II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 7 kwiecień 2013.

oltarz_20130406W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy  Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia.

Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni, okaleczeni fizycznie lub moralnie mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”. W Łagiewnikach odpust.

Na każdej Mszy św.zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu błogosławionego Jana Pawła II.

Z racji listu biskupów adoracja Najświętszego Sakramentu w przyszłą niedzielę.

Zmianka różańcowa z Koronką do Bożego Miłosierdzia – o 15.30.

Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia /szczególnie dziś o 15.00/ i razem z św. Siostrą Faustyną zawierzajmy siebie, parafię Bożemu Miłosierdziu, by wydawała dobre owoce przebaczającego miłosierdzia.

W poniedziałek – przeniesiona liturgicznie uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. O godz. 18.00 – X. Infułat Janusz Bielański udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek o godz. 18.30.

Zachęcam do kupowania i czytania prasy katolickiej – polecamy w „Przewodniku Katolickim” artykuł „Misja miłosierdzia”.

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii- szczególnie za sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę, za udział w „ Wieczorze Jana Pawła II”. Szczerze dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Niech patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie kościoła w sobotę od 9.00 – bardzo proszę o pomoc.

Wszystkim życzymy, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.