III Niedziela Wielkanocna – 14.04.2013.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i grzeszników, męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele.

Z racji listu biskupów w minioną niedzielę – dziś adoracja Najświętszego Sakramentu – będziemy prosić Jezusa Miłosiernego o potrzebne łaski.

Dzieci klas II i ich rodziców zapraszamy na spotkanie organizacyjne w czwartek o godz. 18.30.

W piątek – trzeci miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne. O 19.15 – czuwanie młodzieży.

Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 20.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich szczerze zapraszamy.

W przyszłą  niedzielę- III miesiąca – dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30 a naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 16.15. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania – rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

W poniedziałek X. Infułat Janusz Bielański udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. „Bóg zapłać” rodzicom bierzmowanych za ofiarę złożoną jako dar ołtarza na nowe lichtarze.

Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej – polecamy w „Przewodniku Katolickim” artykuł: „Czas na Biblię”.

„Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomnażają dobro naszej parafii przez ofiary i poświęcenie – szczególnie dziękujemy za włączenie się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz sprzątanie naszej świątyni.

Sprzątanie i przygotowanie kościoła w sobotę od 9.00 – bardzo proszę o pomoc.

Wszystkim składamy pełne ufności życzenia – duchowego umocnienia z przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa z myślą A. de S. Exuperyego:

 „Nie trać nigdy cierpliwości i nadziei –

to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”.