XX Niedziela Zwykła – 14 sierpień 2016

Wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii sprawia, że musimy być często przygotowani  na niezrozumienie i trudności. Chrystus mówi dziś do nas: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie”. Dlatego w trudnych chwilach zawsze przychodźmy do Niego, a On pośpieszy z pomocą każdemu, kto z wiarą przyzywa Jego pomocy.

Dziś wspominamy św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej.

Z racji listu X. Kardynała – adoracja Najśw. Sakramentu w przyszłą niedzielę.

W poniedziałek – 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP.

Msze św. jak w każdą niedzielę – o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15. Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Tajemnica Wniebowzięcia NMP ukazuje nam sens oddawania czci świętym. Nie tylko są oni pośrednikami na naszej drodze do Boga. W osobie Matki Chrystusa w szczególny sposób dostrzegamy konieczność naśladowania świętych. Maryja przez to, że została wzięta do nieba – pokazała nam drogę – nasza ojczyzna jest w niebie.

Niech Królowa Wniebowzięta i nasi święci patronowie pomogą nam trwać w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

Środa – święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej i naszego miasta.

W piątek – trzeci miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu: czuwanie modlitewne szczególnie w intencji całej parafii, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów i o ducha trzeźwości. Z racji wakacji nie będzie czuwania młodzieży.!!!

Dlatego Apel Jasnogórski z Koronką do Bożego Miłosierdzia o 19.15 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

Sobota – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej, dobrej książki religijnej – nie bójmy się ubogacić naszego ducha.

Zachęcamy do udziału w konkursie na tradycyjny bukiet zielny, który odbędzie się 15. VIII na Małym Rynku. Bliższe informacje w gablotce i na stronach internetowych.

„Bóg zapłać” za wszelką troskę o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi nam wszystkim łaskę prawdziwej odpowiedzialności za swoje powołanie do świętości, za swoją godność – niech towarzyszy nam myśl Heinricha Pestalozziego:

„ Najprostszą i najkrótszą drogą do nieba

jest solidne wypełnianie swoich obowiązków na ziemi”.