IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marzec 2020.

Przez chrzest zostaliśmy powołani do życia w światłości Chrystusowej. W tym trudnym czasie doświadczenia przez wielkopostną pokutę i wyrzeczenia mamy odrzucić nasze grzechy i słabości, które są naszą ciemnością i powrócić do światła, które dla nas jaśnieje w Chrystusie. Niech więc dzisiaj, mocą Pana, otworzą się nasze oczy, byśmy dostrzegli światło Boga płynące z ofiary Eucharystii. Gdy przyjmujemy ten wielki dar, potrafimy wtedy miłością i mądrością rozświetlić całe nasze życie, szczególnie w tym czasie epidemii.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów biskupów odpowiedzialnie i bez paniki stosujmy się do prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Zostańmy w domach !!!!!!!! i korzystajmy z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej !!!!!!

Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – Mszy św., adoracji, Gorzkich Żali, dróg krzyżowych, rekolekcji …

Jest możliwość uczestniczenia w Mszy św. parafialnej transmitowanej na facebooku naszej parafii: w niedziele o 8.00, 10.00, 11.30, 16.15; w tygodniu od wtorku do soboty o 18.00.!!!!!!!

W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.  Dlatego nasza świątynia będzie otwarta w niedzielę od 15.30 – 16.15 i w tygodniu codziennie od 8.00 – 9.00 i od 17.00 – 18.00 – w tym czasie można będzie indywidualnie pomodlić się adorując Najświętszy Sakrament, skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św..

W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

– przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę – przyjmujemy na lewą rękę w kształcie łodzi a prawą wkładamy do ust i dopiero po przyjęciu Komunii św. odchodzimy !!!!!!!!!!!!!!

– dla porządku najpierw przyjmują Komunię św. ci, co na rękę następnie ci, co do ust !!!!!!

– przyjmujmy Komunię św. duchowo – szczegóły i modlitwy przy wyjściu i na stronie internetowej parafii
– znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
– rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą – przy wejściu można zdezynfekować ręce!!!!!

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek epidemii. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła będziemy śpiewać w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

W tych wszystkich intencjach kapłani będą odmawiać różaniec codziennie o 20.30 – dołączmy się w naszych rodzinach duchowo do tej pięknej i skutecznej modlitwy.

Od 15. III do 29.III. 2020 r. NIE BĘDZIE GORZKICH ŻALI, DRÓG KRZYŻOWYCH I WSPÓLNYCH ADORACJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 W środę – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Już dziś módlmy się wszyscy o poszanowanie każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zachęcamy do duchowej adopcji – szczegóły na stronie poniżej.

Zachęcamy poczytania w tym szczególnym czasie  prasy katolickiej, Pisma św., Dzienniczka i książek katolickich. Można zabrać wszystkie wystawione egzemplarze.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na pomoc ofiarom epidemii.

Z serca życzymy zaufania Bożej opatrzności, szczególnei opieki MB Nieustającej Pomocy i naszych świętych patronów oraz pełnego nadziei przeżywania trudnego czasu epidemii, niech jeszcze bardziej te dni zjednoczą nas we wspólnocie wiary, miłości i poświęcenia – i dedykujemy myśl Dietricha Bonchoeffera;

„Otoczeni opieką Bożej mocy, z otuchą wyglądajmy przyszłości. Bóg z nami wieczorem i rankiem i widać Go w każdym nadchodzącym dniu.”