To już (dopiero?) piętnaście lat

cropped-kosciol_bok_1000.jpgWiele instytucji kościelnych, także w Polsce, może sobie pozwolić na obchodzenie wielowiekowych jubileuszy. Do takich należy nasza dawna parafia w Zielonkach, która powstała już 750 lat temu. Jednakże i te całkiem młode organizacje kościelne korzystają z pożytkiem z ze swoich skromnych kilku-, kilkunastoletnich rocznic powstania, by podsumować dotychczasowe osiągnięcia i zastanowić się nad zadaniami na przyszłość.

 

Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny powstała ledwie przed 15 laty i objęła dwie dawne wsie podmiejskie (od 1941 r. znajdujące się w granicach miasta Krakowa): Witkowice, dotąd należące do parafii w Zielonkach, i Górkę Narodową z parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Prądniku Czerwonym. Tak stanowił dekret „erekcyjny” (założycielski) wydany przez metropolitę krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego 6 grudnia 2000 r., z ważnością od 25 grudnia tegoż roku. W dniu Bożego Narodzenia 2015 r. będziemy zatem mogli obchodzić uroczyście jubileusz 15-lecia powstania naszej parafii.

Stara KaplicaMieszkający w Witkowicach od co najmniej 20 lat pamiętają, że w miejscu dzisiejszego centrum naszego życia religijnego rozciągały się ogrody i pola uprawne, a w ich otoczeniu stała mało dostrzegalna, niewielka barokowa kaplica. Parafia nie powstawała bowiem bez żadnych religijnych tradycji. Już w 1677 r. wzniesiono na terenie ogrodu dworskiego wspomnianą murowaną kaplicę, z której z czasem mogli w ograniczonym stopniu korzystać także mieszkańcy wsi. Z upływem niecałych dwóch stuleci kaplica z powodu braku należytej opieki popadła w zupełną ruinę. Została jednak w 1900/1901 r. odbudowana i wyposażona, aby znowu służyć tutejszym mieszkańcom jako pomocnicza budowla sakralna zielonkowskiej parafii, potem też –za salkę katechetyczną dzieciom z miejscowej szkoły. Wreszcie przystawiono do niej, o wiele za ciasnej na potrzeby wiernych, dość szpetną, prowizoryczną dobudówkę drewnianą. Od lat 20. XX w. działała ponadto w Witkowicach: w zakładzie leczniczo-wychowawczym dzieci chorych na jaglicę kaplica szpitalna. Mogli z niej korzystać także postronni, ale tylko w pewnym zakresie, dopóki zakład, bądź co bądź o charakterze zamkniętego obiektu zakaźnego, nie został przekształcony w wojewódzki szpital okulistyczny.

Takimi to materialnymi punktami oparcia dysponowała organizująca się parafia. Zostało to już zaznaczone w dokumencie erekcyjnym, który stanowił, że do czasu zbudowania nowego budynku kościelnego „tymczasowo duszpasterstwu parafialnemu służy tzw. kaplica dworska i kaplica szpitalna”. Brakowało jeszcze domu parafialnego z mieszkaniem dla proboszcza i lokalem kancelarii.

kaplica_oltarz_2001rOprócz tej spuścizny materialnej w Witkowicach i Górce zachowały się tradycji życia religijnego, które w sytuacji nowych rozwiązań organizacyjnych starannie utrzymywano. Przede wszystkim zostało zachowane, teraz dla całej parafii, obowiązujące od chwili powstania kaplicy dworskiej wezwanie św. Marii Magdaleny. Zaraz u progu działalności nowej parafii poddano starannej konserwacji pochodzący z przełomu XIX i XX wieku oryginalny drewniany ołtarz w zabytkowej kaplicy oraz umieszczony w nim wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy, sprowadzony specjalnie z Rzymu i poświęcony przez papieża Leona XIII. W kaplicy szpitalnej zaś nieprzerwanie cieszyła się specjalną czcią figura Najśw. Maryi Panny. Figurze tej towarzyszyło przekonanie o jej cudownym ocaleniu w czasie zniszczeń 1927 i 1945 r. i o ujawniającej się szczególnej opiece Maryi Niepokalanie Poczętej. Czytaj dalej

Historia parafii

kosciolParafia św. Marii Magdaleny obejmuje obszar dwóch dawnych wsi podkrakowskich: Witkowic i Górki Narodowej.

Na tych terenach już w bardzo odległych czasach istniały osady ludzkie. Pozostały po nich ślady wydobyte przez archeologów między innymi na sąsiednich wzgórzach i na polach nad Białuchą, gdzie odkryto pozostałości po wytwórni ozdób z brązu funkcjonującej w I-II wieku po Chr.

Czytaj dalej

Zabytkowa kaplica

Stara KaplicaOd 1675 r. posiadaczem wsi kapitulnej Witkowice był kanonik Jan Chryzostom Bodzenta (Bodzanta) herbu Szeliga (1615-1678). W Witkowicach gospodarował tylko trzy lata. Zmarł bowiem 2 kwietnia 1678 r. i pochowany został w kościele kamedułów na Bielanach, gdzie ma skromną tablicę nagrobną. Zasłużył na to jako dobrodziej eremu kamedulskiego, któremu ofiarował im swoją bibliotekę. Majątek witkowicki traktował nie tylko jako źródło dochodu. Dbał o odbudowe podupadłych obiektów gospodarczych, a na terenie parku dworskiego ufundował kaplicę, która – przechodząc różne koleje losu – przetrwała do dziś.

Czytaj dalej