XXVII Niedziela Zwykła – 6 październik 2019.

Liturgia Słowa mówi nam dziś: Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata. Niech łaskę takiej postawy wyprasza nam NMP Różańcowa. Z racji listu biskupów adoracja Najśw. Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę.

Dziś zmianka różańcowa o 15.30 – spotkanie członków Żywego Różańca w domu parafialnym będzie wyjątkowo w niedzielę 20.X.

W poniedziałek – wspomnienie NMP Różańcowej.

Kierujemy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy VII i VIII; we wtorki – klasy III i IV; w środy – klasy V i VI;  w czwartki – klasy 0, I i II; w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Dzieci otrzymują specjalne obrazki – piękne Listy Maryi do dzieci. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

W środę – święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

Spotkania kandydatów do bierzmowania: z klas VI – we wtorek o 18.45 a z klas VIII  w piątek o 18.45.

W przyszłą niedzielę – Dzień Papieski. Wszystkich zapraszamy na Msze św. i na różaniec o 15.30. Będziemy wielbić Boga słowami św. Jana Pawła II i modlić się o to, abyśmy, jak on byli ludźmi prawdziwej wiary. Z okazji Dnia Papieskiego – nasz zespół charytatywny będzie zbierać do puszek ofiary na Caritas i na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – tzn. dla biednych uczniów i potrzebujących naszej parafii. Spotkanie zespołu charytatywnego – w środę po Mszy św. wieczornej.

W tych dniach otrzymacie państwo kolejny numer „Zwiastunki” naszej parafialnej gazetki z zaproszeniem na  modlitwę, zwłaszcza różańcową i wizytację X. Biskupa. Bardzo dziękujemy – całemu zespołowi redakcyjnemu gazetki. Prosimy jeszcze o pomoc w jej rozniesieniu.

Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc naszej szczególnej pamięci o zmarłych, których spotykaliśmy i którym tyle zawdzięczamy. Wiele trzeba nam modlić się za naszych sąsiadów, może szczególnie tych, którym wyrządziliśmy krzywdę. Na wypominki jednorazowe i roczne za zmarłych przed Mszami o 8.00, 10.00, 11.30 i 16.15 przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii i w kancelarii parafialnej – przy wyjściu można zabrać wypominkowe karteczki.

Poczytajmy naszą gazetkę, prasę katolicką  i dobrą książkę.

Dziękujemy za każdy trud dla parafii, za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. „Bóg zapłać” za udział w procesji, adoracji, modlitwie różańcowej i nabożęństwie I sobót. Módlmy się wytrwale w intencjach całej parafii oraz za każdego dobrodzieja i ofiarodawcę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Na kolejny tydzień życzymy wszystkim odrodzenia i umocnienia więzi z Bogiem oraz wiele radości z każdego dobra, którego Bóg dokonuje w naszych rodzinach i w naszej parafialnej wspólnocie dedykując myśl I. Krasickiego:

„Ten tylko ani jednego dnia nie utraci,