XXIV Niedziela Zwykła – 17 wrzesień 2017

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem , gdyż posłał swego Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami musimy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej Eucharystii. Mamy przebaczać siedemdziesiąt siedem razy, to znaczy zawsze. Trudno przebaczać, ale Chrystus zmartwychwstał i udziela nam siły, byśmy należąc do Niego zwyciężali zło, które nas oddala od Boga i ludzi.

Dziś – III niedziela miesiąca – kończymy Tydzień Wychowania . Msza św. szkolna dla dzieci naszej szkoły podstawowej o 11.30 . Msza św. młodzieżowa o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VII SP i II i III gimnazjum.

W poniedziałek – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski.

We środę – wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy. Spotkanie scholi i o 16.30 – wszystkich chętnych i uzdolnionych zapraszamy.

W czwartek- święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

W piątek- wspomnienie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy. Od 17.20 wspólna modlitwa różańcowa za całą parafię, dobrodziejów i ofiarodawców oraz o łaskę dobrej modlitwy dla wszystkich.

W sobotę – wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika.

Nasza parafia została zaproszona na nabożeństwo ku czci św, Jana Pawła II w piątek – 22 IX o godz. 17.00/Msza św., Procesja Światła i uczczenie relikwii/. Wyjazd do Sanktuarium Św. Jana Pawła II autobusem o 15.00 spod strażnicy.

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i dobrej książki.

Wyrażamy wdzięczność naszemu zespołowi charytatywnemu za zorganizowanie dla chorych i starszych pielgrzymki do sanktuarium Krzyża św. w Mogile i wszystkim za czuwanie w III piątek miesiąca oraz za modlitwę rodzicom z małymi dziećmi.

Na ręce starostów, p. dyrektor Szkoły i przewodniczącego Stowarzyszenia składamy wszystkim serdeczne „Bóg zapłać” za trud przygotowania i przeżycia pięknych dożynek. Wyrazy wdzięczności za dary dożynkowe: wieniec, chleby, owoce, kwiaty. Dziękujemy za każde zaangażowanie i poświęcenie dla parafii, za złożone ofiary na potrzeby naszej parafii oraz za sprzątanie.

Módlmy się wytrwale w intencji naszej parafii i za wszystkich jej dobrodziejów i ofiarodawców.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy dużo pokory i cierpliwości w życiu codziennym oraz usunięcia na trwale wszystkiego, co nas dzieli z myślą A. de Saint-Exupery`ego:

„To za sprawą bezinteresownego poświęcenia
ludzie nawiązują prawdziwą łączność między sobą.”