IV Niedziela Adwentu – 22.12.2019

W Liturgii Słowa IV Niedzieli Adwentu wyrażamy naszą tęsknotę za Chrystusem, który przychodzi. Mesjasz, Jezus Chrystus, przychodzi, by spełnić wolę Ojca i zbawić człowieka, by dzielić z nami ludzki los. Przyjmijmy Go z radością całym swoim sercem.

We wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia. Zachęcamy do właściwego chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia i wieczoru wigilijnego – zapalenie świecy, odczytanie Ewangelii, wspólna modlitwa, łamanie opłatkiem, odwiedziny kolędowe, wspólny śpiew kolęd, potrawy wigilijne. W wigilię zachowajmy zwyczajowo post od pokarmów mięsnych. Duchowo zasiadamy do każdego wigilijnego stołu i łączymy się z wszystkimi, z każdą rodziną oraz składamy najserdeczniejsze życzenia: niech bijące z Betlejem źródło zbawczej miłości Boga napełni każde serce i każdą rodzinę.

O 7.00 – ostatnie roraty.

O północy tradycyjna Pasterka – każdego z osobna na nią bardzo serdecznie zapraszamy – przyjdźmy w duchu wielkiej wdzięczności Bogu i ludziom za wszelkie otrzymane dary. Nie prześpijmy tego szczególnego spotkania z Bogiem. Zaprośmy naszych gości, przyjaciół i sąsiadów. Msze św. w Boże Narodzenie jak w każdą niedzielę.

W Uroczystość Bożego Narodzenia 19 lat temu powstała nasza Parafia Św. Marii Magdaleny. Przeżywając już „dziewiętnastą – rocznicę” w duchu chrześcijańskiej radości – zaśpiewamy Bogu wdzięczne „Magnificat” za wszystkie otrzymane dary i łaski. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wyświadczyli jakiekolwiek dobro naszej parafialnej wspólnocie w ciągu 19 lat jej istnienia, za wszelki trud i poświecenie, dziękujemy za każdą złożoną ofiarę. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wytrwałość, poświęcony czas, włożony trud, nieraz nie zauważony, oraz tak wiele wyrozumiałości. Bardzo gorąco módlmy się o szczególne Boże błogosławieństwo na kolejny rok dla każdego z nas, dla naszych gości i dobrodziejów i oto, abyśmy ciesząc się darem konsekracji świątyni z głęboką wiarą przychodzili do niej, by zanurzać się w miłosiernej miłości Boga.

W czwartek – święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – Msze św. jak w każdą niedzielę – poświęcenie owsa na każdej Mszy św..

W piątek – święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – poświęcenie wina.

W sobotę – święto św. Młodzianków, męczenników.

W przyszłą niedzielę święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.

Składka z Pasterki – na Fundusz Obrony Życia SOS; ze Św. Szczepana – na UP JPII – „Bóg zapłać”.

Zachęcamy do poczytania w święta prasy katolickiej i Pisma św..

Są jeszcze opłatki – przy wyjściu.

Wielkie „Bóg zapłać” za każdą złożoną opłatkową ofiarę na potrzeby naszej parafii, za szacunek i życzliwe przyjmowanie roznoszących opłatki, za każdą pomoc w tym tygodniu, zwłaszcza za pomoc w przywiezieniu i ustawieniu choinek, za zrobienie pięknej szopki, ubranie świątyni oraz za wielkie sprzątanie. Wielkie wyrazy wdzięczności za piękny obraz św. Jana Pawła II – niech zachęca nas do modlitwy o Boże miłosierdzie dla każdego z nas i całej parafii.  Dziękujemy również  zespołowi charytatywnemu – za przygotowanie paczek świątecznych potrzebującym i złożenie życzeń chorym i starszym naszej parafii.

Wytrwale módlmy się za tych, którzy chętnie pomagają oraz za każdego ofiarodawcę. Niech Maryja wynagradza wszelki trud i ofiarność.

W tym tygodniu rozpoczniemy wizytę duszpasterską, tzw. Kolędę:

27.12.18/piątek/X.TM od 15.30 Natansona cała/bez bloku 2 i 31A/
27.12.18/piątek/PR od 15.30 Kuźnicy Kołł. 31-49, 70-104
28.12.18/sobota/X.PR od 15.30 Wądół cała
28.12.18/sobota/X.TM od 15.30 Dożynkowa 2–30
30.12.18/poniedziałek/X.PR od 15.30 Dożynkowa 31-53 /bez 35,37/

Bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu naszej świątyni na Nowy Rok – w sobotę od 8.30.

„Boję się przychodzącego Jezusa przechodzącego obok” – niech ta myśl towarzyszy nam zawsze i wszędzie, a szczególnie w przeżywaniu tych szczególnie radosnych, rodzinnych i parafialnych świąt.