XXVIII niedziela Zwykła – 13 październik 2019.

Dziś z całym Kościołem przeżywamy kolejny Dzień Papieski. W całej Polsce odbywają się Msze św., modlitwy, spotkania, koncerty, kwesty i wystawy poświęcone Ojcu św.. Dzień ten jest dowodem, że my Polacy chcemy ciągle na nowo odczytywać to, co nam powiedział i starać się jego przesłanie zrozumieć, przyjąć i wcielać w życie. Na każdej Mszy modlimy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ożywienie i umocnienie wiary i miłości w naszych rodzinach i parafii. Wszystkich zapraszamy na różaniec o 15.30.

Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny i młodzież zbierają po Mszach św. do puszek ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla najbardziej potrzebujących uczniów. „Bóg zapłać” w ich imieniu za każdą złożoną ofiarę.

Ponawiamy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. Dzieci otrzymują specjalne obrazki – Listy Maryi do dzieci. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

W poniedziałek – Dzień Nauczyciela – wszystkim nauczycielom, rodzicom i wychowawcom składamy serdeczne życzenia – obfitości darów Ducha Św. w ich trudnej pracy.

We wtorek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Spotkanie kandydatów do bierzmowania: z klas VII we wtorek o 18.45.

W środę – św. Jadwigii Śląskiej.

W czwartek- wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. Po Mszy św. wieczornej – nadzwyczajne spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii i chętnych pomóc w przygotowaniu do wizytacji X. Biskupa..

W piątek – III miesiąca – święto św. Łukasza, Ewangelisty, patrona służby zdrowia. Naszej służbie zdrowia składamy serdeczne życzenia. Ogarnijmy modlitwą chorych i tych, którzy im służą. Po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i zaraz Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie grupy modlitewnej. O 19.00 – czuwanie młodzieży zakończone błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas VI,VII, VIII. O 19.00 – spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII, VIII!!!!!!!!!!!!!!!!!.

W sobotę – III miesiąca  – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na różaniec  o 17.30 i Mszę św. o 18.00.

W przyszłą niedzielę – III miesiąca – uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i naszego miasta – Niedziela Misyjna. Dzieci naszej szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną o 11.30. A naszą młodzież na Mszę św. młodzieżową o 10.00. Obowiązkowo przyjdą uczniowie klas klas VI,VII, VIII –  przygotowujący się do bierzmowania.

Spotkanie członków Żywego Różańca w domu parafialnym będzie wyjątkowo w niedzielę 20.X po Mszy św. wieczornej.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za naszych sąsiadów, może szczególnie tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

W czwartek 17.X. zapraszamy chętnych kandydatów na ministrantów na spotkanie w kościele na godz. 18:30.

Do końca X. trwają zapisy na pielgrzymkę do Meksyku, która odbędzie się w dniach 25.01.-4.02.2020r. Koszt całkowity to 7500-8000zł. Wpłacamy także zaliczkę w wysokości 2000 zł.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Teresom, Jadwigom, Łukaszom, Janom składamy szczere życzenia wielu łask.

Poczytajmy naszą gazetkę parafialną, prasę katolicką  i Dzienniczek S. Faustyny.

Wielkie „Bóg zapłać” za udział w modlitwie różańcowej, za wszelką pomoc i troskę o parafię – sprzątanie, kwiaty – i za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

W Dniu Papieskim wszystkim życzymy, niech Pan Jezus miłosierny, któremu zostaliśmy zawierzeni przez św. Jana Pawła II ożywi i umocni naszą wiarę i miłość oraz wyprosi łaskę dobrej modlitwy, szczególnie różańcowej  – dedykując wymowne słowa świętego sprzed 41 laty: