Boże Narodzenie – 25. XII. 2016.

SzopkaW tę radosną uroczystość gromadzimy się jako Kościół, aby składać Bogu dziękczynienie za Wcielenie Bożego Słowa, Jego Syna, który zamieszkał wśród nas i jest dla nas realnie obecny w Eucharystii. To ten sam, który był na początku, stał się człowiekiem i teraz jest sakramentalnie obecny między nami, aby udzielać nam swojego życia. Przyjmijmy zatem Tego, który przychodzi do swojej własności. W swojej wizji proroczej Izajasz ukazuje czas objawienia się Boga wobec narodów, który urzeczywistnił się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, niosącego radosną nowinę o nastaniu pokoju, szczęścia i zbawienia. On jest odblaskiem Bożej chwały, odbiciem Jego istoty i Jego Słowem skierowanym do ludzi. Przyjmijmy sercem orędzie, które przez Niego Bóg kieruje dzisiaj do naszej wspólnoty.

Jutro – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – Msze św. jak w każdą niedzielę – poświęcenie owsa na każdej Mszy św..

We wtorek – święto świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty – poświęcenie wina.

W środę – święto Świętych Młodzianków, męczenników.

W piątek – święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

W sobotę – ostatni dzień 2016 roku – wspomnienie św. Sylwestra, papieża.

Panu Bogu podziękujemy śpiewając „Ciebie Boga wysławiamy..” za wszelkie dobro, otrzymane od Niego i dokonane przez nas dzięki Jego łasce w ciągu całego roku, w życiu każdego z nas, w naszych rodzinach, w budowie naszej świątyni i w całej naszej Parafii św. Marii Magdaleny.

Szczególnie wyrazimy wdzięczność Bogu i ludziom – za każde poświęcenie i poniesiony trud, za życzliwość i wytrwałość, za każdą złożoną ofiarę oraz za tak wiele wyrozumiałości.

Szczerze przeprosimy za nasze grzechy i słabości, za słabość wiary i miłości, za obojętność i brak zaangażowania – nieszpory z okolicznościowym kazaniem – uwielbieniem i przebłaganiem Boga o godz. 15.30. Po nich o 16.15 – Msza św. – na zakończenie roku.

Bardzo gorąco będziemy modlić się o szczególne Boże błogosławieństwo na nowy rok dla każdego z nas, dla całej parafii oraz oto, abyśmy mogli z Bożą pomocą kontynuować nasze parafialne inwestycje.

W przyszłą niedzielę – 1.01 – Nowy Rok 2017 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 50. Światowy Dzień Pokoju. Z Maryją wkroczmy w nowy rok – oddając się w Jej macierzyńską opiekę.

Zachęcamy do kupowania i poczytania w święta prasy katolickiej poświęconej tajemnicy Bożego Narodzenia.

Wizyta duszpasterska:

27.12.16/wtorek/ X.PR od 15.30 Natansona cała/bez bloku 31A/+ szer. nr 2
27.12.16/wtorek/ X.Tm od 15.30 Kuźnicy Kołł. 31-49, 70-104
28.12.16/środa/ X.Tm od 15.30 Górnickiego Stefanowicza 45-67, 28.

cała

28.12.16/środa/ X.PR od 15.30 Rysiewicza

Siewna

cała

52-80, 25

29.12.16/czwartek/ X.PR od 15.30 Dożynkowa 2-19
29.12.16/czwartek/ X.Tm od 15.30 Dożynkowa 20-46 /bez 35 i 37/
30.12.16/piątek/ X.PR od 15.30 Dożynkowa 47-70
30.12.16/piątek/ X.Tm od 15.30 Dróżnicka

Koralowa

cała

cała

02.01.17/poniedziałek/X.PR od 15.30 Wądół cała
02.01.17/poniedziałek/X.Tm od 15.30 Dożynkowa 35 i 37
03.01.17/wtorek / X. PR od 15.30 Witkowice Nowe 1-21
03.01.17/wtorek/ X.Tm od 15.30 Witkowice Nowe 22-42

„Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę i za pomoc – wielki trud i ogromne poświęcenie – w przygotowaniu naszego kościoła, choinek i szopki na Święta Bożego Narodzenia. Dziękuję zespołowi charytatywnemu – na rozniesienie paczek świątecznych najbiedniejszym i złożenie życzeń chorym naszej parafii.

Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia sylwestrowe i noworoczne dedykując staropolskie powiedzenie:

„Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy,

skoro wezwiesz tej pomocy wszystko ci się darzy!”