XXXI Niedziela Zwykła – 30 październik 2016.

Obchodzimy dzisiaj rocznicę poświęcenia kościoła własnego – rocznicę powstania naszej kaplicy i nowej świątyni. Przypomina nam ona o wdzięczności dla wszystkich budowniczych, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o potrzebie troski o ich utrzymanie, wystrój i piękno. Zachęca nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i trudów, nie zrażając się przeszkodami, by przygotować naszą świątynię do konsekracji. Liturgia słowa przypomina również o budowaniu żywej wspólnoty Kościoła z naszych serc zjednoczonych i umacnianych wiarą. Nie bójmy się zaangażować w życie parafii. Niech talent parafialny, który każdy otrzymał nie zostanie zmarnowany.

Z tej racji dziś po każdej Mszy św. modlitwa uwielbienia i wdzięczności – „Ciebie Boga wysławiamy” za Bożą obecność z nami i dla Nas w tej świątyni.

Przed nami czas przepełniony refleksją nad grobami zmarłych. Dzięki Chrystusowi, Jego śmierci i zmartwychwstaniu otrzymaliśmy nadzieję życia wiecznego, a ona zawieść nie może. Jeśli śmierć należy do życia, to na każdym z nas spoczywa obowiązek dobrego przygotowania się do niej. Czyńmy to, dopóki mamy czas.

W poniedziałek ostatnie nabożeństwo różańcowe o 17.30 – przyjdźmy, by Matce Bożej Różańcowej zawierzyć całą naszą parafię i jej wszystkie troski. Cierpliwie zapraszamy chętnych mężczyzn do Żywej Róży Męskiej – wpisy po Mszach św. w zakrystii.

We wtorek – 1. XI – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Liturgia Słowa usilnie akcentuje jedną z podstawowych prawd naszej wiary – prawdę o zbawieniu. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na cmentarzach – Msza św. z tradycyjną procesją z wypominkami – w Zielonkach o 14.00 – a na Prądniku Czerwonym również o 14.00!!.

W środę – 2.XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.

Msze św. w naszym kościele o 8.00 i o 18.00.

O godz. 17.30 – różaniec za zmarłych z wypominkami jednorazowymi. Różaniec za zmarłych będziemy odprawiać również w czwartek, piątek i sobotę o 17.30 i w przyszłą niedzielę w ramach zmianki o 15.30.

Z ufnością polecajmy Bogu wszystkich naszych zmarłych. Oddajmy ich imiona Jezusowi Chrystusowi w Eucharystii, dziękując Bogu za dar ich życia. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem pamięci o nich, ale także pełnym ufności spotkaniem z nimi w wierze. Spotkamy ich kiedyś w Bogu, jeżeli już tutaj będziemy trwali na modlitwie i dziękczynieniu.

Za naszych zmarłych ofiarujmy przez cały rok: Msze św., modlitwy, odpusty oraz nasze codzienne krzyże, cierpienia, przykrości i dobre uczynki.

W I czwartek – o 17.00 – „Godzina święta” i w jej ramach o 17.30 różaniec za zmarłych. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę. Spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii – o 18.45.

Próba chóru wyjątkowo w czwartek po Mszy św. wieczornej.

W I piątek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie gimnazjum z klas I, II, i III. Po Mszy św. wieczornej spotkanie lektorów.

Dzieci zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00. Dziękujemy dzieciom, które uczęszczały na różaniec – uratowały honor naszych dzieci. Nagrody po Mszy św. w I piątek – przynieśmy plansze,

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i dodatkowo w czwartek i w piątek od 17.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

W tym czasie zadumy poczytajmy trochę prasy katolickiej i Pisma św.. Przy wyjściu można zabrać książeczki SDM.

„Bóg zapłać” za udział w  modlitwie różańcowej. Bardzo dziękujemy za wszelką troskę o naszą świątynię, za każde dobro i poświęcenie dla parafii, za kwiaty, sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na nasze inwestycje. Niech dobry Bóg sam wynagradza.

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji naszej parafii, o zaangażowanie się w jej życie oraz za każdego ofiarodawcę i dobrodzieja. Pomóżmy w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30. Znajdźmy chwilę czasu dla swojej parafii.

Na ten refleksyjny czas listopadowy – życzymy wszystkim dużo Bożej otuchy, Bożego ciepła i chrześcijańskiej nadziei z myślą ks. Bosko:

„Nie upadajmy na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach,

módlmy się z ufnością, a Bóg da obiecaną pomoc temu, kto pracuje dla Jego sprawy”.