XVII Niedziela Zwykła – 28 lipiec 2019

Liturgia Słowa zachęca nas dzisiaj do postawy dobroci. Tak jak w Eucharystii przemawia do nas Chrystus w znaku chleba, tak dobroć i miłość powinniśmy okazywać naszym bliźnim w konkretnych sytuacjach. Pismo święte zachęca nas, abyśmy zauważali potrzeby naszych braci i w miarę swoich sił i możliwości śpieszyli im z pomocą. Jakże bardzo aktualne są dziś słowa św. Jana Pawła II: „Prawdziwej przemiany serc może dokonać tylko modlitwa. Ona bowiem ma moc łączenia wszystkich w braterstwie dzieci Bożych. Modlitwa oczyszcza z tego wszystkiego, co oddziela od Boga i ludzi. Chroni przed pokusą obojętności i toruje drogę łasce Bożej do serca człowieka”. Pamiętajmy o codziennej modlitwie, módlmy się za siebie, za rodzinę, za parafię, o Bożą opiekę w pracy i na wakacjach, za tych, co się nie modlą.

Rozpoczynamy miesiąc sierpień – miesiąc szczególnej troski o trzeźwość w naszych rodzinach, w parafii  i całej naszej Ojczyźnie. Módlmy się gorąco o trzeźwość wszystkich, szczególnie dzieci i młodzieży oraz za rodziny przeżywające tragedie pijaństwa i alkoholizmu. Trwajmy w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Dajmy dobry przykład.

W poniedziałek –  wspomnienie św. Marty.

W środę – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.

W I czwartek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła – o 17.00 „Godzina Święta”. Po Mszy świętej wieczornej spotkanie rady parafialnej i wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w życie naszej parafii i pomóc w przygotowaniach do dożynek, które będą 15.IX. Szukamy starostów – prosimy o propozycje.

W I piątek – nabożeństwo do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 18.00. Zapraszamy chętnych na wspólną modlitwę od 17.20. Również w wakacje dzieci zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00. Odwiedziny chorych od 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. oraz w czwartek i w piątek od 17.15.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

W przyszłą niedziele – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana.

30 lipca – mija 17 lat od rozpoczęcia budowy, od pierwszych wykopów. Bogu chwała, że dzięki ofiarności i poświęceniu wielu tak dużo zrobiliśmy. Niech kolejne parafialne osiągnięcia napełniają nas prawdziwą radością. W imieniu całej parafii składamy wszystkim darczyńcom i dobrodziejom z serca płynące słowa podziękowania – szczególnie za każdą złożoną ofiarę i za prace porządkowe i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni. Szczerze się za nich módlmy, prosząc, aby sam Bóg im wszystkim obficie wynagradzał.

W czwartek przeżywaliśmy wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących – z tej okazji w dzisiejszą niedzielę – po każdej Mszy św. modlitwa za kierowców i poświęcenie pojazdów mechanicznych /także wózków i rowerów/. Ofiary będą przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy – „Bóg zapłać” w ich imieniu za każdą złożoną ofiarę.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy i książek katolickich oraz Pisma św. – znajdźmy chwilę czasu dla ducha.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc – choć na chwilkę – w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Na kolejne dni wszystkim życzymy Bożej ochłody i prawdziwej wakacyjnej radości  z myślą La Rochefaucaulda:

„Prawdziwe umartwienia to te,

o których nikt nie wie”.

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich