XXX Niedziela Zwykła – 27 październik 2013.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszych kaplic i nowej świątyni, którą wytrwale budujemy. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by zbudować do końca świątynię dla naszego Boga i Zbawcy. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany. Czytaj dalej

XXIX niedziela Zwykła – 20 październik 2013.

Dziś  uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta. Przeżywamy również Niedzielę Misyjną rozpoczynającą Tydzień Misyjny pod hasłem: „Boże miłosierdzie dla całego świata”. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o spoczywającym na nas obowiązku głoszenia Ewangelii całemu światu. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii – mówi św. Paweł. Kto poznał i pokochał Chrystusa nie może Go zatrzymać tylko dla siebie. Nie każdy może zostać misjonarzem, lecz każdy może wspierać dzieło misyjne modlitwą i miłością, wyrzeczeniami i ofiarą. Czytaj dalej

XXVIII Niedziela Zwykła – 13 październik 2013.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy uroczyście – XIII Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone bł. Janowi Pawłowi II. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się jego słowami o Boże miłosierdzie oczekując jego kanonizacji. Czytaj dalej

XXVII Niedziela Zwykła – 6 październik 2013

Przychodzimy do świątyni, by błagać Chrystusa w Eucharystii, by przymnażał nam wiary i czynił zdolnymi do wzięcia udziału w szerzeniu Ewangelii. Prośmy Pana o dar wiary pełnej pokory, bo z niej wypływa wszelkie dobro i ofiarna służba dla bliźnich będących w potrzebie. Słuchajmy Bożego słowa, które odbiera nam strach, a daje ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Niech łaskę takiej wiary i miłości – nam i naszym rodzinom – wyprasza również NMP Różańcowa, którą wspominamy przeżywając miesiąc październik. Czytaj dalej