V Niedziela Wielkanocna – 28 kwiecień 2013.

Zgromadzeni przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, celebrowaliśmy Jego zbawcze misteria, które dały nam zbawienie. Każda Eucharystia, to przestrzeń, w której misteria z życia Jezusa, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie, stają się tu i teraz również naszym udziałem. Zmartwychwstały Jezus pragnie podczas każdej Eucharystii wejść w naszą egzystencję. On chce, abyśmy my razem z Nim zmartwychwstali. Zmartwychwstanie z Jezusem, to przede wszystkim nasze nawrócenie, przemiana naszego życia, to odwrócenie się od grzechu. Czytaj dalej

IV Niedziela Wielkanocna – 21. 04. 2012.

„Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce moje. Przyszedłem po to, aby owce miały życie” – To zapewnienie Chrystusa, który zna nas po imieniu i troszczy się o każdego z nas. Przeżywana niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna 50 Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem: „Powołania darem miłości Boga”. Dziękując za powołanych do służby Bożej módlmy się dziś gorąco o dobre i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii. Dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30 a naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 16.15. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania. Czytaj dalej

III Niedziela Wielkanocna – 14.04.2013.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i grzeszników, męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele.

Czytaj dalej