III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26. 04. 2020.

Kolejne niedziele wielkanocne pomagają nam wciąż na nowo odkrywać prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie obecnym w Kościele, który jest wspólnotą świętych i męczenników i upadających. Do tej wspólnoty każdy z nas został włączony przez chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Tutaj Chrystus obdarza nas wieloma potrzebnymi darami tak bardzo potrzebnymi w tym trudnym czasie. Umiłujmy Miłosiernego Pana obecnego w Kościele i otwórzmy się na jego pomoc.

Dziś Niedziela Biblijna – Narodowy Dzień Czytania Pisma świętego, która rozpoczyna Tydzień Biblijny.  Zachęcamy do codziennego poczytania Pisma św.. Może szczególnie dzisiaj w domu wspólnie przy posiłku lub w czasie wieczornej modlitwy odczytajmy fragment Słowa Bożego – niech nas umacnia.

Dziś o 15.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – z możliwością przyjęcia Komunii św. i z prośbą o umocnienie wiary oraz ustanie epidemii. Odmawiajmy często Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Zgodnie z aktualnymi zarządzeniami rządu i biskupów!!!! – od 20.IV.2020 – wszystkie Msze św. w niedzielę i w tygodniu są odprawiane znów z udziałem wiernych w otwartych świątyniach!!!.  – ale w kościele może być tylko 1 osoba/15 m2 – a więc w naszej świątyni około 28 osób pozostali uczestniczą we Mszy na zewnątrz świątyni!!! – prosimy wszystkich o pokorne zrozumienie.

Msze św. w niedziele /8.00, 10.00, 11.30, 16.15/ i w tygodniu o 18.00 – są transmitowane przez nasz parafialny facebook.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i o potrzebny większy deszcz odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza epidemii, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

W środę – święto św. Katarzyny ze Sjeny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy – rozpoczyna się nowenna przed uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika.

W czwartek – pierwsze nabożeństwo majowe bez procesji !!!!! o 17.30. Rozpoczynamy piękny miesiąc maryjny. Nabożeństwa majowe codziennie o 17.30 a w niedzielę i święta o 15.30.  Maryja czeka na to spotkanie z otwartym sercem na wszystkich – szczególnie na dzieci i młodzież – można uczestniczyć w majówce na zewnątrz kościoła – znajdźmy dla Niej pół godzinki czasu!.

W I piątek – 1 maja – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Litania do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 7.00 i 18.00. O 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci. Spowiedź dla dzieci od godz. 16.00.

Okazja do spowiedzi św. dorosłych i młodzieży w czwartek i piątek – od godz. 17.15. Wyjątkowo nie ma postu!!!!

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną dla tych, którzy pragną, proszę o potwierdzenie – od godz. 9.00.

W przyszłą niedzielę – 3. VUROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki naszej Ojczyzny. Odnowimy Akt Zawierzenia Matce Bożej – Jasnogórskie Śluby Narodu – liturgicznie uroczystość została przeniesiona na sobotę 2.V.

W I sobotę –  również wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Nabożeństwo I sobót: o 17.30 różaniec połączony z majówką i o 18.00 – Msza św. z rozważaniem tajemnicy różańca.

Wielkie „Bóg zapłać” za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń, za każde poświęcenie, za szczerą modlitwę, za pomoc potrzebującym, za sprzątanie oraz za każdą złożoną ofiarę na konto – na potrzeby parafii i pomoc ofiarom epidemii. Numer konta – 82 1240 2294 1111 0000 3711 9221 .

Sprzątanie i przygotowanie naszej świątyni w sobotę od 8.30 – bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim składamy pełne nadziei życzenia – niech Matka Najświętsza w te piękne majowe dni otacza nas wszystkich płaszczem swojej szczególnej opieki w tym czasie doświadczeń, byśmy z jeszcze większą ufnością obficiej korzystali z darów umacniającego Bożego Miłosierdzia –  niech towarzyszą nam słowa A. de Saint-Exupery,ego:

 „Nie trać nigdy cierpliwości i nadziei –

to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi…”