XIX Niedziela Zwykła – 07 sierpień 2016

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany.

Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Jak chleb łączy ziarna zboża, a kielich winne grona, tak każdy z nas jest zobowiązany do budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii.

Z racji listu biskupów – adoracja Najśw. Sakramentu w przyszłą niedzielę.

Zmianka różańcowa i nasza szczera modlitwa o umiłowanie Eucharystii i o ducha trzeźwości o 15.30.

Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w naszej parafii i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

Duchowo i modlitewnie łączymy się z wszystkimi pielgrzymami w drodze na Jasną Górę.

W poniedziałek – wspomnienie św. Dominika, kapłana.

We wtorek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża  /Edyty Stein/, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.

W środę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

W czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy.

W sobotę – ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ.

W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej i Pisma św.. – nie bójmy się ubogacać naszego ducha.

Przeżyliśmy dar i łaskę ŚDM z Ojcem św. Franciszkiem. W imieniu wszystkich pielgrzymów wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do ich przeżycia – z całego serca dziękujemy za gościnność, zaangażowanie i poświęcenie – szczególnie komitetowi parafialnemu i wolontariuszom –  dziękujemy za każdą modlitwę i ofiarność /śniadania, smaczne placki/.

 „Bóg zapłać” za modlitewne czuwanie w I czwartek, I piątek i w I sobotę oraz za wszelką troskę o naszą świątynie i otoczenie, za sprzątanie, kwiaty oraz za każdą złożoną ofiarę.

Pamiętajmy o wielkiej modlitwie za Ojca św. Franciszka i wszystkich uczestników ŚDM, za nasze rodziny i całą parafię, oraz o Bożą opiekę w trudzie pracy i na wakacjach.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy umocnienia wiary oraz łaski dobrej osobistej modlitwy dedykując myśl Sørena Kierkegaarda:

„Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy.”