XIX Niedziela Zwykła – 13 sierpień 2023

Wiara przypomina chodzenie po wodzie. Jeśli człowiek zaufa całkowicie Bogu, wtedy rzeczy po ludzku niemożliwe stają się możliwe. Często jesteśmy słabi jak Piotr, chcemy dokonywać rzeczy niezwykłych, ale wciąż za bardzo liczymy na siebie, za mało na Boga. Powtórzmy więc dzisiaj z ufnością za św. Piotrem: Panie pozwól mi przyjść do Ciebie. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów do odpowiedzialnego budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ.

W poniedziałek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej.

We wtorek – 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP.

Msze św. jak w każdą niedzielę – o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15 i będzie dodatkowo Msza św. Wigilii  Wniebowzięcia w poniedziałek o 18.00!!!!!. Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Tajemnica Wniebowzięcia NMP ukazuje nam sens oddawania czci świętym. W osobie Matki Chrystusa w szczególny sposób dostrzegamy konieczność naśladowania świętych. Maryja przez to, że została wzięta do nieba pokazała nam drogę – nasza ojczyzna jest w niebie.

Niech Królowa Wniebowzięta i nasi święci patronowie pomogą nam trwać w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

W czwartek – święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej i naszego miasta.

W piątek – III miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne w intencji całej parafii, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów oraz o ducha trzeźwości. Z racji wakacji nie będzie czuwania młodzieży.!!! Dlatego na zakończenie Apel Jasnogórski o 19.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na chwilę modlitwy o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia zwłaszcza Mariom i Jackom – składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej, dobrej książki religijnej – nie bójmy się ubogacić naszego ducha.

„Bóg zapłać” za wszelką troskę o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na nasze parafialne potrzeby. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.00.

Niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi nam wszystkim łaskę prawdziwej odpowiedzialności za swoje powołanie do świętości, za swoją godność – niech towarzyszy nam myśl Heinricha Pestalozziego:

„ Najprostszą i najkrótszą drogą do nieba

jest solidne wypełnianie swoich obowiązków na ziemi”.