V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marzec 2020

Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie. Przeżywamy te prawdę na nowo podczas każdej Eucharystii –  oraz szczególnie w tym trudnym czasie pandemii, próby wiary i miłości. Jeśli chcemy się upodabniać do Zbawiciela, to także musimy być zdolni do umierania dla grzechu, paniki, braku cierpliwości, obojętności, bezradości. Przeżywamy czas – można powiedzieć – rekolekcji w naszych domach, mieszkaniach i rodzinach.  W tym duchu poświęcamy dziś każdą rodzinę i całą naszą parafię Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie wszystkich – bez paniki – w duchu wielkiej odpowiedzialności stosujmy się do prewencyjnych zarządzeń i środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Zostańmy w domach !!!!!!!! i korzystajmy z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej !!!!!! Korzystając z dyspensy trwajmy na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – Mszy św., adoracji, Gorzkich Żali, dróg krzyżowych, rekolekcji, ogromnego bogactwa modlitw …

PRZYPOMINAMY – KOŚCIÓŁ ZAMKNIĘTY!!!!!!!!!!!!!!!

W trosce o nasze zdrowie duszy i ciała, w duchu wielkiej odpowiedzialności za pradziwą miłość Boga i bliźniego – w kościele mogłoby być tylko 5 osób – nierealne do wykonania!!!!! /prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie/ – od 25.III.2020 – aż do odwołania wszystkie Msze św.: w niedziele /8.00, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu /7.00, 18.00/ będą odprawiane bez udziału wiernych przy drzwiach zamkniętych!!!!!!!!!!!!!!!!. – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Nasza świątynia będzie otwarta: w niedzielę od 15.00 – 16.00 i w tygodniu od 8.00 – 9.00 i od 16.30 – 17.30 –  w tym czasie można będzie indywidualnie pomodlić się adorując Najświętszy Sakrament, skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św..

Wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione bez udziału wiernych – prosimy w tym czasie łączyć się duchowo i modlitewnie a kto jest w stanie łaski uświęcającej niech przyjmie Komunię św. duchową!!!!!!!!!!!!!!!!

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek chorób i epidemii. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb porządkowych i sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

            W tych wszystkich intencjach kapłani będą odmawiać różaniec codziennie o 20.30 – dołączmy się w naszych rodzinach duchowo do tej pięknej i skutecznej modlitwy.

Od 15. III do odwołania – NIE BĘDZIE GORZKICH ŻALI, DRÓG KRZYŻOWYCH, PROCESJI  I WSPÓLNYCH ADORACJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W I czwartek – odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia – o umocnienie wiary, nadziei i miłości oraz ustanie epidemii. Nie będzie spotkania rady parafialnej !!!!!.

W I piątek – Droga krzyżowa – prywatnie – łączmy się duchowo medytując mękę Pana Jezusa dźwigającego krzyż błagajmy o umocnienie w wierze, miłości i o oddalenie epidemii. O 16.30 – Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci w zamkniętym kościele  – te, które mogą niech przyjmą Komunię św. duchowo w domu – ważny I piątek.

            Nie będzie zwyczajowych odwiedzin chorych z posługą sakramentalną !!!!! – w razie koniecznej potrzeby oraz tych, którzy bardzo pragną – proszę o telefoniczne zgłoszenie – 608 036 857.

W I sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca NMP – różaniec prywatnie – o 18.00 Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

W przyszłą – Palmową Niedzielę – zachęcamy do obejrzenia całą rodziną męki Pańskej /Pasji/.

Okazja do spowiedzi przez cały tydzień od 8.00 – 9.00 i od 16.30 – 17.30.!!!!!!

Zachęcamy do poczytania w tym szczególnym czasie  prasy katolickiej, Pisma św., Dzienniczka i książek katolickich.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Z serca życzymy – złóżmy wszystkie nasze troski, te wielkie i te małe – w Najświętszym Sercu Jezusa i w Niepokalanym Sercu Maryi ufając wstawiennictwu naszych świętych patronów – bądźmy ludźmi pokoju i chrześcijańskiej nadziei – dedykujemy myśl T. Fangrata:

„Nadzieja świata leży w życzliwym dialogu

i w przestrzeganiu Bożego dekalogu”.