III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marzec 2020.

W tym trudnym czasie gromadzimy się przy ołtarzu Pana, aby skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan, który nas powołał do zbawienia. On dał nam swojego Syna, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i całego świata. Chrystus pragnie swoją miłość i ufność wlać w ludzkie serca. Gdy nie stawiamy przeszkody i przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością rozświetlić całe nasze życie, szczególnie te trudne w czasie epidemii.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów biskupów podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia X. Metropolita udziela dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 III br. następującym wiernym: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – Mszy św., adoracji, rekolekcji …

W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.  Dlatego nasza świątynia będzie otwarta w niedzielę od 15.30 – 16.15 i w tygodniu codziennie od 8.00 – 9.30 i od 17.00 – 18.00 – w tym czasie można będzie indywidualnie pomodlić się adorując Najświętszy Sakrament, skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św..

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

– przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę – dla porządku najpierw przyjmują Komunię św. ci, co na rękę następnie ci, co do ust!!!!!!
– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
– rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą – przy wejściu można zdezyfekować ręce!!!!!

– udzielenie sakramentu bierzmowania przeniesione na inny termin.
– zawieszone zostają pielgrzymki – nie będzie rekolekcji parafialnych!!!!!!!!!!

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek epidemii. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła będziemy śpiewać w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

W tych wszystkich intencjach kapłani będą odmawiać różaniec codziennie o 20.30 – dołączmy się w naszych rodzinach duchowo do tej pięknej i skutecznej modlitwy.

Od 15. III do 29.III. 2020 r. NIE BĘDZIE GORZKICH ŻALI, DRÓG KRZYŻOWYCH I WSPÓLNYCH ADORACJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W czwartek – uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP – męża sprawiedliwego, wzór pracowitości i patrona dobrej śmierci  Wszystkim solenizantom, szczególnie Patrykom, Józefom składamy serdeczne życzenia.

Zachęcamy do kupowania i poczytania prasy katolickiej, Pisma św., Dzienniczka i książek katolickich.

Serdeczne „Bóg zapłać”  za każde poświęcenie i zaangażowanie się w życie parafii, za każda modlitwę szczególnie tę w rodzinie, za sprzątanie – oraz za każdą złożoną ofiarę.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni – w sobotę od 8.30.

Wszystkim życzymy zaufania Bożej opatrzności i szczególnei opieki MB Nieustającej Pomocy i naszych świętych patronów i dedykujemy myśl św. Augustyna:

„Opatrzność Boża opiekuje się każdym z nas z osobna, jak i całą ludzkością.”

Transmisje Mszy Świętych:

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na

kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www.

episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie…