Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwiecień 2020.

Razem z całym Kościołem ogłaszamy światu radość Zmartwychwstania Chrystusa. Alleluja – Jezus żyje – radujmy się!. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest najgłębszym fundamentem, na którym opiera się nasza chrześcijańska wiara. W dzisiejszą uroczystość powtarzamy z wiarą: „Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana – Alleluja. W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy!” Bądźmy wszędzie świadkami paschalnej radości i chrześcijańskiej nadziei na ostateczne pokonanie wszelkiego zła tego świata.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu i biskupów!!!!!! – w trosce o nasze zdrowie duszy i ciała, w duchu wielkiej odpowiedzialności za prawdziwą miłość Boga i bliźniego – w kościele może być tylko 5 osób – nierealne!!!!! /prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie/ – do 19.IV.2020 – wszystkie Msze św.: a więc w Niedzielę Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny, Niedzielę Miłosierdzia o 8.00 /w Wielkanoc wyjątkowo o 7.00!!!!!/, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu o 7.00, 18.00 będą odprawiane bez udziału wiernych przy drzwiach zamkniętych!!!!!!!!!!!!!!!!.

Nasza świątynia będzie otwarta: w Niedzielę Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny, Niedzielę Miłosierdzia od 14.00 – 16.00 i w Tygodniu Wielkanocnym od 8.00 – 9.00 i od 16.30 – 17.30 – możliwość przyjęcia Komunii św..

Msze św. w niedziele i święto /8.00, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu o 18.00 – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook. Wszystkie zamówione intencje zostaną odprawione bez udziału wiernych – prosimy w tym czasie łączyć się duchowo i modlitewnie a kto jest w stanie łaski uświęcającej niech przyjmie Komunię św. duchową!!!!!!!!!!!!!!!! 

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

            W tych wszystkich intencjach kapłani będą odmawiać różaniec codziennie o 20.30 – dołączmy się w naszych rodzinach duchowo do tej pięknej i skutecznej modlitwy.

Jutro – 13.IV – Poniedziałek Wielkanocny – drugi dzień Świąt. W duchu chrześcijańskiej radości cała nasza parafia miała przeżywać swoje patronalne święto – odpust ku czci świętej Marii Magdaleny, zwiastunki wielkanocnej radości, który zoatał przeniesiony – termin podamy po ustaniu epidemii. Powierzmy naszej patronce wszystkie nasze sprawy, szczególnie te najtrudniejsze, całą parafię, wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców naszej parafii. Błagajmy niech oręduje za nami – odmówmy w tym dniu litanię do św. Marii Magdaleny.

Msze św. jak w każdą niedzielę.

W przyszłą Niedzielę Bożego Miłosierdzia na każdej Mszy św. zawierzymy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu, błagając o moc Bożej miłości i ustanie epidemii – ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, naszym pszczelarzom za nowy paschał, za piękne kwiaty, za trud przygotowania i rozwiezienie paczek, za sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni do Świąt Wielkanocnych oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 9.00.

Jeszcze raz składamy wszystkim, parafianom i każdemu osobiście najserdeczniejsze życzenia – obfitych łask od Zmartwychwstałego Pana, nadziei pokonania epidemii i smacznego „święconego”:

„Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał,

Nam zmartwychwstania przykład dał; Radujmy się, Alleluja!”.