XXI Niedziela Zwykła – 21 sierpień 2016

Liturgia dzisiejszej niedzieli mówi nam, że słowo Boga ma moc i siłę, która prowadzi ludzkie serce w pielgrzymce ku niebu. Bóg poprzez słowo wyznacza kierunek i cel chrześcijańskiego życia. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest dzieckiem Boga. Jest powołany przez Stwórcę do zbawienia, a nie do potępienia. Przyjmijmy słowa Boga i niech one będą dla nas drogowskazem i pomocą w osiągnięciu zbawienia.

Z racji listów biskupów – dziś po Mszach św. adoracja Najśw. Sakramentu.

Kończy się miesiąc sierpień. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń w dziedzinie trzeźwości. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

W poniedziałek – wspomnienie NMP Królowej.

W środę – święto św. Bartłomieja, Apostoła.

W piątek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msze św. o godz. 8.00 i 18.00.

Odnowimy Akt zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej. Z racji uroczystości nie ma postu.

O 17.20 wspólna modlitwa różańcowa za parafię i dobrodziejów.

W sobotę – wspomnienie św. Moniki – XLIV Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło Życie oraz Domowego Kościoła do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W przyszłą niedziele – wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.

Dożynki parafialno-szkolne odbędą się w niedzielę – 11 września 2016 r. Msza św. dożynkowa o godz.15.00!!!!.

Po niej w szkole festyn parafialno-osiedlowy. Wszystkich już dziś zapraszamy i prosimy – w miarę możliwości o zaangażowanie się w ich organizację.

Szczere życzenia składamy wszystkim solenizantom tego tygodnia – szczególnie Monikom, Augustynom i Bartłomiejom.

W ostatnim tygodniu wakacji poczytajmy trochę więcej prasy i książek katolickich oraz Pisma św.. – nie bójmy się ubogacić naszego ducha.

„Bóg zapłać” za każdy przejaw troski o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na tacę lub konto. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Na ostatni tydzień wakacji – życzymy wszystkim – niech Matka Boska Częstochowska pomoże odważnie wybierać Chrystusa i Jego drogę – dedykując myśl Seneki Młodszego:

„Matczyna miłość nie zna strachu”.