UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 24 listopad 2019

Kościół na zakończenie roku liturgicznego ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata zasiadającego na tronie, a zarazem ukrzyżowanego i po ludzku „bezsilnego” Zbawiciela. Jednak to właśnie Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jest Głową Kościoła i Panem wszystkiego, co istnieje. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do współpracy w budowaniu Chrystusowego królestwa prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju.

We wtorek – próba chóru o 18.30 – zapraszamy utalentowanych.

W ramach „Modlitewnego maratonu za Kościół i Ojczyznę” – w naszej świątyni w każdy piątek i sobotę o 17.30 – będzie cicha adoracja Najświętszego Sakramentu, zakończona dziesiątką różańca i litanią do św. Jana Pawła II – szczerze zachęcamy.

sobotę – święto św. Andrzeja, Apostoła. Bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie andrzejkowe naszą młodzież parafialną w sobotę na godzinę 18.15 na plebanię! Mile widziany każdy kto pragnie podjąć wysiłek dla swojego rozwoju duchowego przy naszej parafii!

W przyszłą niedzielę – rozpoczynamy czas Adwentu – czas przygotowania się na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Uczyńmy to z Maryją licznie uczestnicząc w Roratach – w niedzielę o 8.00 a w tygodniu o18.00 – szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Na Roraty przychodźmy z lampionami i przynośmy serduszka z dobrymi uczynkami /będą później włożone do szopki/. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki ze świętym Janem Pawłem II o tajemnicy Adwentu i Bożego Narodzenia.

 Zapraszamy do kupowania świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom” – ofiara od 7 zł – będzie przeznaczona na wigilię i święta dla najbiedniejszych dzieci.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Katarzynom, Zdzisławom i Andrzejom składamy szczere życzenia.

Członkowie rady parafialnej posiadający specjalne upoważnienie będą pod koniec przyszłego tygodnia roznosić do każdego mieszkania poświęcone opłatki z gazetką i życzeniami oraz zbierać ofiary na nasze parafialne inwestycje –  prosimy o wyrozumiałość – przyjmijmy ich z życzliwością. Na osiedlu pojawili się już fałszywi roznosiciele opłatków – parafia nie posyła z opłatkami dzieci i młodzieży, ani ministrantów.

Poczytajmy prasę katolicką i Pismo św..

Z całego serca dziękujemy za każdą troskę o parafię i trud sprzątania.  „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na ubogich w Republice Środkowej Afryki i potrzeby naszej parafii. Módlmy się wytrwale w intencji parafii i za każdego dobroczyńcę i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30. Znajdźmy godzinkę czasu, by przygotować naszą świątynię.

Życzymy wszystkim, by Chrystus rzeczywiście był królem naszych serc, naszych rodzin, naszej parafii i Ojczyzny – dedykując myśl  św. Jana Bosko:

„Każda chwila czasu jest cenna, a każdy czas, który dobrze spożytkujesz,

będzie skarbem zdobytym przez ciebie”.