V Niedziela Wielkiego Postu – 18 marzec 2018

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy te prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu. Przeżyliśmy czas świętych rekolekcji. „Bóg zapłać” wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Smutno, że nasza młodzież ponadgimnazjalna boi się rekolekcji. Módlmy się wzajemnie za siebie, aby zasiane Boże ziarno zaowocowało w każdym z nas umocnieniem wiary i wzrostem miłości Boga i bliźniego.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15.30 – zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli ani raz. Składka na Gorzkich Żalach na kwiaty do Bożego Grobu.

Dziś Akademicka Droga Krzyżowa spod Kolegiaty św. Anny o godz. 20.30.

W poniedziałek – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP – męża sprawiedliwego, wzór pracowitości i patrona dobrej śmierci. Wszystkim solenizantom, szczególnie Józefom składamy serdeczne życzenia.

W środę – próba scholi o 16.30.

W czwartek – po Mszy św. wieczornej Koronka do Bożego Miłosierdzia o owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia, Świąt Wielkanocnych, odpustu i konsekracji naszej świątyni.

W piątek – Droga krzyżowa dla wszystkich o godz. 17.30 – znajdźmy chwilę czasu na medytację męki Pana Jezusa i przyjdźmy, by Chrystusa dźwigającego krzyż błagać o umocnienie w wierze.

Okazja do spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św..

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum – w piątek o 18.45.

W przyszłą – Palmową Niedzielę – poświęcenie przyniesionych palm na wszystkich Mszach św.

Nasz zespół charytatywny zbiera również dziś ofiary do puszek na paczki na święta dla najbardziej potrzebujących naszej parafii.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o przekazanie 1% podatku dochodowego, dzięki któremu można będzie pomóc cierpiącym biedę. Informacje można zabrać przy wyjściu z kościoła.

Parafia Zielonki zaprasza na Misterium Męki Pańskiej – dziś o 17.00 i w przyszłą niedzielę o 18.00.

Od 23 – 25. IV. odbędzie się XVI Forum Młodych naszej archidiecezji – szczegóły na plakacie.

W związku z Jubileuszem 135-lecia naszej szkoły Dyrekcja prosi wszystkich Absolwentów o udostępnienie różnego rodzaju pamiątek związanych z witkowicką podstawówką: fotografii, świadectw, starych zeszytów, itp. Po wystawie zostaną zwrócone.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej Pisma św. i książek katolickich.

Serdeczne „Bóg zapłać” za każde poświęcenie i zaangażowanie w życie parafii, za modlitwę w III piątek i w III sobotę, za każdą złożoną ofiarę, za pomoc w rekolekcjach oraz za sprzątanie.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni, w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu w sobotę od 8.30.

Wszystkim parafianom: dzieciom, młodzieży, starszym życzymy, by przeżyte rekolekcje przynosiły owoce: wzrostu pobożności i miłości, pojednania i ludzkiej życzliwości na wzór Jezusowego Serca z myślą T. Fangrata:

„Nadzieja świata leży w dialogu

i w przestrzeganiu dekalogu”.