Niedziela Palmowa – 05 kwiecień 2020

Niedziela Palmowa przypomina nam triumfalny wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Wołanie „hosanna” wnet zamieni się w okrzyk „ukrzyżuj Go”. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki przez tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wsłuchując się dzisiaj w opis Męki Pańskiej, stajemy w pokorze pod krzyżem Zbawiciela. Na szczycie Golgoty widać dokładnie jednocześnie prawdę o moim grzechu i prawdę o Bogu, którego miłość miłosierna jest większa niż mój grzech. W krzyżu Chrystusa nie adorujemy cierpienia, lecz miłość Boga, który do końca nas umiłował.

Wielki Tydzień 2020 / – od W. Poniedziałku do W. Soboty włącznie/ – przeżywamy tylko internetowo /korzystamy z dyspenzy – zostajemy w domach/ – wszystkie Msze św. i nabożeństwa w świątyni zamkniętej!!!!!. – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa – Msza Wieczerzy Pańskiej – o 18.00przeniesienie do Ciemnicy.

Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Chrystusa – obowiązuje post ścisły.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – łączymy się duchowo w naszych domach.

Liturgia Męki Pańskiej o 18.00.. Nie będzie adoracji krzyża, drogi krzyżowei i całonocnej adoracji !!!!!!

Wielka Sobotanie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych!!!!!!! – błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem – w naszych  mieszkaniach!!!!!!! – specjalny obrzęd na stronie internetowej.

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – łączymy się duchowo w naszych domach.

Liturgia Wielkiej Soboty o 19.00 .

Nasza świątynia będzie otwarta!!!!!!!!!!!!!!w tym czasie można będzie indywidualnie pomodlić się adorując Najświętszy Sakrament, skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.!!!!!!!!!!!!!

W Niedzielę Palmową od 15.00 – 16.00.

W W. Poniedziałek, W. Wtorek, W. Środę – od 8.00 – 9.30 i od 16.00 – 17.30

W W. Czwartek – od 8.00 – 9.30 i od 16.00 – 17.30 oraz od 19.00 – 21.00.

W W. Piątek – od 9.00 – 12.00 i od 15.00 – 17.30 oraz od 19.00 – 21.00.

W W. Sobotę – od 9.00 – 12.00 i od 15.00 – 18.30.

Wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione bez udziału wiernych – prosimy w tym czasie łączyć się duchowo i modlitewnie a kto jest w stanie łaski uświęcającej niech przyjmie Komunię św. duchową!!!!!!!!!!!!!!!!

Prosimy o solidarność i pomoc osobom starszym i potrzebującym. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek chorób i epidemii. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb porządkowych i sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

            W tych wszystkich intencjach kapłani będą odmawiać różaniec codziennie o 20.30 – dołączmy się w naszych rodzinach duchowo do tej pięknej i skutecznej modlitwy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć:
a) do dnia 11 kwietnia 2020 r. – maksymalnie 5 osób – nie realne!!!!!
b) od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania – maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.
Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe?!?!, dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować.

Niedziela Wielkanocna – o 7.00!!!! – Rezurekcja z procesją wewnątrz świątyni – tylko służba liturgiczna!!!!!!!! i Msza św. – /zamiast Mszy św. o 8.00/ – przynieśmy świece – pozostałe Msze św. – o 10.00, 11.30, 16.15.

Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny – 8.00, 10.00, 11.30, 16.15.  – Odpust parafialny przeniesiony!!!!!!

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Wszystkim życzymy ubogacającego przeżywania Wielkiego Tygodnia – nie szczędźmy czasu na chwilę rodzinnej modlitwy i indywidualnej adoracji, uczestniczmy internetowo w Liturgii Wielkiego Tygodnia – niech towarzyszy nam myśl C. K. Norwida:                            „Człowiek wielkiego serca – nie może minąć się z Kalwarią”.