II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 3 kwiecień 2016.

CZERWIEC_1200W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy  Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni, okaleczeni fizycznie lub moralnie mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”. W Łagiewnikach odpust.

Adorując dziś na każdej Mszy św. Pana Jezusa w Eucharystii chcemy wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzyć siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

Zmianka różańcowa połączona z Koronką do Bożego Miłosierdzia dziś o 15.30 – razem z św. Siostrą Faustyną zawierzajmy siebie, parafię Bożemu Miłosierdziu, by wydawała dobre owoce przebaczającego miłosierdzia.

Zachęcamy do indywidualnego lub rodzinnego odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia o 15.00.

Dziś rozpoczyna się 72 Tydzień Miłosierdzia.

Kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum zapraszamy dziś na Mszę św. o 16.15 i śpiew oraz w poniedziałek na próbę przed bierzmowaniem o 18.30.

We wtorek – 5.IV.2016 – o godz. 18.00 – X. Bp Jan Zając udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży – zbiórka o 17.30.

W środę – próba scholi o 17.00.

W I czwartek – o 17.00 „Godzina święta” – na chwilę adoracji szczerze zapraszamy. O 18.30 – spotkanie rady parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii.

Dziś Fundacja św. Mikołaja kwestuje po Mszach św. na stypendia dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” – za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii- szczególnie za sprzątanie i za każdą złożoną ofiarę. Szczerze dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeżycia i uświetnienia naszego odpustu parafialnego. Niech nasza patronka Św. Maria Magdalena wynagrodzi dobrodziejom i darczyńcom wypraszając potrzebne łaski.

Sprzątanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim życzymy, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z daru Bożego Miłosierdzia – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.