II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marzec 2019.

Opis Przemienienia Jezusa według ewangelisty Łukasza ukazuje nam, że to co doczesne jest tylko etapem drogi i nic nie może nam przesłonić ostatecznego celu jakim jest kochający Bóg. Wizja na Górze Tabor – dotyczy perspektywy chwały, w jakiej może uczestniczyć każdy człowiek. Słowa Ojca Niebieskiego: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie” odczytujemy, jako szczególne wezwanie do słuchania Słowa Bożego głoszonego przez Jezusa i do przemiany naszych serc. Również święty Paweł zachęca nas: „stójcie mocno w Panu”.  Z Bożą pomocą jesteśmy zdolni pokonać wszystko, co nas zniewala i ogranicza.

Dziś również Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „Misjonarze mocą Ducha”. Modlitwą, cierpieniem w intencji misji oraz ofiarami do puszek po Mszach św. – wyrażamy nasza braterską solidarność z 2004 misjonarzami i misjonarkami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach świata. „Bóg zapłać” za każde misyjne wsparcie.

Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale o 15.30. Składka na Gorzkich Żalach w przyszłą III-cią i pozostałe Niedziele W. Postu będzie zbierana na kwiaty do Bożego Grobu i na wielkanocny wystrój naszej świątyni. Za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego.

We wtorek – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP – męża sprawiedliwego, wzór pracowitości i patrona dobrej śmierci. Próba chóru o 18.30 – na utalentowanych cierpliwie oczekujemy.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia, szczególnie Zbigniewom, Józefom składamy serdeczne życzenia.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VII – we wtorek o 18.45, z klas III gimnazjum – w piątek o 18.45.

W środę – spotkanie zespołu charytatywnego po Mszy św. wieczornej.

W czwartek po Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia o dobre przeżycie rekolekcji.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o 17.30 – serdecznie zapraszamy.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św.

W piątek – spotkanie scholi o 16.30.

Gazetkę parafialną z programem rekolekcji, Wielkiego Tygodnia oraz życzenia świąteczne i zaproszenie na odpust, otrzymacie państwo w najbliższych dniach. Bardzo prosimy o pomoc w jej rozniesieniu.

Zaplanujmy już dziś czas, aby wziąć udział w rekolekcjach wielkopostnych w dniach 31.III – 3.IV.2019.

W środę – 25.III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Dzień wielkiej modlitwy o poszanowanie każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Chętnych, by włączyć się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i złożyć swoje przyrzeczenia zapraszamy już w najbliższą sobotę – 23 III – na Mszę św. o 18.00. Przy wyjściu można dziś zabrać karteczkę z przyrzeczeniem.

Caritas prosi o przekazanie 1 % podatku na pomoc ludziom starszym i chorym, Szczegóły na ulotkach przy wyjściu.

Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Świętej Lipki, Gietrzwałdu w dniach 10-12.VI.2019. Koszt ok.340 zł.  Zapisy po Mszach św..

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej, Pisma św. i książek katolickich – szczególnie w tym czasie umacniania wiary.

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, za wspólną modlitwę i adorację, udział w Drodze Krzyżowej, za sprzątanie, za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Niech kolejne dni Wielkiego Postu zbliżają nas do Boga i do ludzi – niech towarzyszy nam myśl św. Augustyna:

„Człowiek jest tęsknotą Boga,

jest celem Jego miłości”.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 MARZEC 2019.

W Środę Popielcową nasze głowy zostały posypane popiołem. Tym znakiem pokuty rozpoczęliśmy święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. W łączności z całym Kościołem podejmujemy drogę wielkopostnej odnowy i przemiany serc, trwając na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego, pełnieniu dzieł miłosierdzia, pokuty i umartwienia. Taka postawa ma ułatwić zerwanie z grzechem i szatanem. Kuszony na pustyni Chrystus pokazał nam, jak zwyciężać pokusy. Prośmy z wiarą Ojca, który jest w niebie: „nie dozwól, abyśmy ulegali pokusom”. Bądźmy ludźmi sumienia i miłosierdzia. Oczyszczajmy serca i umacniajmy przez częstszą spowiedź i Komunię świętą. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. Niech w takiej postawie wspiera nas wyrażona w liście zachęta i błogosławieństwo X. Arcybiskupa. Czytaj dalej

VIII Niedziela Zwykła – 03 marzec 2019

Wśród naszych trosk doczesnych, przychodzimy na Mszę św., bo jesteśmy pewni, że Bóg troszczy się o nas, chce naszego dobra i nigdy nas nie opuści. Niech więc ta Najświętsza Ofiara umocni naszą ufność wobec Boga, który w swym ręku ma nasze losy i wie, czego nam potrzeba do życia duchowego i doczesnego. Dzisiejsza liturgia słowa podkreśla, że wszyscy uczniowie Chrystusa muszą być dobrymi nauczycielami ludzi, W ich życiu powinna panować harmonia między słowem a czynem, powinni nie tylko słuchać Pana, lecz również czynić Jego wolę. Czytaj dalej

VII Niedziela Zwykła – 24 luty 2019.

Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi nam Chrystus, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach etycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo. Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą złożyliśmy, niech da nam tę niepojętą dla świata moc: miłowania nieprzyjaciół. Czytaj dalej

VI Niedziela Zwykła – 17 luty 2019.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem naszej wiary. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara i ufność pokładana w Bogu. Prawda ta umacnia nas pośród trudnych doświadczeń ubóstwa, głodu, smutku, cierpienia i choroby. Niech umacniają nas słowa Pana Jezusa: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”, a sprawowana Eucharystia obudzi naszą wrażliwość na potrzebujących – ludzi biednych, samotnych, załamanych i odrzuconych przez los – szczególnie w naszej parafii. Czytaj dalej

V Niedziela Zwykła – 10 luty 2019.

Liturgia Słowa przybliża nam dziś sprawę naszego powołania. Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował tutaj na ziemi przykazanie miłości. Człowiek jest narzędziem Boga tutaj na ziemi jeśli spełnia uczynki miłości. Miłość czyni człowieka wartościowym i pięknym w dziele stworzenia. Każdy z nas ma swoje zadanie do spełnienia, swoje miejsce w Kościele. Warunkiem powodzenia jest całkowite przylgnięcie do Bożych planów. Realizacja tej drogi gwarantuje pokój i szczęście, mimo trudności i przeszkód. Obyśmy często powtarzali za Izajaszem: „Oto ja, poślij mnie!” lub jak Piotr: „Na Twoje Słowo, Panie, zarzucę sieci”. Czytaj dalej