XXVIII niedziela Zwykła – 10 październik 2021.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary, nadziei i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30.  Z racji listu X. Metropolity – adoracja w przyszłą niedzielę.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

Ponawiamy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. Przyjdźcie choć raz w tygodniu!!!!. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny i młodzież zbierają po Mszach św. do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla najbardziej potrzebujących uczniów. „Bóg zapłać” w ich imieniu za każdą złożoną ofiarę.

We wtorek – Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VI we wtorek o 18.45.

W środę – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana.

W czwartek – Dzień Nauczyciela – wszystkim nauczycielom, rodzicom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Św. w ich trudnej pracy.

W piątek – III miesiąca – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.  Po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne. O 19.00 – 19.30 – adoracja młodzieży zakończona błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI,VII, VIII. O 19.30 – spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII, VIII!!!!!!!!!!!!!!!!!.

W sobotę – III miesiąca – św. Jadwigii Śląskiej – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny– zapraszamy na różaniec  o 17.30 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. Dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas klas VI,VII, VIII –  przygotowujący się do bierzmowania.

W dniach 4-7.XI.2021r. odbędzie się w Warszawie Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla. Przed Kongresem, od 15-24.X.2021r., w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, odbędą się 10-dniowe Rekolekcje Polaków. Zainteresowanych zapraszamy. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej:dzielointronizacji.pl.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się szczególnie za tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne /kilka najważniejszych dusz!!!!/ za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

 Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Teresom, Jadwigom składamy szczere życzenia wielu łask.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świata. Śpiewamy suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Wielkie „Bóg zapłać” za udział w modlitwie różańcowej, za wszelką pomoc i troskę o parafię – sprzątanie, kwiaty – i za każdą złożoną ofiarę zwłaszcza na część nowych mebli w zakrystii. /Można zobaczyć/. Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

W Dniu Papieskim wszystkim życzymy, niech Pan Jezus miłosierny, któremu zostaliśmy zawierzeni przez św. Jana Pawła II ożywi i umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz wyprosi łaskę dobrej modlitwy, szczególnie różańcowej  – dedykując wymowne słowa świętego:

„Nie lękajcie się, …..Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi..”