III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.04.2016.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i grzeszników, męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele.

Dziś również Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny.  Zachęcamy do codziennego poczytania Pisma św.. Może szczególnie dzisiaj w domu wspólnie przy posiłku lub w czasie wieczornej modlitwy odczytajmy fragment Słowa Bożego.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I gimnazjum – we wtorek o 18.30.

W środę – spotkanie scholi o 17.00 – na chętne dzieci cierpliwie oczekujemy.

Dzieci klas III i ich rodziców zapraszamy na próbę przygotowującą do I Komunii św. – w czwartek o godz. 18.30.

W piątek – III miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne.

O 19.15 – adoracja młodzieży. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania. Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 20.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie

Spotkanie ANIMATORÓW ŚDM i chętnych, by włączyć się w ich przygotowanie – w piątek o 20.30!!!

W sobotę – III miesiąca – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na nabożeństwo o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – rozpocznie się kolejny Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.  Msza św. szkolna o 11.30. Msza św. młodzieżowa o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej i Pisma św..

„Bóg zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomnażają dobro naszej parafii przez ofiary i poświęcenie – szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeżycia bierzmowania, szczególnie rodzicom bierzmowanych za dar ołtarza, jakim jest piękny odnowiony kielich. Wyrazy wdzięczności za kwiaty i sprzątanie naszej świątyni.

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim składamy pełne ufności życzenia – duchowego umocnienia z przeżywania tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa z myślą A. de S. Exuperyego:

 „Nie trać nigdy cierpliwości i nadziei –

to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”.