XXXII Niedziela Zwykła – 9 listopad 2014.

Od XII wieku 9 listopada obchodzono w Rzymie rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, którą wzniósł w IV wieku cesarz Konstantyn Wielki. Bazylika ta jest „matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata„. Świątynia ta jest także znakiem jedności wierzących wokół Stolicy świętego Piotra. Tą świątynią jest Chrystus a także cały Kościół, który wznosi się na Jego fundamencie. Duchową świątynią jest również każdy chrześcijanin. Chrystus przychodzi do nas, by przez swoje słowo oczyszczać świątynię naszych serc.

Drugą niedzielę listopada przeżywamy w Kościele w Polsce jako VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, pod hasłem: „Ocalmy chrześcijan w Syrii”, który jest zachętą do codziennej, wytrwałej modlitwy do Boga o pokój na świecie i o ustanie prześladowań. Pomagając – można wysłać SMS o treści RATUJE na numer 72405 (koszt z VAT 2,46 zł),  – karteczki przy wyjściu.

Czytamy nowe wypominki – prosimy o zwrócenie uwagi na ewentualne błędy lub braki.

Jutro – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

We wtorek – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – Narodowe Święto Niepodległości – powierzmy Bogu losy naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków.  Pomódlmy się za tych, którzy nią rządzą oraz za tych, którzy za nią oddali swoje życie. Wywieśmy narodowe flagi. Wszystkich zapraszamy na Mszę św. o 18.00.

W środę – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika – spotkanie zespołu charytatywnego po Mszy św. wieczornej. Próbascholi w środę o 16.30 – dzieci serdecznie zapraszamy.

W czwartek – wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski. Zbiórka ministrantów i kandydatów o 18.30.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas III w piątek o 18.45 a klas I wyjątkowo z klasami II za tydzień.

Próba chóru parafialnego – w piątek o 18.45.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia – dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I, II i III gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania.

Zachęcamy do kupowania i czytania prasy katolickiej o Ojczyźnie i patriotyźmie.

„Bóg zapłać” za udział w modlitwie różańcowej za naszych zmarłych. Bardzo dziękuję za wszelką troskę o nasze świątynie i za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, wielkie sprzątanie z racji prac budowlanych oraz za każdą złożoną ofiarę na nowy ołtarz boczny i posadzkę. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii, dalszej budowy, za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja oraz o liczniejszą pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Całej naszej parafii i wszystkim naszym rodakom z okazji Święta Narodowego życzymy, abyśmy zawsze byli wierni tradycji naszych głęboko wierzących ojców i dedykujemy znaną sentencję:

„ Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem,

Polska jest Polską a Polak Polakiem”.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen