IV Niedziela Adwentu – 24.12.2017

W Liturgii Słowa IV Niedzieli Adwentu wyrażamy naszą tęsknotę za Chrystusem, który przychodzi. Mesjasz, Jezus Chrystus, przychodzi, by spełnić wolę Ojca i zbawić człowieka, by dzielić z nami ludzki los. Przyjmijmy Go z radością całym swoim sercem.

Dziś również – Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy do właściwego chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia i wieczoru wigilijnego – zapalenie świecy, odczytanie Ewangelii, wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem, odwiedziny kolędowe, wspólny śpiew kolęd, potrawy wigilijne. W wigilię zachowajmy zwyczajowo post od pokarmów mięsnych. Duchowo zasiadamy do każdego wigilijnego stołu i łączymy się z wszystkimi, z każdą rodziną oraz składamy najserdeczniejsze życzenia: niech bijące z Betlejem źródło zbawczej miłości Boga napełni każde serce i każdą rodzinę.

Nie będzie Mszy św. wieczornej o 16.15. !!!!!!

O północy tradycyjna Pasterka – każdego z osobna na nią bardzo serdecznie zapraszamy – przyjdźmy w duchu wielkiej wdzięczności Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dary. Nie prześpijmy tego szczególnego spotkania z Bogiem. Zaprośmy naszych gości, przyjaciół i sąsiadów. Msze św. w Boże Narodzenie jak w każdą niedzielę.

W Uroczystość Bożego Narodzenia 17 lat temu powstała nasza Parafia Św. Marii Magdaleny. Przeżywając już „siedemnastą – rocznicę” w duchu chrześcijańskiej radości – zaśpiewamy Bogu wdzięczne „Magnificat” za wszystkie otrzymane dary i łaski. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wyświadczyli jakiekolwiek dobro naszej parafialnej wspólnocie w ciągu siedemnastu lat jej istnienia, za wszelki trud i poświecenie, dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wytrwałość, poświęcony czas, włożony trud, nieraz nie zauważony, oraz tak wiele wyrozumiałości. Bardzo gorąco módlmy się o szczególne Boże błogosławieństwo na kolejny rok dla każdego z nas, dla naszych gości i dobrodziejów i oto, abyśmy mogli z Bożą pomocą dokończyć inwestycje i przeżyć konsekrację tej naszej świątyni.

We wtorek – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – Msze św. jak w każdą niedzielę – poświęcenie owsa na każdej Mszy św..

W środę – święto świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty – poświęcenie wina.

W czwartek – święto Świętych Młodzianków, męczenników.

W przyszłą niedzielę – święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa i wspomnienie św. Sylwestra, papieża – ostatni dzień 2017 rokunieszpory z okolicznościowym kazaniem – uwielbieniem i przebłaganiem Boga o godz. 15.30.

Składka z Pasterki – na Fundusz Obrony Życia SOS; ze Św. Szczepana – na UP JPII – „Bóg zapłać”.

Zachęcamy do poczytania w święta prasy katolickiej i Pisma św..  Są jeszcze opłatki przy wyjściu.

Trwa montaż organów. Trzy głosy zagrają już na Pasterce. Wielkie „Bóg zapłać” za każdą złożoną ofiarę na potrzeby naszej parafii, szczególnie na kolejne nowe ławki; za szacunek i życzliwe przyjmowanie roznoszących opłatki, za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za pomoc w przywiezieniu i ustawieniu nowych ławek, zrobienie pięknej szopki, ubranie choinek oraz za wielkie sprzątanie.

Wytrwale módlmy się za tych, którzy pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

W przyszłym tygodniu rozpoczniemy wizytę duszpasterską, tzw. Kolędę:

27.12.17/środa/X.TM od 15.30 Natansona cała/bez bloku 31A i bloku 2/
27.12.17/środa/X.PR od 15.30 Kuźnicy Kołł. 31-49, 70-104
28.12.17/czwartek/X.PR od 15.30 Górnickiego

Stefanowicza

45-67, 28.

cała

28.12.17/czwartek/X.TM od 15.30 Rysiewicza

Siewna

Natansona

cała

52-80, 25

2

29.12.17/piątek/X.TM od 15.30 Dożynkowa 2-19
29.12.17/piątek/X.PR od 15.30 Dożynkowa 20-46 /bez 35,37/
30.12.17/sobota/X.TM od 9.00 Dożynkowa 47-70
30.12.17/sobota/X.PR od 9.00 Wądół cała

Bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu naszej świątyni na Nowy Rok – w sobotę od 8.30.

„Boję się przychodzącego Jezusa przechodzącego obok” – niech ta myśl towarzyszy nam zawsze, a szczególnie w przeżywaniu tych szczególnie radosnych, rodzinnych i parafialnych świąt.