Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

SzopkaDziś Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Pan Jezus nie tylko stał się człowiekiem, ale żył i wychowywał się w rodzinie. Szanował rodziców, okazywał im posłuszeństwo i był przez nich kochany. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie jest również drogą do świętości. Apostoł Paweł wskazuje nam na cnoty, które pomagają we wzajemnym uświęcaniu i budowaniu prawdziwego życia rodzinnego. Są nimi: miłosierdzie, dobroć, pokora, cichość, cierpliwość i gotowość do wybaczenia sobie nawzajem. Wzorem takiego życia jest dla nas Święta Rodzina. Módlmy się dziś gorąco, aby takie były nasze rodziny.

Dziś również wspomnienie św. Sylwestra, papieża – ostatni dzień 2017 rokunieszpory z okolicznościowym kazaniem – uwielbieniem i przebłaganiem Boga o godz. 15.30.

Jutro – 1.01 – Nowy Rok 2018 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Pokoju.

Z Maryją wkroczmy w nowy rok – oddając się w Jej macierzyńską opiekę. Msze św. jak w każdą niedzielę.

W I czwartek o 17.00 – „Godzina Święta” – na chwilę adoracji zachęcamy.

W I piątek – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie gimnazjum z klas VII, II, i III gimnazjum. Po Mszy św. krótkie spotkanie. Dzieci zapraszamy na Mszę św. w I piątek o 16.30. Spowiedź od 16.00. Czuwanie modlitewne od 17.20. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

W I sobotę – 6.I. – Uroczystość Objawienia Pańskiego / Trzech Króli /. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i wody. Święto to jest dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji i o dobre powołania misyjne. Składka przeznaczona będzie na misje.

Nabożeństwo I sobót: Różaniec o 15.45. O 16.15 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy na orszak Trzech Króli organizowany 6. I. w Zielonkach, Bibicach i Węgrzcach. Po Mszach św. odprawianych w tych miejscowościach wyruszą orszaki do jednego celu – parku wiejskiego w Zielonkach, gdzie przewidziane jest wspólne śpiewanie pastorałek. My także pragniemy włączyć się do tego orszaku. Dlatego przebrani w różne stroje, przede wszystkim w królów zgromadzimy się o 13.00 na Marszowcu przy krzyżu na skrzyżowaniu ulic Głównej i Marszowieckjej i ze śpiewem kolęd /przynieść różne instrumenty/ wyruszymy stronę parku w Zielonkach.

W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego.

Przy wyjściu można nabyć kadzidełka do poświęcenia w Trzech Króli – ofiara od 2 zł – na misje

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej poświęconej tajemnicy Bożego Narodzenia.

Trwa montaż organów. Grają kolejne głosy. Wielkie „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii, szczególnie na kolejne nowe ławki; za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za sprzątanie. Wytrwale módlmy się za tych, którzy pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

Wizyta duszpasterska:

02.01.18/wtorek/X.TM od 15.30 Witkowice Nowe 1-21
02.01.18/wtorek/X.PR od 15.30 Witkowice Nowe 22-42
03.01.18/środa/X. TM od 15.30 Witkowice Nowe 43-64
03.01.18/środa/X.PR/18.00/ od 15.30 Dożynkowa 35,37
04.01.18/czwartek/X.PR od 15.30 Zielone Wzgórze         Dożynkowa cała

72-148 bez105

04.01.18/czwartek/X.TM/18.00/ od 19.00 Nowa Górka bloki 2, 4
05.01.18/piątek/X.TM/18.00/ od 15.30 Dróżnicka

Koralowa

cała

cała

05.01.18/piątek/X.PR/16.30/ od 17.15 Głogowa + Turowiec cała
08.01.18/poniedziałek/X.TM od 15.30 Suche Łąki cała
08.01.18/poniedziałek/X.PR od 15.30 Nowa Górka cała + bez bloków 2 i4
09.01.18/wtorek/X.PR od 15.30 Dożynkowa 105,172,158,174

Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia sylwestrowe i noworoczne dedykując staropolskie powiedzenie:

„Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy,

skoro wezwiesz tej pomocy wszystko ci się darzy!”