VI Niedziela Wielkanocna – 25 maj 2014.

Dzisiejsza Ewangelia wprowadza nas w atmosferę rozstania Jezusa z uczniami. Zasmuconym zapewne tą perspektywą Apostołom Mistrz i Nauczyciel obiecuje: „Nie zostawię was sierotami”. Zapowiada zesłanie Pocieszyciela, Ducha Prawdy, a także swoje powtórne przyjście i życie wieczne. Te obietnice skierowane są również do nas, żyjących dwa tysiące lat później. A spełnią się, jeśli tylko umiłujemy Chrystusa i będziemy zachowywać Jego  przykazania. Czytaj dalej

V Niedziela Wielkanocna – 18 maj 2014.

W kolejną wielkanocną niedzielę – dzień zmartwychwstałego Chrystusa – zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby uczyć się drogi do Boga jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie. Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię. Chrystus przez swe człowieczeństwo objawił nam Boga Ojca, Jego miłość i cel naszego życia. Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkanocna – 11. 05. 2014.

Każdy z nas, od momentu chrztu świętego jest powołany do owczarni Pana Jezusa. Jesteśmy szczególną Jego własnością, Jego ludem i owcami w Jego ręku. To On „prowadzi nas nad wody, gdzie możemy odpocząć”, On pasie nas i prowadzi do źródeł wód życia, ocierając z naszych oczu wszelką łzę. „Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce moje. Przyszedłem po to, aby owce miały życie” – to zapewnienia Chrystusa, który zna nas po imieniu i troszczy się o każdego z nas. Przeżywana niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna 51 Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Zakonnego pod hasłem: „Powołania świadectwo prawdy”. Dziękując za powołanych do służby Bożej módlmy się dziś gorąco o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii. Czytaj dalej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 04.05.2014.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o Zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i grzeszników, męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami. Eucharystia jest posiłkiem przygotowanym przez Chrystusa dla nas. To jest Pan! – mówi nam wiara. On dziś, tu i teraz chce spotkać się z nami. Chce rozmawiać o tym, co ważne. Chce umacniać naszą wiarę. Umiłujmy Zmartwychwstałego Pana obecnego w Kościele. Czytaj dalej