XV Niedziela Zwykła – 12 lipiec 2020

Zgromadziliśmy się, aby słuchać Bożego słowa i składać Bogu dziękczynienie. To niezwykłe, że Bóg przemawia do człowieka. Jego słowo ma moc przemienić nasze życie, ma moc przemienić świat. Każdą Eucharystię rozpoczyna liturgia słowa. Pan, jak siewca, rzuca ziarno swego słowa na glebę naszych serc. Słowo Boga przynosi owoce duchowe w życiu tych, którzy Go słuchają z otwartym sercem i wprowadzają w czyn. Niech każde serce wyda stokrotny plon dobrych uczynków.

W lipcu i sierpniu – nie ma Mszy św. w czwartek o 18.00 i w piątek o 7.00.

Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach. Powróćmy odważnie do naszych świątyń – z zachowaniem wszelkich zarządzeń /maseczki, odległość, na lewej stronie kościoła przyjmujemy Komunię św. do ust, na prawej do ręki/Pan Jezus czeka na każdego!!!!!!.

Tylko Msza św. o 11.30 jest transmitowana przez nasz parafialny facebook.

W poniedziałek – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Koś

W środę – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.

W czwartek – wspomnienie NMP z Góry Karmel /MB Szkaplerznej/

W piątek – III miesiąca – po Mszy św.  wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz czuwanie modlitewne w intencji całej parafii, wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów do 19.00. Z racji wakacji nie będzie czuwania młodzieży.!!! Dlatego na zakończenie Apel Jasnogórski o 19.00!!! . Na chwilę adoracji i apel wszystkich serdecznie zapraszamy.

W sobotę – III miesiąca – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, kapłana. – rodziców z małymi dzieci i kobiety w stanie błogosławionym oraz rodziny pragnące należeć do wspólnoty rodzin – zapraszamy na adorację o 17.40 i Mszę św. o 18.00.

Módlmy się wytrwale o wygaśnięcie epidemii i wszelkich zniewoleń przez zło tego świeta odmawiajmy z kapłanami różaniec codziennie o 20.30.  Zgodnie z Tradycją Kościoła śpiewamy w naszej świątyni suplikacje „Święty Boże, … Od powietrza, epidemii, głodu, ognia i wojny oraz wszelkiego zła – zachowaj nas Panie”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach i wielkiej modlitwy za naszą Ojczyznę.

Solenizantom tego tygodnia, szczególnie Małgorzatom, Jadwigom, Szymonom składamy serdeczne życzenia wielu potrzebnych łask.

Zachęcamy do poczytania prasy katolickiej, książek katolickich i Pisma św. – znajdźmy chwilę czasu dla ducha.

Wszystkim naszym dobrodziejom i darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie, szczególnie za każdą złożoną ofiarę zwłaszcza na powodzian oraz za kwiaty i pomoc w sprzątaniu naszego kościoła – wytrwale za nich się módlmy.

Bardzo prosimy o pomoc w sprzątaniu naszej świątyni w sobotę od godz. 8.30.

Z serca życzymy wszystkim niech Matka Boża Szkaplerzna wyprosi wszelkie potrzebne łaski, szczególnie Bożą opiekę na wakacjach i urlopach oraz potrzebne siły dla tych, którzy w tym czasie trudzą się i pracują z myślą św. Teresy od Dzieciątka Jezus:

„Święty Szkaplerz – to pewny znak przeznaczenia do zbawienia”.