II Niedziela Zwykła – 20. 01. 2019.

Trwa kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości”. (Pwt 16,20). Chrystus założył jeden Kościół. O zachowanie tej jedności modlił się przed swoją męką. Dziś chrześcijanie są bardzo podzieleni, a rozłamy między nimi są zgorszeniem i grzechem. Zróbmy rachunek sumienia z grzechów przeciwko jedności Kościoła, parafii, rodziny. Cierpliwie i wytrwale troszczmy się o jedność w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w całej naszej wspólnocie parafialnej – przebaczając sobie wzajemnie.  Módlmy się z ufnością o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.

W najbliższych dniach w Panamie odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Pierwsze grupy Polaków już dotarły na miejsce. Wśród licznych wizerunków NMP z całego świata będzie również obecna kopia cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Naszą młodzież zapraszamy na Panamę w Krakowie – 26-27. 01 – w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Szczegóły na plakacie.

Duchowo i modlitewnie łączymy się z X. Tomaszem i naszymi pielgrzymami do Ziemi Świętej.

W poniedziałek –  wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – Dzień Babci – we wtorek Dzień Dziadka – z tej okazji składamy im najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, potrzebnych sił i wielu Bożych łask. Wszystkich naszych dziadków i babcie zapraszamy na Mszę św. we wtorek o 18.00.

Spotkanie chóru – we wtorek o 18.30 – chętnych serdecznie zapraszamy.

W czwartek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.

W piątek – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła – czuwanie modlitewne od 17.20.

W sobotę – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

W przyszłą niedzielę – po Mszy św. wieczornej – spotkanie kolędowe zespołu charytatywnego i pomagających w domu parafialnym.

Zapraszamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej.

Serdeczne „Bóg zapłać” za wszelkie dobro, modlitwę i czuwanie w III piątek miesiąca oraz za każdą złożoną ofiarę. Z serca dziękujemy wytrwałym za pomoc w sprzątaniu.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Na kolejny tydzień ferii i Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan wszystkim życzymy prawdziwej zgody i pojednania z wszystkimi, wzajemnego zrozumienia oraz jedności rodzinnej, sąsiedzkiej i parafialnej – dedykując na cały rok myśl Petera Roseggera:

„Idźmy wszyscy razem w poczuciu jedności

i obowiązku cierpliwej miłości względem siebie.

Nie zawracajmy nigdy z drogi wiodącej ku Światłu”.

Modlitwa franciszkańska o jedność i pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje zwątpienie;

nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.