XIX Niedziela Zwykła – 11 sierpień 2019

Liturgia słowa wzywa nas dzisiaj do czujności i ciągłej gotowości na przyjście Pana. Każdy z nas musi być na to spotkanie dobrze przygotowany. Przychodzimy do Chrystusa, naszego Lekarza duszy i ciała, aby w tej Eucharystii pokrzepić się Ciałem i Jego Krwią, a także nabrać sił do pielgrzymowania na tej ziemi. Chrześcijanin musi ciągle przychodzić do źródła Bożej łaski i miłości, aby czerpać jak najwięcej potrzebnych nadprzyrodzonych łask i darów. Jak chleb łączy ziarna zboża, a kielich winne grona, tak każdy z nas jest zobowiązany do odpowiedzialnego budowania jedności w domu, sąsiedztwie, w parafii.

We wtorek – ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ.

W środę – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika – patrona Służby Liturgicznej.

W czwartek – 15 sierpnia – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP.

Msze św. jak w każdą niedzielę – o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15. Na każdej Mszy św. poświęcenie kwiatów i ziół. Tajemnica Wniebowzięcia NMP ukazuje nam sens oddawania czci świętym. Nie tylko są oni pośrednikami na naszej drodze do Boga. W osobie Matki Chrystusa w szczególny sposób dostrzegamy konieczność naśladowania świętych. Maryja przez to, że została wzięta do nieba – pokazała nam drogę – nasza ojczyzna jest w niebie.

Niech Królowa Wniebowzięta i nasi święci patronowie pomogą nam trwać w trzeźwości. Nie bójmy się podejmować trudów i wyrzeczeń. Umiejmy powiedzieć „nie” złym alkoholowym obyczajom – dajmy dobry przykład.

W piątek – III miesiąca -. Po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne w intencji całej parafii, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów i o ducha trzeźwości. Z racji wakacji nie będzie czuwania młodzieży.!!! Dlatego na zakończenie Apel Jasnogórski i błogosławieństwo – o 19.00 . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na chwilę modlitwy o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę VI Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – szczegóły na plakacie.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Maksymilianom i Jackom składamy szczere życzenia – wielu potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej, dobrej książki religijnej – nie bójmy się ubogacać naszego ducha.

Od 15.VIII w wybranych kinach można oglądać film „Tajemnica Ojca Pio” – polecamy.

„Bóg zapłać” za wszelką troskę o naszą parafię, szczególnie za kwiaty i sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę. Za wszystkich dobrodziejów i darczyńców naszej parafii szczerze się módlmy.

Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Niech NMP – Wniebowzięta – wyprosi nam wszystkim łaskę prawdziwej odpowiedzialności za swoje powołanie do świętości, za swoją godność – niech towarzyszy nam myśl Heinricha Pestalozziego:

„ Najprostszą i najkrótszą drogą do nieba

jest solidne wypełnianie swoich obowiązków na ziemi”.