XXVII Niedziela Zwykła – 6 październik 2013

Przychodzimy do świątyni, by błagać Chrystusa w Eucharystii, by przymnażał nam wiary i czynił zdolnymi do wzięcia udziału w szerzeniu Ewangelii. Prośmy Pana o dar wiary pełnej pokory, bo z niej wypływa wszelkie dobro i ofiarna służba dla bliźnich będących w potrzebie. Słuchajmy Bożego słowa, które odbiera nam strach, a daje ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Niech łaskę takiej wiary i miłości – nam i naszym rodzinom – wyprasza również NMP Różańcowa, którą wspominamy przeżywając miesiąc październik.

Członków Żywego Różańca zapraszamy dziś na zmiankę różańcową, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

Odpowiadając na apel Ojca św. Franciszka i zgodnie z poleceniem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, zbieramy dziś do puszek, na pomoc ofiarom wojny domowej w Syrii.

Ponawiamy zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. Na różaniec obowiązkowo zapraszamy:

w poniedziałki klasy O, I, II, we wtorki klasy III, IV, w środy klasy V, VI, w czwartki gimnazjalistów a w sobotę młodzież. Dzieci otrzymują specjalne obrazki; „Ratujmy świat” – z częściami słów wypowiedzianych przez Maryję podczas objawień w Fatimie. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach

W poniedziałek – wspomnienie NMP Różańcowej.

W środę – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa – zbiórka ministrantów młodszych i kandydatów – o 18.45.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do nowo powstającej grupy śpiewającej – spotkania w każdy czwartek o 17.20.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas III gimnazjum w piątek o 18.30..

Wszystkich chętnych – starszych i młodszych – zapraszamy do chóru parafialnego – spotkanie w piątek o 18.45.

W przyszłą niedzielę –– Dzień Papieski. Wszystkich zapraszamy na Msze św. i na różaniec o 15.30. Będziemy wielbić Boga słowami bł. Jana Pawła II i modlić się o to, abyśmy jak on byli ludźmi prawdziwej wiary. Z okazji Dnia Papieskiego  – nasz zespół charytatywny będzie zbierać do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla biednych i potrzebujących uczniów.

Kupujmy i czytajmy prasę katolicką. Polecamy dziś w„Przewodniku katolickim” wymowny wywiad z papieżem Franciszkiem.

Dziękujemy za każdy trud dla parafii, za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. „Bóg zapłać” za udział w procesji, modlitwie różańcowej, w nabożeństwie I sobót, w „Wieczorze Jana Pawła II” oraz w parafialnej pielgrzymce do sanktuariów na Górze św. Anny, w Bardzie i Wambierzycach. Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Na kolejny tydzień życzymy wszystkim odrodzenia i umocnienia więzi z Bogiem oraz wiele radości z każdego dobra, którego Bóg dokonuje w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie dedykując myśl I. Krasickiego:

„Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,

kto w każdym coś dobrego zrobi dla swych braci.”