XXVI Niedziela Zwykła – 29 wrzesień 2019

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest przypomnieniem, że należy się dzielić posiadanymi dobrami z ludźmi potrzebującymi. Boleć winna obojętność, z jaką traktuje się czasem ludzi znajdujących się w potrzebie. Chrześcijanin nie powinien grzeszyć obojętnością, ale winien mieć oczy i serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Tego uczy nas udział we Mszy świętej, tego powinna nas uczyć każda modlitwa.

W poniedziałek – wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.

We wtorek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła – pierwsze nabożeństwo różańcowe z procesją o 17.30. Zapraszamy na procesję dzieci sypiące kwiatki i pierwszkomunijne, niosących baldachim, feretrony, sztandary, świece. Znajdźmy chwilę czasu na wspólną modlitwę i na procesję.

Kierujemy wielkie zaproszenie na modlitwę różańcową w każdą niedziele o 15.30, a w tygodniu o 17.30 – niech dotrze to zaproszenie szczególnie do dzieci i młodzieży – nie bójcie się różańca!. W kolejne dni zapraszamy szczególnie: w poniedziałki – klasy VII i VIII; we wtorki – klasy III i IV; w środy – klasy V i VI;  w czwartki – klasy 0, I i II; w piątki – młodzież i Służbę Liturgiczną; w soboty – małżonków i wspólnotę rodzin; w niedziele – Żywy Różaniec, osoby starsze i samotne. Dzieci będą otrzymywać specjalne obrazki – Listy Maryi do dzieci. Zachęcamy, byśmy często modlili się na różańcu indywidualnie i w rodzinach.

W środę – wspomnienie św. Aniołów Stróżów.

W I czwartek „godzina święta” o 17.00 połączona z różańcem o 17.30. Po Mszy św. wieczornej – spotkanie rady parafialnej i wszystkich zatroskanych o rozwój naszej parafii i chętnych pomóc w jej działaniu.

W I piątek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów – litania do Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 7.00  i 18.00. Na Mszę św. o 18.00 zapraszamy naszą młodzież – obowiązkowo przyjdą uczniowie z klas VI, VII, VIII. Po Mszy św. krótkie spotkanie.

Dzieci zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową o 16.30. Spowiedź od 16.00.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 8.15.

Okazja do spowiedzi św. przed każdą Mszą św. i dodatkowo w czwartek i w piątek od 17.00.

W I sobotę – wspomnienie św. S. Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia i wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec i o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

W przyszłą niedzielę – Członków Żywego Różańca zapraszamy na zmiankę, Mszę św. wieczorną i spotkanie w domu parafialnym.

W tym tygodniu otrzymacie kolejny numer „Zwiastunki” naszej parafialnej gazetki z zaproszeniem na  modlitwę zwłaszcza różańcową i wizytację biskupa. Bardzo dziękujemy całemu zespołowi redakcyjnemu gazetki.

„Bóg zapłać” za udział w modlitwie oraz za każdy parafialny trud, szczególnie za sprzątanie, kwiaty i za każdą złożoną ofiarę. Módlmy się wytrwale za całą parafię i wszystkich dobrodziejów.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Życzymy wszystkim, niech październik będzie miesiącem odrodzenia mojej modlitwy osobistej, naszej modlitwy rodzinnej i parafialnej z myślą J. Eskriva:

„Święty różaniec jest potężną bronią.

Używaj jej z ufnością, a zadziwią cię wyniki”.