczną.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę w III piątek i w III sobotę, za pomoc potrzebującym, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto lub tacę – na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim składamy pełne nadziei życzenia – w tym czasie doświadczeń – byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z darów umacniającego Bożego Miłosierdzia –  niech towarzyszą nam słowa A. de Saint-Exupery,ego:

 „Nie trać nigdy cierpliwości i nadziei –

to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 11 kwiecień 2021.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy w trudnym czasie doświadczeń Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Czytaj dalej

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 4 kwiecień 2021.

Razem z całym Kościołem ogłaszamy światu radość Zmartwychwstania Chrystusa. Alleluja – Jezus żyje – radujmy się!. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest najgłębszym fundamentem, na którym opiera się nasza chrześcijańska wiara. W dzisiejszą uroczystość powtarzamy z wiarą: „Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana – Alleluja. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!” Bądźmy wszędzie świadkami paschalnej radości i chrześcijańskiej nadziei na ostateczne pokonanie wszelkiego zła tego świata. Czytaj dalej

Niedziela Palmowa – 28 marzec 2021

Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „ukrzyżuj Go”. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki przez tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wsłuchując się dzisiaj w opis Męki Pańskiej, stajemy w pokorze pod krzyżem Zbawiciela. Na szczycie Golgoty widać dokładnie jednocześnie prawdę o moim grzechu i prawdę o Bogu, którego miłość miłosierna jest większa niż mój grzech. W krzyżu Chrystusa nie adorujemy cierpienia, lecz miłość Boga, który do końca nas umiłował. Czytaj dalej

V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marzec 2021

CZAS ŚWIĘTYCH REKOLEKCJI.

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy tę prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu. Kończymy czas świętych rekolekcji. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby zasiane Boże ziarno zaowocowało w każdym z nas umocnieniem wiary i wzrostem miłości Boga i bliźniego. Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14 marzec 2021.

CZAS ŚWIĘTYCH REKOLEKCJI.

Przez chrzest zostaliśmy powołani do życia w światłości Chrystusowej. W tym trudnym czasie doświadczenia przez wielkopostną pokutę i wyrzeczenia mamy odrzucić nasze grzechy i słabości, które są naszą ciemnością i powrócić do światła, które dla nas jaśnieje w Chrystusie. Niech więc dzisiaj, mocą Pana, otworzą się nasze oczy, byśmy dostrzegli światło Boga płynące z ofiary Eucharystii. Gdy przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością i mądrością rozświetlić całe nasze życie, szczególnie w tym czasie epidemii. Czytaj dalej