II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 19 kwiecień 2020.

W duchu chrześcijańskiej radości przeżywamy w trudnym czasie doświadczeń Święto Miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa prowadzi nas na spotkanie ze świadkami Zmartwychwstałego. Pan prawdziwie zmartwychwstał i jest z nami – pragnie ogarnąć nas łaską swego nieogarnionego miłosierdzia. Zmartwychwstały Chrystus pokazuje św. Tomaszowi swoje rany, przebacza niewiarę, daje kolejną szansę. Miłosierdzie Boże nigdy nikogo nie odtrąca, wierzy w wątpiących, pozyskuje niedowiarków. Wszyscy odtrąceni, pominięci, zniewoleni mogą w naznaczonym ranami Chrystusie zobaczyć swój obraz. Dotykając ran Jezusa odzyskują godność, wchodzą na drogę do nieba.

Wielbiąc dziś Miłosiernego Boga chcemy jednoczyć się  z naszymi cierpiącymi i potrzebującymi braćmi. Pożywając Ciało Pańskie powtarzamy za św. Tomaszem: Pan mój i Bóg mój!. Świadomość naszych grzechów niech skłania nas do wychwalania Bożego Miłosierdzia: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny” – „Jezu, ufam Tobie”.

Na każdej Mszy św. wielbiąc Miłosiernego Boga zawierzamy siebie, nasze rodziny, parafię i świat Bożemu miłosierdziu ufając wstawiennictwu św. Jana Pawła i św. Siostry Faustyny.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu i biskupów!!!! – od jutra, czyli od  20.IV.2020  – wszystkie Msze św. w niedzielę i w tygodniu będą odprawiane znów z udziałem wiernych w otwartych świątyniach!!!.  – ale w kościele może być tylko 1 osoba/15 m2 – a więc w naszej świątyni 28 osób – pozostali muszą pozostać na zewnątrz – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie. Nasza świątynia będzie otwarta w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia od 14.00 – 16.00 – możliwość przyjęcia Komunii św..

Msze św. w niedziele /8.00, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu o 18.00 – będą transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemiiodmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Dziś o 15.00 –  Koronka do Bożego Miłosierdzia –– z prośbą, abyśmy wydawali dobre owoce przebaczającego miłosierdzia i o ratunek dla świata. Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia – szczególnie dziś o 15.00 – łącząc się internetowo z parafią

Dziś rozpoczyna się kolejny Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.

W czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

W piątek – wspomnienie św. Jerzego, męczennika – czuwanie modlitewne od 17.20.

W sobotę – święto św. Marka, Ewangelisty.

Solenizantom nadchodzącego tygodnia składamy serdeczne życzenia – wszelkich potrzebnych łask.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii.

Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od 8.30.

Wszystkim składamy pełne ufności i nadziei życzenia, byśmy z ufnością i obficie korzystali z daru Bożego miłosierdzia pokonującego wszelkie zło tego świata – dedykując słowa Jezusa do Siostry Faustyny:

„Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie,

bo wszystkie jego sprawy moimi są”.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny,dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.